Čas milosti

Požehnávanie je čas milosti pre seba, rodinu, obec, štát, národnosť, kontinent, planétu Zem s komunikáciou – kontrolou Boha Univerzum. Stíšme sa, pracujeme s prachom, kde spoznáme pavúčiu sieť informačných polí: ,,všetko je prachom a na prach sa obráti“ – autosugescia kresťanov popolcovej stredy. Aký máš úmysel? Z čoho máš radosť? Aké a koho šťastie žiješ? Čomu si uveril? Kto z toho profituje? Uvedomuješ si zdravú myseľ? Je to tvoja zdravá, alebo chorá radosť, ktorá zachváti vidinou reálny život šťastia teba, rodinu, obec, štát, národnosť, kontinent, planétu Zem s kontrolou Boha Univerzum? Všetko len do času, voláme to skúsenosť.

Dnešný dátum 21.07.2023 nás posilňuje:

  1. 2 x 0. = všetko má pevný základ zamilovania – ružové okuliare omamnej sily
  2. 1 x 1. = som, si Božím dieťaťom, city človeka majú svoju históriu: neprijatie zamilovania trvá a bolí rok, kým duchovná rana bolestí prachu sa zahojí a tak sa človek prebúdza z bolesti do reality. Plný pád do zamilovanosti trvá tri a pol roka, kým človek prebudený začne reálne premýšľať. Ako dlho trvá zamilovanosť do remesla, prírody … aktivít človeka, kde nachádza ukotvenie prachu s pavúčou inžinierskou sieťou pre svoje šťastie?
  3. 3 x 2. = stíš sa, pracuješ s prachom energií, dávaj pozor, aby sa prach nezvíril, tak sa objaví jemná informačná žiarivá pavúčia sieť poznania, má to starý názov: snívanie
  4. 1 x 3. = daj všetkému čas, použiješ múdrosť života, prach pavúčej sieti pre všetko, má srdce kolobehu života pre svoj rast, ale aj pre sebazničenie sŕdc, ktorých sa dotýkaš
  5. 1 x 7. = slovo Božie žije sedem dní v týždni, všetko je prachom spiaceho kompasu, stíšením sa prebúdzame, alebo likvidujeme pavúčiu informačnú sieť – žiaru svetla, podľa úmyslu radosti človeka

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 21.07.2023

Vytlačiť Vytlačiť