Brús orlí zrak svojho ducha rozumu.

V tabuľkách orlí zrak rozumu zastupuje dve autosugescie: Vytrvalosť pre päť – cíp, poznávanie dobra, poznaná hĺbka života – horizontálne a zvládnuté pokrokové učivo v šesť – cípe, v rutine života – poznanie vertikálne.

Biblia Ťa obdarí vodcom Mojžišom, pre vodcovské napredovanie pokroku. Vodcovský Mojžišov prístup je zdravá krv, zvládnutá emócia Nie – dutá žila – neokysličená krv, osobná vytrvalosť človeka a zvládnutá emócia Áno v praxi – aorta, tepna – okysličená krv, osobne zvládnuté pokrokové učivo človeka.

Stíš nespokojnosť svojho ducha, obnovuješ svoje bunky poznaním. Duch človeka rozumu a bunky majú jednotný Boží program – program Univerza.

Duch človeka je nazvaný Adamom, kde sa Adam prebúdza výberovým konaním múdrosti, vytrvalosti, pre zvládnutie pokrokového slova v praxi. Zvládnuté pokrokové slovo v praxi znamená prebudený Adam, jasne viditeľná Eva – telo, zdravé a zrelé bunky človeka – perfektná imunita.

Evu – zdravé bunky tela si tvorí a udržiava každý sám, spracovaná emócia Nie a Áno, prechod cez zvieraciu ríšu prajnosťou k blížnemu do ríše dokonalého Univerza.

Nezvládnuté emócie Nie a Áno ducha človeka vytvárajú čierne diery – človek nevie premýšľať, neuvedomuje si dôsledky správania sa, cíti sa sám stratený v živote, zaspal, zakliesnil sa v čase kritiky, zanedbal svoje realizovanie sa – neprial sebe – blížnemu, stratil sa sám, zabudol na svoju cestu života: RIEŠENIE.

POUČME sa z minulosti, používajme zdravý rozum pre zdravé bunky a ducha človeka. Učme sa štrnásť lekcií pohybu energie, novodobej krížovej cesty:

 1. Som esom svojho života (Božím dieťaťom)
 2. Stíš sa
 3. Daj tomu čas
 4. Pre plodnosť svojho života
 5. Pre vytrvalosť svojho života
 6. Pre zvládnuté pokrokové slovo – nápad
 7. Slovo Božie -Univerza žije sedem dni v týždni
 8. Pre zákazku môjho života
 9. Pre múdrosť života
 10. Pre vytrvalosť života
 11. Pre zvládnuté nové pokrokové učivo v praxi života
 12. Pre vyššie Ja v rutine života
 13. Pre kraľovanie svojej mysle, slov, skutkov v odbornosti človeka
 14. Pre zdravú psychiku a fyziku

Dňa 21.12.2020 na oblohe sme videli konjunkciu Jupitera – vytrvalosť a Saturn – zvládnuté pokrokové učivo. Z článku vyplýva, že na oblohe sme mali možnosť vidieť proroka Mojžiša. Tabuľky nepustia.

S pozdravom a úctou Anna Matejová

V Bardejove 02.01.2021

Vytlačiť Vytlačiť