Brána svetla

Každá chvíľa je o bráne svetla: ,,nič neponižujem/š/, nič nepovyšujem/š/, som/si/ v bráne lúča svetla. Kedy si zachovávam/š/ a kedy opúšťam/š/ brány svetla?

  • brána lúča svetla sa zachováva: verím/š/ a učím/š/ sa používať dokonalosť Božiu
  • bránu lúča svetla opúšťam/š/ – stranený v tme: rozoberám/š/ pocity, bloky vedomé, podvedomé, karmické, dedičné

Bránu lúča svetla tvorí otec – slovo a matka – skutok, hovoríme o rovnocennom páre obstáť v rovnodennosti.

Strácam/š/ sa v tme: keď vyvyšujem/š/ slovo – otec a tým ponižujem/š/ matku – skutok, alebo slovo – otec ponižujem/š/ a skutok – matku povyšujem/š/, tým sa stráca rovnocennosť v páre rovnodennosti Božieho svetla lúča lásky, tak sú vytvorené bloky plodnosti, kde si každý líže rany sám: vedomé, podvedomé, karmické, dedičné

Dnešný dátum 03.02.2024 nás posilňuje viditeľná brána svetla v ústach: ,,očné zuby, tretie v poradí, vpravo i vľavo, hore i dole“, plavíme sa v čistej sline plodnosti:

  1. 3 x 0. = pevný základ pre čistiacu bránu v ústach, s múdrosťou naštartovať celé telo
  2. 3 x 2. = stíšim/š/ sa, fetujem/š/ – ovoniavam/š/ situáciu, kým sa vytvorí slina v suchých ústach. Svojím čuchovým a chuťovým dotykom zubného číselného poradia 4,5,6,7, čistota viditeľne prechádza zubnou bránou zubov čísla 3. klopem/š/ na studňu lásky pre zuby v poradí čísla 1,2, kým sa slina v ústach začne tvoriť, vyčistí sa mojou/tvojou/ múdrosťou pre plný srdcový zákus zubov v ústach čísla 8.
  3. 1 x 3. = dávam/š/ všetkému čas, kontrolujem/š/ si rozumom: A – kým sa slina vytvorí, B – hlienitosť slín pominie, C – som v bráne svetla čistých slín
  4. 1 x 4. = pre plodnosť života: verím v Božiu dokonalosť, učím/š/ sa zotrvať vo svetle čistých slín v ústach

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 03.02.2024 /03. február 2024/

Vytlačiť Vytlačiť