Brána neba

Pozrime si obrázok bránu neba, zdravej plnohodnotnej mysle

 1. minulosť: prvý oporný stĺp, ktorý má program pre trávenie – mať v poriadku zadok, vedieť všetko vyhnojiť, prílet do komory skúsenosti pre zdravú myseľ, pre dosiahnutie úrody
 2. budúcnosť: druhý oporný stĺp, ktorý má program na pochopenie – mať v poriadku ústa, vedieť povedať, ochutnať cez zdravú myseľ, mať bohaté sýpky – riešenia
 3. prítomnosť: originálne ihrisko hier, overovanie v praktickom živote Boží zákon

V prítomnej chvíli čestnosť každého jedinca, prináša rovnodennosť v každej situácií: ,,a slovo sa skutkom stalo a prebývalo medzi nami“, otvára bránu nebies, na svojom fyzickom tele silnie, používa tri Svätoplukove prúty: A – myslí, B – na jazyk prichádza slovo, C – ktoré sa overuje v praxi.

Dnešný dátum 21.03.2023 – deň rovnodennosti – príchod novej jari nás posilňuje pre budúcu jeseň:

 1. 2 x 0. = pevný základ Božskej brány pre každého
 2. 1 x 1. = čestnosť mysle dvoch ľudí, zakreše oheň a tak prináša zázraky života
 3. 3 x 2. = stíšme sa pri každej situácii, Boží zákon ponúka riešenie s objatím – poznávať charizmatické chvíle života – čerešničku na torte
 4. 2 x 3. = daj všetkému čas, vojdeš do neobmedzeného časopriestoru: prítomnosť rozpoznáva: minulosť – komoru udalosti, budúcnosť – Boží zákon

Plaziaci sa had nás posilňuje:

21.generálporučíkSaturn7. čakrafialová farbaslovu a skutku rozumieť7.predložkyNepokradneš
 1. 21 – myseľ rozumom rozpoznáva dvadsaťjeden uchopení
 2. generálporučík – vždy ide o originálny tvoj gén, sám porúčaš svojej mysli, aby sa zabezpečilo Božie slovo pre koordinovaný pohyb
 3. planéta Saturn je komorou človeka, kde vo svojom srdci – trojramennom kríži sprítomňuje hmatateľné dôkazy o Božej dokonalosti
 4. siedma čakra je korunou každého človeka, cirkulácia preliata cez srdce, dáva možnosť ju užívať, stíšením, naberieme patričnú rýchlosť, tak sa vytvorí most pre zdravú myseľ ,,rozhovory s Bohom“
 5. fialová farba – odpočívaj v mysli, nech myseľ má zdravú farbu pevného uchopenia, tak vydá svedectvo Božej pravdy, ktorá sa nesie pomedzi ľud
 6. slovu skutku rozumieť, poznať a žiť čistotu Božieho zákona
 7. 7 – sedem dní v týždni buduješ svoj chrám vďaka duši, skontroluj akého ducha používaš pri stavbe svojho chrámu: A -deštruktívneho – všetko rúca, B – konštruktívneho – všetko buduje
 8. gramatika slovných druhov nám ponúka predložky – skontroluj pevnosť svojich stĺpov do nebeskej brány, znie tam pieseň: ,,Kto za pravdu horí …“
 9. pravdu ,,Nepokradneš“, pravda je poznaním zákona: ako žiť v Božej dokonalosti

Ďakuj za minulosť, rozpoznávaj čistotu, trénuj v prítomnej chvíli Božskú dokonalosť, sú to pravé olympijské hry života – robota ide od ruky – hladko.

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 21.03.2023

Vytlačiť Vytlačiť