Bozk pre srdce

S hudbou života rozozvučme svoje srdce. Človek vždy pátral po suverénom dedičovi kráľovskej koruny. Nová doba každého z nás vyzýva pátrať po svojej kráľovskej koruny: ,,Som, si Božím dieťaťom,“ bozkom – rozozvučať si fyzický zvon -srdce. Pripomenieme si víry života, programovania si kráľovskej koruny, ktorá je siedmou čakrou sídli v políčku odbornosť. Názorná ukážka vírov života, položených na stálych základoch života.

 1. do – hlad po informáciách
 2. re – kraľovanie života
 3. mi – zákazka života
 4. fa – múdrosť života
 5. sol – vytrvalosť života
 6. la – prax života
 7. si – vyššie Ja v rutine života
 8. do – sloboda psychiky a fyziky

Pomenujme si schody do neba pre víry života zdola nahor:

 1. plaziaci sa had života
 2. mantinely lomu života: noc a deň
 3. rovnocennosť
 4. kompas života
 5. cirkulácia energie života
 6. základ života
 7. dokonalosť – 1. čakra
 8. tvorivosť – 2. čakra
 9. možnosti – 3. čakra
 10. otec – slovo a matka skutok – 4. čakra
 11. slovo života počuješ – 5. čakra
 12. slovo života vidíš – 6. čakra
 13. slovu života rozumieš – 7. čakra
 14. slovo života – pravá časť aury – blana kvetu života
 15. slovo života sa stáva – druhá časť aury – škrupina plodu života
 16. slovo života je bunka – živý bio – diamant
 17. overená sloboda života je psychika a fyzika súčasť Univerzum

Prejdime si víry života, programujme si svoj biorobot – biodiamant – psychika a fyzika – ego

 1. Obrázok ,,do“: suverénne ego zaznamenalo nespokojnosť – noc
 2. Obrázok ,,re“: suverénnym zodpovedným kráľovským bozkom otvárame korunnú siedmu čakru. Roztočí sa vír sily kruhov na všetky strany päťkrát /načítaj si, opakuj si autosugescie víru korunný života/
 3. Obrázok ,,mi“: suverénna zákazka života je hniezdom sliepky pre nové znesené vajce – ukotvenie si novej informácie v nultej základnej čakre. Roztočí sa vír sily kruhov na všetky strany šesťkrát /načítaj si, opakuj si autosugescie víru mysle života hniezdenej sliepky/
 4. Obrázok ,,ra“: suverénne kŕmenie plaziaceho sa hada sýto a múdro sa kŕmiť vo víre života. Roztočí sa vír sily kruhov na všetky strany na plaziacom sa hadovi päťkrát /načítaj si, opakuj si autosugescie víru dňa života/
 5. Obrázok ,,sol“: suverénny jazyk si razí slobodu slova, vyžaduje si skutočnosť – pravdu vytrvalosti spojenia sa s Univerzum. Roztočí sa vír sily elipsy jazyka jedenásťkrát /načítaj si, opakuj si autosugescie víru jazyka života spojenia sa s Univerzum/
 6. Obrázok ,,la“: suverénna prax je overenie dotyku, tvojho čestného bozku vo štvrtej čakre. Roztočí sa vír sily kruhov na všetky strany osemkrát /načítaj si, opakuj si autosugescie víru srdca práce života/
 7. Obrázok ,,si“: ide ti suverenitu jadra života, počuť Boha Univerzum, ktoré je spečatené s vyšším Ja v rutine života. Roztočí sa vír sily kruhov na všetky strany sedemkrát /načítaj si, opakuj si autosugescie víru jadra života/
 8. Obrázok ,,do“: suverenita možnosti spojenia sa s Univerzom spevňuje psychiku – dušu Adama s fyzikou – telom Evou. Roztočí sa vír sily kruhov na všetky strany deväť /načítaj si, opakuj si autosugescie víru možnosti života/

Pozrime si výrazy spojitosti: minulosť, prítomnosť a budúcnosť vo výroch života:

 1. minulosť: /sol – la/ urobíš len to na víroch života, akú výšku do neba tvoj jazyk suverénne zvláda
 2. prítomnosť: /do – si – do – fa/ tvoje hladné Ja rozumom objednáva, pre vyššie Ja v rutine života, spojenie s možnosťami Univerzom, suverénnu sýtosť múdrosti života
 3. budúcnosť: /re – mi/ kraľuješ suverénne zákazke života

Ďakovaním za deň – poznania uzatvárame si informačné pole, ideme späť uzatvárame si vír života na fyzickej úrovní: do – si – la – sol – ra – mi – re – do

Dnešný dátum 27.12.2022 nás posilňuje:

 1. 1 x 0. = pevný suverénny základ – vzácnosť kvočky v človeku vysedieť si novú informáciu z informačného poľa pre spracovanie danej situácie
 2. 1 x 1. = som, si Božím dieťaťom s minulosťou, ktorú mením prítomnosťou, so suverénnou dôverou spojenia s Univerzum
 3. 5 x 2. = stíšim sa pre vír v párov kruhov: Minulosť: slovo overené v praxi. Prítomnosť: hlad dňa pre vyššieho Ja pod mikroskopom, rieši ego s možnosťou Univerzom – sýtiť sa múdrosťou. Budúcnosť: korunná čakra kraľuje suverénne zákazke života.
 4. 1 x 7. = slovo Božie Univerzum žije sedem dní v týždni – je večné

Plaziaci sa had nás posilňuje:

 1. 12 – vyššie Ja v rutine života stráži suverénne pod mikroskopom zdravé jadro
 2. 20-14=6 – vidíš v pohybe večné suverénne slovo Univerzum
 3. 22-14=8-7=1 – prvá časť aury – suverenita blany kvetu života
 4. 27-14=13 – suverénne kraľuješ myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 27.12.2022

Vytlačiť Vytlačiť