Božie kino

Do ktorého radu sadáš v božom kine?
0. Radíš sa cez svoje senzory rozumu: myseľ, slovo, skutok, odbornosť: Používaš základnú spermiu.
Vnútorná synchronizácia čakier: základné vajíčko človeka.
1. vo všetkom, čo sa ti nepáči, sedíš na svojom zadku. Si v božom kine, hľadáš dokonalosť. Synchronizuješ prvú čakru.
2. vo všetkom hľadáš tvorivosť, milenca, milenku vo svojich rukách. Synchronizuješ druhú čakru.
3. vo všetkom hľadáš možnosti, rozkvet svojej osobnosti. Synchronizuješ tretiu čakru.
4. aby si počul slovo otca. Slovo otca vonia ti, chutná ti, rozum ti funguje. Keď počuť otca, je tam zdravá matka. Matka vidí, počuje, s citom prevedie odbornosť. Synchronizuješ štvrtú čakru.
5. aby si počul slovo, vo všetkých prikázaniach jadrového rastu, vo svojich bunkách. Synchronizuješ piatu čakru.
6. aby si videl slovo rastu vo svojich bunkách a rozoznal: minulosť, prítomnosť a budúcnosť. Synchronizuješ šiestu čakru.
7. tak si sa vypracoval, používaš svoj rozum, prehrávač buniek. Synchronizuješ siedmu čakru.
8. stávaš sa vynálezcom. Zvládaš svoju cestu života. Synchronizuješ si poctivú pokrokovú blanu života, základného vajíčka.
9. stávaš sa podnikateľom. Zvládaš svoju krížovú cestu. Synchronizuješ si vývojovú škrupinu života, základného vajíčka- svoju auru, kde používaš rady poctivého pokrokového vynálezcu.

Vytlačiť Vytlačiť