Boží kompas /-2/

Všetko v sebe nosí Boží kompas neochvejnej lásky. Nesie to názvy: hormonálny systém, statika, kríž, kompas, požehnávanie, križovatka života … . Požehnávaním rozprúdime energiu a škodu – škody sa napravujú na psychickej a fyzickej úrovni v atmosfére lásky. Dnes si pripomíname mínus druhú lekciu Božieho kompasu. Boží kompas je požehnávanie sebe a druhým – znakom kríža, robíme si koridor: ,,Hlas volajúceho na púšti: Pripravte cestu pánovi, vyrovnávajte mu chodníky“, kráčaš koridorom s Božou družinou.

Tabuľky mantinelov života pre štvor – cípu hviezdu – hormonálny kompas života:

1.zimajarletojeseň
2.sýpkasiaťpestovaťžať
3.severvýchodjuhzápad
4.vzduchoheňvodazem
5.živel vietorživel oheňživel vodaživel zem
6.myseľslovoskutokodbornosť
7.nádejvieraláskaživot
8.SpasiteľJežišKristusMesiáš
9.VianoceVeľká nocTuríceZber úrody
10.JánMarekMatúšLukáš
11.myrhakadidlozlatomed
12.guľačerveňzeleňžaluď
13.Novprvá štvrťsplntretia štvrť
14.4. cyklus1. cyklus2. cyklus3. cyklus
15.nocránodeňvečer
16.dieťadorastotec +matkadedko+babka
17.rodí sa novéspoznávašzodpovednosťukladáš spať

Dnešný dátum 19.06.2023 nás posilňuje:

  1. 2 x 0. = pevný základ načokoľvek, kdekoľvek, kamkoľvek … v prítomnej chvíli kompasu života, sme si navzájom puzzle informačného poľa neochvejnej lásky
  2. 1 x 1. = som, si Božím dieťaťom v prítomnej chvíli v hľadaní, nájdením a udržiavaním harmónií života neochvejnej lásky
  3. 2 x 2. = stíš sa, len tak sfunkčníš v sebe Boží kompas života, aby deň vždy smeroval ku charizmatickej chvíli neochvejnej lásky
  4. 1 x 3. = daj všetkému čas, stíšením sa, zakresaný oheň prináša výsledky života neochvejnej lásky
  5. 1 x 6. = pre prijatie nového pokrokového slova – nápad, stíšením sa, prebúdzame v sebe zázračného džina, pýta sa: ,,čo rozkážete pane“ – myseľ prijíma informácie z informačného poľa pre neochvejnú lásku
  6. 1 x 9. = pre múdrosť života – človek má na výber, stíšiť sa, žiť pre charizmatické chvíle života, tak používaš zmysel života neochvejnej lásky

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 19.06.2023

Vytlačiť Vytlačiť