Boží hlas

Pochopiť skrytosť slovného spojenia ,,hlas Boží“, je práca s chemickou periodickou tabuľkou Mendelejeva, ktorá sa odráža od aury – vajca k Univerzum a vracia sa späť z Univerzum do aury – vajca, kde majiteľovi vyživuje zmysly a orgány tela, tým spiatočná energia prebúdza, majiteľa k činu, ktorá rozžiari rodinu, obec, štát, národ, kontinent, planétu Zem. Výdych je spojený s psychikou – kohútom ,,kikirikí“, prebúdzajúc nefunkčný prvok chemickej periodickej tabuľky Mendelejeva, prejavuje sa nespokojnosťou nepochopeného slova. Nádych je fyzikou ,,sliepkou – kvočkou“, ktorá zohrieva vajce – strom poznania, prvok chemickej Mendelejevovej tabuľky pochopeného slova, pre následný skutok. Zopakujme si skrytosť pochopenia pre slovné spojenie ,,hlas Boží“ na ploche šesť – cípej hviezdy, alebo na šťastnej kocke – šiestich pyramíd:

Fungujeme v obraznej osmičke /použi prst pri nákrese funkčnej osmičky dychu života: prvá, druhá, tretia, štvrtá, prvá, druhá, tretia, štvrtá, alebo: do, re, mi, fa, so, la, si do/

  • nespokojnosť je výdychom: zrakového/1/, čuchového/2/, sluchového/3/, chuťového/4/ spojenia
  • spokojnosť je nádychom: chuťového/5/, hmatateľného/6/, rozumového/7/, zrakového/8/ spojenia

Stretávame sa s tabuľkami pre váhy života, pracovať s mŕtvou a živou vodou – aktivácia chemických periodických tabuľkových prvkov Mendelejeva:

  1. prekonávajme koróziu: kohút alebo takzvané srdce Ježišovo je aktivácia hormónu v nadobličkách – môcť si vydýchnuť /zvládať depresiu – podchladenie organizmu minútou ticha, zvládať myšlienkovite extrém emócií: ,,Bože ty ma učíš novému“/
  2. prekonávajme koróziu: sliepka, alebo srdce panny Márie je aktivovaný viazaný párovateľný hormón v nadobličkách – môcť sa nadýchnuť ,,oživiť suchý strom v sebe“ /zvládnutou minutou ticha, pochopím/š/ nové – ukotvením/š/ sa, zvládať unesenosť – prehrievanie organizmu povzdychu v myšlienke: ,,Bože ďakujem, že si“/

Dnešný dátum 24.02.2024 /24. február/ nám pripomína Boží hlas:

  1. 2 x 0. = pevný emocionálny základ pre hru s Božou harmóniou, poznávať – aktivovať a udržiavať nové chemické prvky periodickej tabuľky Mendelejeva
  2. 4 x 2. = stíšim/š/ sa pri emóciách, sú spojené s Božím hlasom pre váhy perspektívy života: A – nespokojnosť výdych – vyslaná požiadavka pre aktiváciu chemických periodických tabuľkových prvkov Mendelejeva, B – spokojnosť nádych – prijatá požiadavka aktivácie chemických periodických prvkov tabuľky Mendelejeva
  3. 2 x 4. = pre plodnosť života, každý deň otáčame svoje vajce – auru, pre spracovanie diamantového lúča lásky, mať poriadok vo fyzike – chráme Božom – v tele, otvorené poklady Božích hlasových váh: ,,chemické periodické tabuľky prvkov Mendelejeva“

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 24.02.2024 /24. február 2024/

Vytlačiť Vytlačiť