Boh

Klopte a otvorí sa Vám myseľ, hľadajte a nájdete slovo – prebúdzam/š/ spomienky na raj, v prítomnej chvíli realizovať sa. Poznávať kritiku – naraziť svoju auru na nový potrebný prvok chemickej tabuľky Mendelejeva, stíšením sa, prebúdzam/š/ v sebe nové informácie pre rozkvet ľudstva.

Slovo BOH vnímam/š/ ako skratku: ,,Bohatstvo osobnosti hľadaj“, tak zvládam/š/ seba/teba/ psychiku – dušu – dokonalý internet ako prvohory: prekonávam /š/ depresiu vyhnanie z raja – pevne stojím/š/ na svojich kovových nohách – používam/š/ informačný rajský kanál. Stíšením sa, používam/š/ materiál druhohôr pre kolobeh života fyziky, kde je všetko postavené precízne na drevených nohách.

 • prvohory človeka sú dušou – psychikou – dokonalým internetom – stáť v svetle informačného kanála: čuchom počuť, vidieť, hmatať, chutnať raj plodnosti života
 • druhohory človeka sú telom – fyzikou – poznávanie citu v kolobehu života: myseľ – zima, slovo – jar, skutok – leto, jeseň – odbornosť

Čo bolo, to bolo, stišujem/š/ – uvedomujem/š/ si mysľou izolant – spiace drevo raja – zima, ktoré sa prebúdza pochopeným slovom – jar, vyhrá sa – vychytá všetky Božie zátišia skutkom – overené slovo v praxi je letom života, tak nastáva olympiáda – odbornosť – poriadna robota sa chváli sama, ktorá sa následne stáva rutinou života Bohatstvom človeka pre ľud, obúvať si sedemmíľové čižmy – sedem hlavných bodov poznania seba samého:

 1. čuch mám ako dar pre pľúca, hrubé črevo k rozpoznávaniu všetkých prvkov periodickej tabuľky Mendelejeva
 2. sluch mám ako dar nebeskej hudby pre obličky, močový mechúr, počuť informácie raja
 3. zrak mám ako dar tanca letných dní, vytancovať všetky Božie zátišia
 4. hmat je certifikát, že som/si/ tancoval/a/ v tejto dobe v Božích zátišiach
 5. chuť je svätým prijímaním, poznania orientovania sa v Božích zátišiach
 6. myseľ – svetlo života, používa Božiu pravdu – živý minerál diamantu
 7. hormonálny systém – zaznamenáva plodnosť – čas slobody voľnosti

Dnešný dátum 20.02.2024 /20. február. 2024/ nás psychicky posilňuje BOH pre výkon fyziky – tela – chrámu Božieho:

 1. 3 x 0. = prebúdzať v sebe /v tebe/ pevný základ prvohôr dušu – psychiku – dokonalý internet – spomienky z raja
 2. 4 x 2. = stíšim/š/ sa, rozpoznávam/š/ v sebe/v tebe/ depresiu – prvohory – semená života, klíčiť a rásť v plnom rozkvete v druhohorách, kde poznávam/š/ úrodu svojej existencie
 3. 1 x 4. = pre plodnosť života: každou situáciou aktivujem/š/ prvok chemickej tabuľky Mendelejeva, kde si každý sám stavia svoj chrám, svoje telo, spevňovaním aury: A – slovom prosím – prebúdzam/š/ v sebe spomienky na raj – zdolávam/š/ prvohory – otváram/š/ sýpky v sebe/v tebe/, B – ďakujem/š/ za slovo, skutok, odbornosť, kde tunel raja – svetla duše – psychiky – dokonalého internetu funguje v prekonávaní depresie: ,,Miluj svojho blížneho, ako seba samého“, cez blížneho zhmotním/š/ svetlo – informačné pole – jari, kde sa všetko vychytáva overuje skutkom – žiť leto, vymetať všetky zátišia Božie – vidieť a počuť rozpínať sýpky Božie. Byť zodpovedným, slovo vidieť je Mojžiš vo mne/v tebe/, slovo počuť je Abrahám vo mne /v tebe/. Používam/š/ matku Zem – kde sú uložené prvohory – spiace spomienky – lekármi uznávaná depresia, utlmená duša – psychika – dokonalý internet. Na pomoc je nám daný mesiac – miešač vôd, pre dni jarné – zobudiť slovo, pre dni letné – vyhrať sa so zhmotneným slovom, všetkému príde večer – kontroluje jesenné dni žatvy života mojej/tvojej/ odbornosti, zhmotňovať si raj bohatstva, tu a teraz – zdravú funkciu orgánov tela, úžitkom 24. hodín dennodenne, používam/š/ prvky periodickej tabuľky Mendelejeva, ktorá je iskrou žiary mojou /tvojou/ ukotvenou detskou zvedavosťou v každý moment života pre výkon aury a následné funkcie tela

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 20.02.2024 /20. február 2024/

Vytlačiť Vytlačiť