Boh a zombie

Ľudia sa delia na skratku ,,Boh“ – bohatstvo osobnosti hľadaj, alebo zostávajú spať, sú živé neprebudené ,,zombie“, ponižovania a vyvyšovania pre štart a cieľ, práca s alfou a omegou.

Dnešný dátum 19.06.2024 nám pripomína skratku poslania: BOH – bohatstvo osobnosti hľadaj – pracujem/š/ v mysli s lúčom lásky, maj úctu a lásku k štartu a cieľu, mám/š/ telo: ,,zombie – zem bio“

  1. 2 x 0. = pevný základ pre začiatky a konce, mať funkčný plynový a brzdný pedál v skrytosti slova ,,zombie – zem bio“
  2. 1 x 1. = som/si/ Božím dieťaťom slova ,,zombie – zem bio“, prosím/š/ – štartujem/š/ a ďakujem/š/ – brzdím/š/ bio energiu živlov – výživu svojho tela
  3. 2 x 2. = stíšim/š/ sa, pracujem/š/ so slovom ,,zombie – zem bio“, prosím/š/: pre funkčný štart, ktorý je alfou môjho/tvojho/ života, ďakujem/š/: pre funkčný cieľ, ktorý je omegou môjho/tvojho/ života
  4. 1 x 4. = pre plodnosť života, moje/tvoje/ telo pracuje so slovom ,,zombie – zem bio“, poznáva emóciu ,,Nie“, ktorá je štartom a emóciu ,,Áno“, ktorá je cieľom plodnosti mantinelov života
  5. 1 x 6. = pre nové pokrokové slovo – ,,nápad“ – ,,zombie – zem bio“ sú živými živlami: myseľ – vietor, slovo – oheň, skutok – voda, odbornosť – zem, ktoré pracujú a zhmotňujú Boží poriadok, tam kde otcovia slov žili, žijú a budú žiť: v sebe, v rodine, v obci, v štáte, v národe, na kontinente – zrkadlo orgánov tela, na planéte Zem – zrkadlo celistvosť človeka, pre lúč lásky slnečnej sústavy, na čokoľvek, kedykoľvek pomyslím/š/, poviem/š/, spravím/š/, ukážem/š/, pracujem/š/: vedome, podvedome, karmicke, dedične
  6. 1 x 9. = pre múdrosť života, dennodenne obhajujem/š/ skratku slova ,,BOH“ – bohatstvo osobnosti hľadám/š/, pre štart a cieľ slova ,,zombie – zem – bio“, telo – zem je zrkadlom môjho/tvojho/ plynového a brzdného pedálu, pre rozpálenie sviece lúča lásky, vedieť bezpečne naštartovať a dostať sa do cieľa

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 19.06.2024

Vytlačiť Vytlačiť