Bod v živote

Každý bod je dokonalé semienko, ktoré má citlivé riešenia v kolobehu života pre vyzretú inteligenciu: ,,hermafrodit – obojživelník“ = človek – ľudstvo vie používať rozum spojenie duše je obnovou bunky pre novú informáciu. Nová informácia je hrou overovania v praxi plodnosti života, vychytať všetky možnosti, tomu hovoríme skúsenosti odborníka.

V prítomnej chvíli emócia ,,Nie“ je skúška náročnosti pre rozum spolupracovať s dušou – obnovenia bunky, tým posilňujeme kvalitnú života človeka. Pozrime sa na to tak, čo je von vo vesmíre, na planéte Zem, to je aj v tele človeka. Pri náročných skúškach si v prvopočiatku treba uvedomiť, že je to bod, ktorý ovplyvňuje všetky bunky v tele, preto sa stíšime a tak použijem detskú zvedavosť pre nové hry života, uvedomujeme si, že všetko má čas vyzretia, tým začína komunikácia vnútra človeka s vesmírom a matkou planétou Zem: ,,vesmír a bunky človeka vytvárajú váhy“, koľaj na ktorú potrebujeme nabehnúť ako gramofónová platňa na ihlu. Zvládnutý tlak načíta informáciu a tak telu dodáva energiu pre koordinovaný pohyb.

Bod v živote je semienko pre korene rastu, kvetu, plodu čerstvosti človeka. Dvadsaťštyri hodín denne inteligentný človek rozpoznáva – emócie Nie, vojenskou disciplínou, aby sa pohol cez informačnú dušu – obnovenú bunku rozumom dopredu. Každé semienko má kolobeh pre žatvu vrcholu života, až sa dostane späť do sýpky o tom hovoria tabuľky štvor cípu. Myseľ je sýpkou zimou života. Slovo je osivom jarou života. Skutok je overovaním slova – pestovaním letom života. Odbornosť je žatvou jeseňou života. Pokorným poďakovaním udržujeme v mysli zdravú sýpku, zostáva pripravená pretransformovaná informácia pre nové použitie zvedavosti v plnom rozkvete. Každý nový kvet je nová možnosť používania kvality bohatstva Univerzum. Preto pamätajme štrnásť autosugescií pre svoju zdravú inteligenciu: ,,statiky, kríža, kompasu … “ človeka:

 1. myseľ: som Božím dieťaťom
 2. stíšim sa
 3. dávam všetkému čas
 4. slovo: pre plodnosť života
 5. pre prijatie blížneho
 6. pre nové pokrokové slovo – nápad
 7. slovo Božie žije sedem dní v týždni
 8. skutok: pre zákazku života
 9. pre múdrosť života
 10. pre vytrvalosť života
 11. odbornosť: pre zvládnutie nového pokrokového učiva v praxi
 12. pre vyššie Ja v rutine života
 13. pre kraľovanie: mysle, slova, skutku, odbornosti
 14. pre zdravú psychiku a fyziku

Každý bod má úsečku, tu jasne vidíme kruhový objazd, ktorá časť v človeku sa má rozhýbať, aby sa vrátila späť na štartovaciu dráhu, tým chcem povedať, že každý odbor, odbor je na tom rovnako hrá slúži dovtedy, pokiaľ je o tom záujem odstrániť nevedomosť z cesty človeka a kráčať cestou inteligencie: ,,samo oplodňovaním“ – čo vymyslíš: si Božím dieťaťom, stíšiš sa, všetkému dávaš čas, príde nápad: pre plodnosť života, pre prijatie blížneho, pre prijatie nového pokrokového slova, slovo Božie žije sedem dní v týždni, tak over slovo v praxi. Pohyb je skutok, pre skutok sú tri autosugescie: ,,zákazka života, múdrosť života, vytrvalosť života“, tak otvoríš v sebe dar odbornosti: ,,zvládaš prax, máš vyššie Ja, kraľuješ so zdravou psychikou a fyzikou: myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou. V pokore sa vraciaš späť, aby ti rozum – softvér mohol byť k dobrej pomoci.

Vždy sme na hrane váh života, kde potrebujeme nastaviť si energiu pre prítomnú chvíľu života. Prítomná chvíľa života dokazuje, že sme použili: ,,rozum, dušu, múdrosť to je drevo kríža statiky cesty života, na čokoľvek pozrieme aktivujeme hmat, ktorý prezrádza čo sme strávili, lebo nám to vonia, len čo na to pomyslíme. Máme spracovanú energiu podľa šesť – cipej hviezdy, od pása hore. Od pása hore je svetlo, lebo sme prešli učením od pása dole, odhalili sme tmu: neplodnosť, negramotnosť, nepoznané …, na to nám stačí detská zvedavosť odhaľovať tajomstva vedy, techniky, rozvoja pre dokonalý vývoj človeka poznávať v sebe nové a tak sa dobíjať silou Univerza cez detskú zvedavosť. Nepresvedčujme informujme, sme cenné diamanty – bunky blížnymi sa brúsime.

Malý prehľad dokonalých pravidiel pre ducha a bunky -malé diamanty

Všetko je jednoduché, keď máme na to vysvetlenie tým používame inteligenciu, ktorá je daná Univerzom.

Príklad z rozprávky červená čiapočka:

 1. Červená čiapočka – rozum, ktorý funguje na zdravých bunkách, v ktorých máme programy od počiatku sveta až po plný rozkvet zrelého čerstvého ovocia – zodpovednosti takej, akej má Univerzum.
 2. Vlk – vždy zavíja mozog od hladu po nových informáciách pre obnovu bunky pre spevnenie živých diamantov tela
 3. Vlk zožerie babičku – staré návyky potrebujeme brúsiť, meníme ich s novými hrami života na planéte Zem
 4. Vlk zožerie vnučku – opičenie sa po stopách predkov
 5. Poľovník vyslobodí z brucha vlka babičku a vnučku – nové nápady, uvedomenia si pre realitu života

Buďme vojenský odvážny pre každý bod – semienko života. Každé semienko má úvod, kde všetko preveruje čas v štrnástich lekciách, aby sa vrátilo k prvopočiatku:

úvod – semienko života

 1. lekcia mínus tri: vojenská prehliadka pre rovnocennosť psychiky a fyziky človeka
 2. lekcia mínus dva: vojenská prehliadka pre úseky psychiky a fyziky mysle, slova, skutku, odbornosti človeka
 3. lekcia mínus jedna: vojenská prehliadka pre inžinierske siete v človeku v rovnocennosti psychiky a fyziky mysle, slova, skutku, odbornosti
 4. lekcia nula: statika – kríž pre zdravé orgány tela
 5. prvá lekcia: záujem o pohyb zdravej výživy orgánov pre hry na planéte Zem, prijať v sebe slnko, dokonalosť života prvú čakru, práca s päť – cípou hviezdou a s tabuľkami – kosy života
 6. druhá lekcia: zvládnutý záujem zdravej výživy pre hry na planéte Zem, prijať v sebe planétu Merkúr, tvorivosť života druhú čakru, práca s päť – cípou hviezdou a s tabuľkami – slzy života
 7. tretia lekcia: premena života s možnosťami zdravej výživy na planéte Zem, prijať v sebe planétu Venušu, možnosti života tretiu čakru, prácu päť – cípej hviezdy a s tabuľkami zmeniť na šesť cíp
 8. štvrtá lekcia: je pripravený rozum s dušou spolupracovať slovo overovať skutkom, si dieťaťom planéty Zem, práca so štvrtou čakrou pre šesť – cípu hviezdu a s tabuľkami pre využitie slova – horný trojuholník, slovo zhmotniť v praxi dolný trojuholník šesť – cípu
 9. piata lekcia: je prepojený sluch múdrosť života s jadrovou energiou, práca s piatou čakrou so šesť – cípou hviezdou a tabuľkami, prijímať v sebe planétu Mars
 10. šiesta lekcia: je prepojený zrak pre vytrvalosť zvládnutia nového pokrokového učiva v praxi – kľukatosť života, práca so šiestou čakrou, šesť – cípom a s tabuľkami, prijímať v sebe planétu Jupiter
 11. siedma lekcia: je prepojený rozum s dušou – dokonalým internetom, kde zdravá bunka odovzdáva informácie rozumu, práca so siedmou čakrou, šesť – cípou hviezdou a tabuľkami, prijať v sebe planétu Saturn
 12. ôsma lekcia: kvet – vonkajšia, blana – vnútorná energia života je prijatím kolobehu života mysle, slova, skutku, odbornosti, prijať v sebe prvú časť aury planétu Urán
 13. deviata lekcia: plod – vonkajšia, škrupina – vnútorná energia človeka je prijatí mysle pre skutok a slovo pre odbornosť, prijať v sebe druhú časť aury planétu Neptún
 14. desiata lekcia: afrodiziakum – vonkajšia, čerstvosť – vnútorná energia človeka je originálna sloboda človeka, prijať v sebe tretiu časť aury planétu Pluto
 15. záver učiva: ľudská inteligencia bojuje o právo svojej existencie uvedomením, že je vajíčkom slnečnej sústavy pre originálne ciele vyspelej civilizácie, zvládať hadiu silu, spojenia s Univerzum so silnou aurou nabitou s jadrom zdravých buniek.

Zvládneme štyri časti života v kolobehu života, nájsť v mysli slovo, overovať v praxi pre základu odbornú hru života. Všetko má svoj poriadok ako vesmír, aby sme sa stáli elitami života. Nezabúdajme na vetu: ,,Miluj svojho blížneho, ako seba samého“, je to pre obnovenie novej bunky, ktoré sú živými diamantami v človeku, pre hnací pohon orgány tela a to je mier medzi všetkými kontinentami planéty Zem:

 1. pľúca, hrubé črevo – Ázia
 2. obličky, močový mechúr – Amerika
 3. pečeň, žlčník – Európa
 4. srdce, tenké črevo – Afrika
 5. žalúdok, pankreas, slezina – Austrália
 6. rozum – Severný pól
 7. plodnosť života – Južný pól

Mier na planéte Zem, pre zdravý vývoj ľudstva je možnosťou vyzretia, ponúknutá ruka Univerzum s jasnými pravidlami poznávania vesmíru, najprv sa potrebujeme stotožniť s planétou Zem a to je svetový mier pre zdravý chod tela, využitia malých diamantov s informáciami.

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 08.02.2022

Vytlačiť Vytlačiť