Kolobeh dychu

Keď hovoríme o depresii, hovoríme o príbehu Lóta a Lótovej ženy. Depresia je pohľad do minulosti, kde všetko je nenávratne preč, zostal len zápis, ako sme sa navzájom obohacovali. Buďme na seba prísni, poučme sa z príbehu Lótová žena skamenela – čo skamenie vo mne/ v tebe/, keď kritizujem/š/ s nárokom na niečo, alebo na niekoho? Bežím/š/ s dychom dopredu, stišujem/š/ sa, aby som/si/ vedome sledoval/a/ nádych a výdych – dve Lótove dcéry – dve palice, ktoré sú navzájom prepojené so životom: ,,byť, či nebyť“. Stíšim/š/ sa, skontrolujem/š/ prítomnosť dychu života, tak myseľ používa dušu – dokonalý internet, čas ,,teraz“. Pýtam/š/ sa na rýchlosť osobnosti, za aký dlhý čas prekonávam/š/ depresiu – Lótovu ženu? Uvedomujem/š/ si, že je to odpojenie od duše, od dokonalého internetu, pre chýbajúce zložky periodickej tabuľky Mendelejeva. Tu pomáha detská zvedavosť, počuteľne si zaklopať, vyklepkávať, alebo aj zapísať noty z takzvaných depresií. Zo skúsenosti vieme, že v extrémnych situáciách sa napísali najkrajšie skladby.

Dnešný dátum 21.02.2024 /21. február 2024/ nám pripomína príbeh, kde vedome poznávame koróziu svojho tela:

  1. 2 x 0. = pevný základ detskej zvedavosti, pri aktivovaní nového prvku periodickej chemickej tabuľky Mendelejeva
  2. 1 x 1. = som/si/ Božím dieťaťom, môj zlý pocit hovorí o korózii tela, stíšením si aktivujem/š/ svetlo prvku z periodickej tabuľky Mendelejeva
  3. 4 x 2. = stíšim/š/ sa pri aktivácii svetla prvku v periodickej tabuľke Mendelejeva, pre čistý tok dychu dotyku s diamantom Božej pravdy
  4. 1 x 4. = pre plodnosť života: pocity človeka sú pre nastavovanie váh prvkov periodickej tabuľky Mendelejeva, hovorí o tom veta: ,,Miluj svojho blížneho, ako seba samého“, ,,A slovo sa skutkom stalo a prebývalo medzi nami“ – táto kontrolná veta sa pýta: ako pracujem/š/ s emóciami? Tak mám/š/ nastavenú chemickú tabuľku prvkov Mendelejeva pre svoje fyzické telo – chrám Boží

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 21.02.2024 /21. február 2024/

Vytlačiť Vytlačiť