Baran celý, vlk sýty

Majstri astrológie vedia popísať silu, jemnosť …., ale aj brutálnosť človeka. Silu prirovnajme k dopravnému prostriedku na ceste, kde sa dodržuje bezpečnosť cestnej premávky, na to sú dopravné značenia. Každý človek v sekunde v ktorej prišiel na svet, odborník astrológie vie, aká sila je aktivovaná. Porekadlo hovorí: ,,Ohýbaj ma mamko, pokiaľ budem Janko, až Ja budem Jano, neohneš ma mamo“ – formovanie ega. Ego formované pravdou stáva sa slobodným, tým všetko nadväzuje k úspechu. Poďme pracovať s tabuľkami zverokruhu. Vidíme, že tabuľky na prvý pohľad nesedia, ale, keď chceme nasýtiť vlka baranom, potom sú to dopravné značky pre formovanie ega.

Zimné znamenia sú sýpkou človeka: ,,myseľ“

 1. kozorožec – som, si Božím dieťaťom /pán Ježiš je na smrť odsúdený/
 2. vodnar – stíš sa, ukotvíš si jasné vibrácie /pán Ježiš berie kríž na svoje plecia/
 3. ryby – daj všetkému čas, ukotvenie je vírom života pre dokonalé uchopenie energie mysle, slova, skutku, odbornosti v načúvaní Univerzum /pán Ježiš prvýkrát padá pod svojim krížom/

Jarné znamenia sú osivom života. Tu je veľká zmena. Výmenná miesta býka z baranom s ktorými točí vsunuté znamenie jednorožca. /Pripomínam môj denník mojich myšlienkových pochodov. Najprv sa tvorili časti inteligencie, kde na dovolenke v Kréte pri hraní žolíka sa karty s inteligenciu spojili priniesli svetlo mi do života a následne na rad prišla krížová cesta, ktorá všetko len utvrdila. Na rad prišiel aj zverokruh, príroda, remeslo, šachy, kde som mala silnú potrebu namaľovať dvanásť obrazov, ktoré za týždeň boli zrealizované. Každý obraz mal presné určené miesto na krátky úsek mojej cesty životom. Výpoveď z priestoroch, sťahovanie, kde sa všetko samo hýbalo, pomoc prišla telepatickou cestou, treba, ideme robíme. Všetko si pýtalo svoje miesto, pomaly sa šperkovalo. Prišla druhá vlna maľovania dvadsiatich obrazov. V prvej vlne maľovania v mojom egu sa ukotvil zverokruh. V druhej vlne maľovania pre prácu s egom, ktoré je maľované v duchu: šachy života sa uchopili čakry, priestor kolobehu života a podrobne sa ukotvila siedma čakra. / Keď som prvýkrát rozpisovala znamenia, radila som sa s počítačom, vtedy som nechápala prečo v počítaču sú prehodené býk s baranom a jasná vsuvka jednorožca. Poďme sa pozrieť do histórie, ako statný býk položil život v aréne pre zábavu nudiacich sa jedincov doby a ich pätolizačov. Buďme v dnešnej dobe silný býk pre svoje Ja, zábava sa skončila, blížni sú naše stádo jednorožcov, pre obetného barana, ktorú pasieme očami, sme gramotný prečítať písmo a rozumieť tomu o aký osobný adrenalín ega ide.

Zopakujme si jarné znamenia pre formovanie ega: ,,slovo“

 1. býk – plodnosť života /pán Ježiš stretáva sa so svojou matkou/
 2. jednorožec – prijatie blížneho /Šimon Cyrenei pomáha pánu Ježišovi kríž niesť/
 3. baran – prijatie nového pokrokového učiva – nápad /Veronika podáva Ježišovi ručník, na ktorý jej odtláča svoju svätú tvár/
 4. blíženci /Wi-Fi + navigácia/ – slovo Božie žije sedem dní v týždni /pravda je večná, lož dočasná – trest trvá pre spravodlivý vývoj aj tisícročia/ pán Ježiš druhýkrát padá pod svojim krížom/

Letné znamenia: ,,skutok“

 1. rak – zákazka života /pán Ježiš napomína plačúce ženy/
 2. lev – múdrosť života /pán Ježiš tretíkrát padá pod svojim krížom/
 3. panna – vytrvalosť života /pánu Ježišovi šaty vyzliekajú/

Jesenné znamenia: ,,odbornosť“

 1. váhy – zvládnuté pokrokové učivo v praxi života /pána Ježiša na kríž pribíjajú/
 2. škorpión – vyššie Ja v rutine života overené pod mikroskopom /pán Ježiš na kríži umiera/
 3. hadonos – kraľovanie: myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou /pána Ježiša z kríža skladajú/
 4. strelec – zdravá psychika a fyzika /pána Ježiša pochovávajú/

Je čas oslobodenia človeka človekom. Mnohí sú prebudení – vedia sa stíšiť, použiť rozum …, pýtam sa s akým úmyslom? To všetko zrkadlí sa v jesennom znamení.

Ľudia sa veľmi radi zásobujú, aby mali pohodlie, ale eufória pohodlia sa rýchle rozplýva je to práca ega s adrenalínom:

 1. pýcha – chváliť sa s časom minulým
 2. krst – prijímať nové nápady /keď to budem robiť druhýkrát, urobím to tak – vychytať – zdokonaliť – všetko vychádza zo sýpky a vracia sa do sýpky/

Čokoľvek v národoch sa udialo, vyháňala sa stuchlina národa, tak ako kostoly, ktoré vo svete prestali plniť svoju funkciu podľa známej vety: ponížené sa bude povyšovať a povýšené sa bude ponižovať.

Žije teraz a tu, poučme sa z chýb minulých, aby naše deti si nás mohli vážiť ako inteligentné bytosti. Spomeňme si na detstvo, koľkokrát sme opovrhovali s blížnymi? – Tak sme zanedbávali svoju navigáciu pre jasné kroky jednorožca – dokonalý vychytaný ktorýkoľvek obeh systému, len tak baran zostane celý a vlk sýty.

Dnešný dátum 15.12.2022 nás posilňuje:

 1. 1 x 0. = stály pevný základ života: ,,myseľ, slovo, skutok, odbornosť“
 2. 2 x 1. = so, si Božím dieťaťom /BOH – bohatstvo osobnosti hľadaj/
 3. 4 x 2. = stíš sa, nastavuješ si víry života myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou
 4. 1 x 5. = pre prijatie blížneho – je tvojou navigáciou – ,,jednorožec“ na ceste životom

Plaziaci sa had nás posilňuje v dvojici čísel:

 1. 12 – vyššie Ja v rutine života overované pod mikroskopom
 2. 15 – prvá čakra – dokonalosť – /slnko – základ slnečnej sústavy pre zeleň na planéte Zem/
 3. 20 – šiesta čakra – vidíš dielo Univerzum – /planéta Jupiter/
 4. 22 – prvá časť aury – blana kvetu života – /planéta Urán/

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 15.12.2022

Vytlačiť Vytlačiť