Automatická sila v slove Boh

Ako uchopiť a hýbať slovom BOH? Kde sa človek dostal do čiernej diery? Pozeráme pozorne. Sú tu vybrané tri písmená pre pochopenie kmeňa života /čakry od pása dole/.

 1. Slovo BOH je skratkou troch slov: bohatstvo osobnosti hľadaj. Všetko sa rozkladá ako v prírode, planéta Zem je prírodou rozkladu a rozkvetu plodnosti.
 2. Na písmená pozeraj ako negramotný človek, ktorý nevie čítať, čo vidíš? B – z konečníka sa valí. O . – zostal tam znak o. H – je trónom pre uvoľnenie ritnej časti.

Všetko je chémia používaná na mierové, alebo vojenské účely.

 1. Mierové účely zanechávajú za sebou sladké rieky rozkvetu plodnosti: Miluj blížneho, ako seba samého, je vetou čistoty pre pohyb kolektívneho riadenia v prítomnosti s Jednorožcami – vízia napredovania.
 2. Vojenské účely za sebou zanechávajú násilný rozklad vojenskej disciplíny, plnia príkaz kameňa menom Golem.

Ako sa vychováva Golem? Autosugescia napomenutia: ,,Buď dobrý/á/, poslušný/á/ …, napomínanie z človeka urobila zombiu, chyba sa stala vo výchove nás všetkých, tým energia zastavila chemickú čističku kvetu a rozkvetu. Poďme sa učiť chemickej čistote, energie vírov zasadli k automatickej pravde pre obrázok obnovy.

Stály základný kameň vírov života prechádza kozmetickou úpravou statiky automatického výkonu výberovým konaním:

 1. 1 – 4
 2. 2 – 5
 3. 3 – 1
 4. 4 – 2
 5. 5 – 6
 6. 6 – 7
 7. 7 – 8
 8. 8 – 3
 1. vír lasera – čarovnej palice: umu – fyziky kontroluje funkciu víru výkonu statiky dňa /4/, pre posilnenie alebo zničenie sluchu pre matematické čísla dňa: 5 – prijatie blížneho – Jednorožca, 8 – zákazka života, 17 – možnosti života, 20 – vízie života ,,obličky, močový mechúr“ ktorý príkaz rohu v tebe v prítomnej chvíli rozhoduje: vízia alebo penis
 2. vír odbornosti: hmat – zemepis kontroluje funkciu víru výkonu jazyka: chuť – dejepis /5/ pre posilnenie alebo zničenie ,,žalúdok, pankreas, slezina“
 3. vír mysle: čuch – chémia kontroluje funkciu víru výkonu lasera – čarovnej palice: umu – fyziky /1/, pre posilnenie, alebo zničenie spojitosti zdravého rozumu
 4. vír statiky dňa: sluch – matematické čísla dňa: 5 – prijatie blížneho – Jednorožca, 8 – zákazka života, 17 – možnosti života, 20 – vízie – kontroluje funkciu víru odbornosti: hmat – zemepis /2/, pre posilnenie, alebo zničenie ,,srdca, tenkého čreva“
 5. vír pohybu slova jazykom: chuť – dejepis kontroluje funkciu víru výkonu praxe zraku – biológia života /6/, pre posilnenie, alebo zničenie spojitosti ,,pečeň, žlčník“
 6. vír praxe: zrak – biológia kontroluje funkciu víru výkonu raja, funkčné skúsenosti slov lásky overené praxou /7/ pre posilnenie alebo zničenie jadra spojitosti s Univerzum
 7. vír raja: funkčné skúsenosti slov lásky overené praxou kontroluje funkciu víru výkonu možností /8/, pre posilnenie alebo zničenie lásky spojitosti s jadrom Univerzum
 8. vír možností: slovám chýba láska – spiaci kvet v praxi života kontroluje funkciu víru výkonu čuchu – chémie ukotvenej v mysli /3/, pre posilnenie alebo zničenie ,,pľúca, hrubé črevo“

Kozmetické úpravy automatiky nového dňa prezrádzajú čistotu rajskej záhrady – zdravého tela, kto pracuje s horným rohom jednorožca má vízie života, alebo pracuje s dolným rohom bezstarostného penisu

Človek slúži štyrom láskam:

 1. rýchla láska – kým sa sýti penis /myseľ/
 2. dvaja – zamilovanosť /slovo/
 3. činnosť – vorkoholik /skutok/
 4. Jednorožec – stála láska /odbornosť/

Dnešný dátum 07.01.2023 nás posilňuje:

 1. 3 x 0. = pevný základ
 2. 1 x 1. = som, si Božím dieťaťom /BOH – bohatstvo osobnosti hľadaj/
 3. 2 x 2. = stíš sa, pre vízie života s viditeľným Jednorožcom – poriadna robota sa chváli sama
 4. 1 x 3. = daj všetkému čas, dennodenne posilňuješ malé svaly, tak sa udržiavajú v plnej kráse malé i veľké svaly
 5. 1 x 7. = slovo Božie žije sedem dní v týždni, čistota v siedmej čakre, ktorá má spojitosť s planétou Saturn, čistotu prezrádza piata krčná čakra – živého pružného dychu života

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 07.01.2023

Konzultant: Beáta Vojčíková

Vytlačiť Vytlačiť