Astrológia tela dáva ľudstvu jeden smer

Základom astrológie je zverokruh. Znalosť astrológie zverokruhu od pradávna priradí horoskop každej dušičke pri pôrode a tým ukotví stavbu tela – fyziky. Kohokoľvek skritizujeme sme vytrhnutý – obesený – vysatý jedným darovaným zverokruhom, zhasíname v sebe, pre seba jeho navigačnú prapodstatu sily zo slnečnej sústavy ukotvenú zverokruhom. Človek utlmený – stratí svoj smer, blúdi – vcucne ho čierna diera zverokruhu. Človek v sebe nosí slnečnú sústavu a blížni sú sieťou navigačného svetla sily do celého Univerzum. Všetci sme zdravo pripútaný v štrnástich bodoch kruhu – slúžiacom zverokruhu v jednom smere vývoja pre chod tela zo slnečnej sústavy. Mnohí si pamätajú, že nie sú členovia slnečnej sústavy a nosia v sebe pamäť z iných kútov vesmíru. Pozrime si znovu tabuľky plaziaceho sa hada, tak, ako som ich automatický načítala a šperkovala – vychytávala možnosti pre slobodu psychiky – duše Adama pre fyziku – telo Evu s detskou zvedavosťou pre vetu: ,,Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, čo Boh pripravil pre tých, čo ho milujú.“

Prezrite si dôkaz osobnej slobodnej duše, dobrovoľne uviazanej v zverokruhu pre rast fyziky -tela: kde človek rastie a kde zanedbáva svoju silu:

1.vojakkozorožecI.sejem semenonové remeslopešiaksom supermansom Božím dieťaťom
2.desiatnikvodnárII.polievam semenozáujem o nové remeslopešiakzvonístíšim sa
3.slobodníkrybyIII.dávam semenu časčakám na majstrapešiaksedím v lavicidávam všetkému čas
4.čatárbýkIV.semeno klíčimajster remesla sa ma ujalpešiakchcem sa vzdelávaťpre plodnosť života
5.rotnýjednorožecV.vytváram priestor pre rast semenarešpekt majstra a učňa k remeslupešiakprišiel pán učiteľpre prijatie blížneho
6.rotmajsterbaranVI.vytvorený priestor pre druh ploduspoznávam teóriu k remeslupešiakpekne rozprávapre prijatie nového nápadu
7.nadrotmajsterblíženciVII.živý rast pre druh plodustály živý pohyb k remeslupešiakrozpráva to istéslovo Božie žije sedem dní v týždni
8.štábny nadrotmajsterrakVIII.úroda mocniezoznamujem sa s praxou remeslapešiakchcem sa to naučiťpre zákazku života
9.podpráporčíklevIX.úroda bujnieskúsenosti s praxou remeslavežapre moju inteligenciupre múdrosť života
10.práporčíkpannaX.úroda rozkvitáúspešná prax remeslakôňpre výdrž formovania láskypre vytrvalosť života
11.nadpráporčíkváhyXI.opelenie úrodyvyslužilý odborník s praxou remeslastrelecpre overené slovo v praxipre zvládnutú prax života
12.štábny práporčíkškorpiónXII.úroda zarodilazručnosť odborníka remesladámaviem remeslo, profesiupre vyššie Ja v rutine života
13.poručíkhadonosXIII.zber úrodyodovzdávanie skúsenosti remeslakráľsom pripravený do životakraľovanie mysle slov skutkov odbornosť
14.nadporučíkstrelecXIV.uskladnenie úrodyoriginálne umelecké dielošachovnicapre zdravý životpre zdravú psychiku a fyziku
15.kapitánSlnko1. čakračervenádokonalosť1.podstatné menáJa som pán Boh tvoj, nebudeš mať iných Bohov okrem mňa, aby si sa im klaňal
16.majorMerkúr2.čakraoranžovátvorivosť2.prídavné menáNevezmeš meno Božie nadarmo
17.podplukovníkVenuša3. čakražltámožnosti3.slovesáSpomeň si, aby si deň sviatočný svätil
18.plukovníkZem4. čakrazelenáotec – slovo, matka – skutok4.zámenaCti si otca svojho i matku svoju
19.brigádny generálMars5. čakrasvetlomodrápočuť slovo Univerzum5.číslovkyNezabiješ
20.generál majorJupiter6. čakratmavomodrávidieť dielo Univerzum6.príslovkyNezosmilníš
21.generálporučíkSaturn7. čakrafialováslovu a skutku rozumieť7.predložkyNepokradneš
22.armádny generálUrán1. časť auryzlatáblana kvetu života8.spojkyNepreriekneš krivého svedectva proti blížnemu svojmu
23.generál majorNeptún2. časť aurysmaragdováškrupina plodu života9.časticeNepožiadaš manželku blížneho svojho
24.prezidentPluto3. časť aurydiamantováčerstvosť zrelosti života10.citoslovceNepožiadaš majetku blížneho svojho, ani ničoho, čo jeho je

Astrológia je veľmi stará veda, hovorí sa, že pod svetlom je najväčšia tma. Skúsme preskúmať moje videnie, moje pátranie po ľudskej slobode, že duša človeka dobrovoľne je spútaná zverokruhom, dôkazom sú tabuľky, tým rastie bio- diamant človeka – telo pre vznešenú zrelosť, pripomína veta: ,,Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, čo Boh pripravil pre tých, čo ho milujú.

Dnešný dátum 09.12.2022 nás posilňuje:

Konzultanti: Mária Bednárová, Iveta Pavelová

  1. 2 x 0. = pevný základ života
  2. 1 x 1. = som, si Božím dieťaťom/BOH – bohatstvo osobnosti hľadaj, je mojou, tvojou navigačnou silou svetla/
  3. 4 x 2. = stíš sa, si Wi-Fi slnečnej sústavy, blížni sú navigačné svetla tvojej osobnej sily
  4. 1 x 9. = pre múdrosť stálej prítomnej chvíli

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 09.12.2022

Vytlačiť Vytlačiť