Árom a jeden Boh

Všetko má jednú hmatateľnú vôňu – tón hudby života pre pohyb, prirodzene si hráme na fujare – svojím dychom života. Celý čas hľadáme celok – skrytý význam slova života ,,jeden Boh“ – ,,ÁROM“. Pozerám/š/ na novodobú fujaru a v odkaze slov: ,,Roma,“ bol/a/ si tvrdý/á/ na seba – Rým – pre hudbu života – fajčiť fajku mieru, rozuzľuje ľudský kriminálny príbeh: všetko má svoje svetlo celku – auru a zvuk – hudbu – zvládať 20 bodov mieru života.

  • Roma – ÁROM, árom – vôňa je uvedomenie si odkazu našich otcov originálneho Božieho zákona: ,,Miluj svojho blížneho, ako seba samého“, dávam/š/ si, alebo zatracujem/š/ si árom dychu života

Emócie reagujú na štyri živly: vzduch, oheň, voda, zem, ktoré človek ovláda éterom – duchom svätým – pravdivo spracovaná situácia. Kritika, alebo podlo spracovaná situácia, hromadí nespracovanú silu živlov, kde následne éter zvuku pristúpi k vznieteniu: neovládateľný – nespracovaný, vybuchne ako vulkán: vzdušný, ohnivý, vodný, zemský.

  • vzdušný – vzduch – myseľ
  • ohnivý – oheň – slovo
  • vodný – voda – skutok
  • zemský – zem – odbornosť

Všetko má originálnu – špecifickú vôňu – ,,Árom“ – spoznávame odtiene vône daru dychu života, dennodenným skladaním svojho puzzle života, objaví sa ,,vakcína – cín vaka“ – zdravých pľúc, kde sa nachádza depo kyslíka pre každú jednu bunku v tele – pravdivo zvládnutá situácia – éter života

Dnešný dátum 14.11.2023 nás posilňuje ÁROM – jeden Boh – jedná čierna ovca – mlynský kameň na krku:

  1. 1 x 0. = pevný základ pre spracovanie pachu – Árom: detská zvedavosť je kresadlom ohňa – ničí výbušné plyny v prvopočiatku – v základoch života
  2. 3 x 1. = som/si/ Božím dieťaťom, mám/š/ dvadsať krokov hore a dvadsať krokov dole, hrám/š/ na fujare EKG vône sily života
  3. 2 x 2. = stíšim/š/ sa pre spracovanie zvuku života, používam/š/ detskú zvedavosť – kresadlo ohňa svojho vnútra pri spoznávaní sily vône – Árom života ,,tvorivo hľadám/š/ možnosti života“
  4. 1 x 3. = všetkému dávam/š/ čas pre varenie gumidzúsu, ktorý sa prejavuje vitalitou života
  5. 1 x 4. = pre plodnosť života, prebýva s nami vedomý éter, ktorý tvorí plodnosť života, spracovaný, dnu vpustený do aury a následne podáva – vytvára mierovú ruku bunkám – slovom úmyslu ,,prosím“. Zhoda Božej pravdy sa rieši v bunkách a tým následne nastáva rozžiarenie aury, ktorá spoznáva Božiu pravdu – oplodňuje vždy nové a nové vône pre vitalitu života. Poučil nás ,,covid – div oč éteru“ – situácia/e/ – éter, hmatateľne uchopená pohľadom, sluchom, spoznáva čuchom novú vôňu ,,Árom“ – dar dychu pre následnú chuť života

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 14.11.2023

Vytlačiť Vytlačiť