Archa zmluvy

Za mojej mladosti učitelia hlásali, že človek nepoznal koleso – koleso šťastia, len štvorec. V každej dobe sa hlási detail, s ktorým si človek ubližuje – poruší zákon zmluvy Archu: ,,AR CHU“ – ár – veľkosť žiary svetla, cha – radosti človeka. Dnes si pripomenieme koordinovaný pohyb podľa krížovej cesty – každý má koleso šťastia – krabicu – Archu zmluvy, pripomeňme si obrázok, na ktorom spolu pracujeme cez tisíc týždňov.

Hra s písmenkami – odkaz našich otcov:

 1. Kalvária – kal-vár-ia
 2. Kal – blato – špina
 3. vár – rieš – poznávaj
 4. ia – somár (rám Os – slovo somár prečítané odzadu)

Sedem dní stvorenia sveta v človeku:

 1. človek v sebe nosí planétu Zem – matka planéta Zem /-7/
 2. každý dostal Archu zmluvy – Archa zmluvy /-6/
 3. platí 24 hodín dennodenne – 24 hodín dennodenne /-5/
 4. rovnodennosť hľadaj a udržiavaj v sebe /pros a ďakuj/ – anjeli človeka – rovnodennosť života /-4/
 5. rovnocennosť so všetkým a ku každému – rovnocennosť psychiky a fyziky /-3/
 6. všetko má krabicu pečať – kompas /-2/
 7. siedmy deň má Boh voľno – všetko dal do rúk pre kolobeh života človeku – kolobeh života /-1/

Krížová cesta človeka – novodobý pojem – kroky k úspechu: rozkrútiť koleso šťastia – práca s päť – cípou hviezdou, krúti sa koleso šťastia – práca so šesť – cípou hviezdou, úroda – plodnosť – práca so štrnástimi krokmi v kolobehu života

 1. Pán Ježiš je odsúdený na smrť – som/si/ Božím dieťaťom – kolobeh života /-1/
 2. Pán Ježiš berie kríž na svoje plecia – stíšim/š/ sa – základ života /0/
 3. Pán Ježiš prvýkrát padá pod krížom – dávam/š/ všetkému čas – dokonalosť /1/
 4. Pán Ježiš sa stretáva so svojou Matkou – pre plodnosť života – tvorivosť /2/
 5. Šimon Cyrenejský pomáha pánu Ježišovi kríž niesť – pre prijatie blížneho – možnosti /3/
 6. Veronika podáva pánu Ježišovi ručník, na ktorý jej odtlačí svoju svätú tvár – pre nové pokrokové slovo – nápad – otec a matka /4/
 7. Pán Ježiš padá po druhýkrát pod krížom – slovo Božie žije sedem dní v týždni – slovo počuť /5/
 8. Pán Ježiš napomína plačúce ženy – pre zákazku života – slovo vidieť /6/
 9. Pán Ježiš tretíkrát padá pod krížom – pre múdrosť života – slovu rozumieť /7/
 10. Pánu Ježišovi zvliekajú šaty – pre vytrvalosť života – blana kvetu života /8/
 11. Pána Ježiša pribíjajú na kríž – pre zvládnuté slovo v novej pokrokovej praxi života – škrupina plodu života /9/
 12. Pán Ježiš zomiera na kríži – pre vyššie Ja v rutine života – zdravá bunka /10/
 13. Pána Ježiša skladajú z kríža – pre kraľovanie myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou – sloboda psychiky a fyziky /11/
 14. Pána Ježiša pochovávajú – sloboda psychiky a fyziky – Boh Univerzum /12/

Dnešný dátum 05.11.2023 nám pripomína Archu zmluvy pre koleso šťastia – os plodnosti rozumu vyspelej civilizácie života:

 1. 2 x 0. = pevný základ stvorenia sveta s Archou zmluvy
 2. 2 x 1. = som/si Božím dieťaťom, oprašujem/š/ Božie vedomosti
 3. 2 x 2. = stíšim/š/ sa, používam/š/ pochopenie – rozum, pre krabicu – Archu zmluvy – štvor -cíp, kde sám rozhodnem/š/, čo sa detailne naučím/š/ – päť – cíp, pre následný automatický chod kolesom šťastia – šesť – cíp, ktorý prináša plodnosť života – vavrínový veniec slávy – štrnásť krokov pre plodnosť života
 4. 1 x 3. = dávam/š/ všetkému čas, váhy života sú mier – používaním štrnástich krokov života – kompasu života: ,,Archa zmluvy“, ponižovanie, alebo povyšovanie je stratou kompasu života: stratená ,,Archa zmluvy“
 5. 1 x 5. = pre prijatie blížneho, každý je krabica – Archou zmluvy, overuje a praktikuje sa cit: Ja + Blížni = Univerzum, alebo hrané divadlo hereckého výkonu – človeka ponížiť, alebo povýšiť, preveruje sa palica, z ktorej strany čítam/š/: DILINO – ON I LID

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 05.10.2023

Vytlačiť Vytlačiť