Archa zmluvy a pyramídy

Každý človek v sebe hľadá tri kroky k dokonalosti – tri základné pyramídy pre následný bonus: ,,prstenec“

  1. pyramída ,,SLNKA“ – pupočná šnúra k dokonalosti
  2. pyramída ,,MESIAC“ – meditovať a trénovať a vychytávať v praxi kroky k dokonalosti
  3. pyramída ,,DRAKA“ – Samuraj – múr a jas
  4. pyramída prstenec – kontrola pre slobodu psychiky a fyziky s rozhovormi s Bohom Univerzum – Božia hudba lásky

Kontrola čestnosti pre rast dokonalosti, má posvätnú geometriu s kruhom ,,Pí“, objatie – kolobeh života, ktorá sa overuje v siedmich čakrách, pre kvet plodu zdravej bunky slobodnej psychiky a fyziky s komunikáciou Otca – Boha – Univerzum. Začíname od nuly – z nultej čakry, kde sa situácia uchopí v mysli – pyramída slnka, pre slovo – pyramída mesiaca a pre skutok – pyramída draka, vychytaním/š/ získavaš prstenec: ,,odbornosť“ – pyramída Lásky, každý prechádza recykláciou života – odpustením.

pyramída: dym ár api /otec/

Dnešný dátum 19.11.2023 nás posilňuje: Alžbeta – ktorého si panna pri návšteve Alžbety plod nosila – pyramídy – archa zmluvy

  1. 1 x 0. = pevný základ pre kruh ,,Pí“, rozvinúť svoje základné zmysly na vyššie Ja v rutine života pre následne kraľovanie myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou
  2. 3 x 1. = som/si/ Božím dieťaťom, obhajujem/š/ ,,Pí“ kruhu pre: A – dvojicu ,,Ja a Boh“ situácia je éterom s dokonalým, alebo likvidačným koncom, B – štvoricu ,,kolobeh života: myseľ, slovo, skutok, odbornosť“, C – päticu ,,obhájiť rozkvet zmyslov“, D – šesticu – ,,obhájiť zdravý rozum – slnečnú pyramídu – dym ár api“, E – rozkvet ,,uchopená štrnástina celku – zaradom zoradené v kruhu čísla – mať presné body pre ,,Pí“, F – plodnosť ,,uchopená štrnástina celku – v kruhu pre zoradené čísla: v hornej polovici párne čísla, v dolnej polovici nepárne čísla – mať presné body pre ,,Pí“, G – získavam/š/ tvar zdravej plodnej bunky so stredom: ,,Miluj svojho blížneho, ako seba samého“ pre slobodu psychiky a fyziky pre komunikáciu s ,,Otec – Boh – Univerzum“
  3. 2 x 2. = stíšim/š/ sa pre otváranie komunikácie nových programov
  4. 1 x 3. = dávam/š/ všetkému čas, pri detskej zvedavosti sa každá trhlina dychom uzdravuje s prítomným posvätným ohňom – dotykom lásky
  5. 1 x 9. = pre múdrosť života, múdrosť života nájdeme v živej vode, stačí vodu dať zamraziť – prezradí krásnu v tvare šesť-cípej – hviezdy, mŕtva voda v zamrznutom stave vyzerá ako hnoj – odmäk snehu

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 19.11.2023

Vytlačiť Vytlačiť