Alibaba a štyridsať zbojníkov

Rozprávky – biblia Slovanov, postava z rozprávky Alibaba je o načúvaní duše, je tu možnosť zneužitia duše: ,,štyridsať zbojníkov.“

Skutočným komínom pre ventiláciu energie človeka je stály základ, skladá sa zo štyroch častí: ,,myseľ, slovo, skutok, odbornosť, hovoríme o kolobehu života.

Skúšaní sme štyrikrát z Desiatich Božích prikázaní, podľa článku: ,,Vyživujeme svoju auru 24.09.2022″

  1. Ako obstoja v tebe 10. Božích prikázaní v mysli? Otvorené čakry pre energiu ventilácie v mysli.
  2. Ako obstoja v tebe 10. Božích prikázaní v slove? Otvorené čakry pre energiu ventilácie v slove.
  3. Ako obstoja v tebe 10. Božích prikázaní v skutku? Otvorené čakry pre energiu ventilácie v skutku.
  4. Ako obstoja v tebe 10. Božích prikázaní v odbornosti? Otvorené čakry pre energiu ventilácie v odbornosti.

4 x 10 = 40, našich štyridsať zbojníkov negatívnej mysle, slova, skutku, odbornosti, ktoré sú nocou človeka. Pozitívna myseľ je dňom života – brúsenie osobnosti – ega.

  1. Negatíva nás napomínajú, že energia spí, treba zobudiť v sebe svoje vyplašené dieťa – strach je dieťa bez lásky, kde hysterická materinská starostlivosť blokuje dušu, a tým vytvára psychickú a fyzickú bolesť. Každá bolesť je znevážená psychika, ktorá je dušou – otcom – motorom na diaľkové ovládanie pre telo matku – fyziku. Nechajme sa viesť šepotom svojej duše – otcom. Stíšením liečime – odstraňujeme nevedomosť, posilňujeme psychiku a tým rozpúšťame bloky bolesti fyziky v načúvaní duše pre koordinovaný pohyb, fungujúci ako švajčiarske hodiny. Celý život sme psychickými cicavcami, kojí nás otec: ,,DUŠA“.
  2. Pozitíva nás napomínajú, že energia horí, treba ju uhasiť, lebo sa hráme v stohu slamy so zápalkami. Stíšením sa, začneme riadiť energiu ohňa: ,,pravá ruka nevie o ľavej“, kráčame ďalej svojím životom a zažívame charizmatické chvíle – zdarnú prácu: ,,Poriadna robota sa chváli sama!“ Vidieť skutky – zodpovednú rodiacu matku – fyziku.

,,Sezam otvor sa“ – kamenné srdce otvor sa. Kameň má človeku slúžiť pre nové poznanie, len v srdci sa toxický kameň rozpustí na potrebné vzácne minerály. Pri negativite si požehnávajme, aby sme použili kameň – ,,Sezam otvor sa“ pre nové charizmatické ciele. Za charizmatickú chvíľu s úctou a vďakou poďakujme, použijeme automatický pohon pre koordinovaný pohyb tela: ,,Sezam zatvor sa“.

Prestaňme blúdiť púšťou ako židia štyridsať rokov, márnime mladosť života, stíšme sa, aby sme počuli Boha – Dušu – Otca v nás prehovoriť.

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 26.09.2022

Konzultant: Beáta Vojčíková

Vytlačiť Vytlačiť