Alchýmie – chémia

Prišiel mi odkaz týchto slov, vytvorený našimi predkami, píšem, tak ako mi prišlo v mojej vízii, emócie človeka je tvrdým ílom, preto emócie spracovávame pomalým tichým dychom. ,,Alchýmie: chémia – yl“, o tom sa dozvedáme viac, keď poznáme učivo inteligencie človeka. Emóciou Nie spracuj, nepozeráš ako teľa na nové vráta, ale orieš v sebe zem – stíšením emócií hľadáš informáciu reálneho riešenia, emóciou Áno je výsledkom tvojho bádania, si opojený šťastím, v tichosti skladuješ, zberáš úrodu, sú to váhy plodnosti človeka na planéte Zem a vo Vesmíre. Opačnom prípade zmaríš svoje úsilie, zaznamenáš v sebe horiacu síru, horiaceho Babylonu. Tabuľky v učive: ,,Manuál života“ usadili chémiu do polička myseľ, čo je to v kolobehu života: ,,Zima“. Kritikou posilňujeme nevedomosť tvrdou, chladnou zimou a tak chémia v tele človeka zaznamená výbuch: ,,nevedomosť chémia neospravedlňuje“. Detská zvedavosť zaznamená úspech, chémia viditeľne a počuteľne spolupracuje, vytvára človeku radosť situácie v kolobehu života.

Každý je za seba zodpovedný, poslaním človeka je zvládnuť kolobeh života v každom smere:

  1. myseľ – myslíš: si sám sebe duchovný vodca = práca so vzduchom je zimou života, kde je ukrytá sýpka
  2. slovo – hovoríš: si sám sebe politik = práca s ohňom je jarou života, čo zaseješ, to budeš žať
  3. skutok – konáš: si sám sebe expert lekár = práca s vodou je letom života, v akých vodách? Aká informácia ti fúka v mysli? Sú to plachty tvojej lode?
  4. odbornosť – odovzdávaš, prijímaš učenie: poriadna robota sa chváli sama = ukotvenie inteligencie človeka = obrábanie zeme je jeseňou života, čo si zasial – v čom si uveril, to žneš!, preto dôveruj informáciám, ale preveruj informácie skutkom, tie prežijú veky, len tak oddelíš plevy od zrna!

A slovo sa skutkom stalo a prebývalo medzi nami, to sú poznatky o alchýmií, ktorá vytvára poznanie inteligencie človeka. Podarí sa človeku vývojom prejsť do novej fáze poznania? Alebo znovu človek zvolí chaos a tak následne zaspí na koľko rokov ako šípová Ruženka?

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 22.07.2022

Pozrime si dnešné čísla: 5x číslo 2. stíš sa, 7. slovo Božie žije sedem dní v týždni. A čo je 0: nultá lekcia je zdravým základom života pre spracovanie tvrdého ílu pre zdravý chod v tele – chrámu Božieho mať a vždy hľadať svetlo spravodlivých.

Vytlačiť Vytlačiť