Aktivuj si výkonné kolečko v krabici šťastia

Kocka je krabicou šťastia človeka – vagína, aktivované výkonné koliesko v krabici sa nazýva guľový blesk – spermia. Poďme pekne po poriadku. Krabicu – vagínu šťastia sme rozoberali v minulých dňoch, je telom človeka. Dnes si rozoberieme ducha človeka – guľový blesk človeka, ktorá je planétou Zem človeka.

 1. Spodná strana steny guľového blesku je závislá na hornej strane steny presýpania sa guľového blesku. Spodnú stranu nazveme Južným pólom – pre plodnosť života a vrchnú stranu nazveme Severným pólom – pre automatické informovanie
 2. Myseľ je poludníkom zimy severnej steny strany guľového blesku, kde sídli poludník – strážca pokojnej mysle pre informácie, ktorý prepojí spodnú stranu steny z hornou – vrchnou stranou informačnej steny, každý sám si buduje nový a nový poludník – prvú štvrtinu kanálu v prvej časti prepojenia zo šiestich častí
 3. Slovo je poludníkom jari východnej steny strany guľového blesku, kde sídli poludník – strážca pokojného slova pre informácie zvuku, ktorý prepojí spodnú stranu steny z hornou – vrchnou stranou informačnej steny, každý sám si buduje nový a nový poludník – druhú štvrtinu kanálu v druhej časti prepojenia zo šiestich častí
 4. Skutok je poludníkom leta južnej steny strany guľového blesku, kde sídli poludník – strážca pokojného skutku pre informácie zvuku a tanca, ktorý prepojí spodnú stranu steny z hornou – vrchnou stranou informačnej steny, každý sám si buduje nový a nový poludník – tretiu štvrtinu kanálu v tretej časti prepojenia zo šiestich častí
 5. Odbornosť je poludníkom jesene západnej steny strany guľového blesku, kde sídli poludník – strážca pokojnej odbornosti – pre informácie zvuku a tanca – dva v jednom, ktorý prepojí spodnú stranu steny z hornou – vrchnou stranou informačnej steny, každý sám si buduje nový a nový poludník – štvrtú štvrtinu kanálu v štvrtej časti prepojenia zo šiestich častí
 6. Viera v dokonalosť je obsluha guľového blesku presýpacích hodín, kde sa všetko kontroluje štyrikrát, aby spodná strana steny, sa sýtila s vrchnou stranou steny kanálu presýpacích hodín, kde sa prepojenie prejaví piatykrát zo šiestich častí – južná časť pologulí je psychikou človeka
 7. Vnútorné jadro je aktívne pre spoluprácu tela – krabice a duše – ducha informovaného človeka, steny kanálu sa prepojili šiestykrát zo šiestich častí – severná časť pologulí je fyzickou časťou človeka

Pred 607 rokmi upálila cirkev Jána Husa a tým zablokovala v človeku silu guľového blesku. V dnešných časoch opakujeme divadlo situácie:

 1. Dobrovoľná SMS je podpisom potvrdená manipulácia cirkvi so svojou mysľou – s poludníkmi severnej strany. Čestne deje sa, prijatá autorita cirkvi pre prvú stavbu severnej strany guľového blesku: 1.2.3.4. hodina dňa plaziaceho sa hada života
 2. Dobrovoľným podpisom sme potvrdili účasť na voľbách, dali sme svoj hlas manipulácie s naším slovom – s poludníkom východnej strany. Čestne deje sa, prijatá autorita politikov pre druhú stavbu východnej steny guľového blesku: 5.6.7.8. hodina dňa hada života
 3. Dobrovoľným podpisom od roku 1996 podpisujeme u lekára súhlas na liečbu tela a ducha, ktorá je nami samými zanedbávaná mysľou, slovom, skutkom, odbornosťou, autorita lekára nás pripravuje o tretiu stavbu južnej strany guľového blesku: 9.10.11.12. hodina dňa plaziaceho sa hada života
 4. Ako prechádzali naslovovzatí odborníci dnešnej doby pri stavbe poludníkov: mysľou, slovom, skutkom, odbornosťou zdravou psychikou a fyzikou citu života na planéte Zem? 13.14. hodina dňa plaziaceho sa hada života. Dokonalé – Slnko: Ja som pán Boh tvoj, nebudeš mať iných Bohov okrem mňa, aby sa im klaňal! 1. Boží príkaz 15. hodiny dňa plaziaceho sa hada života. Tvorivosť – planéta Merkúr: Nevezmeš meno Božie na darmo! 2. Boží príkaz 16. hodiny dňa plaziaceho sa hada života
 5. Výživa spodnej strany: 3. Boží príkaz 17. hodiny dňa plaziaceho sa hada života. 4. Boží príkaz 18. hodiny dňa plaziaceho sa hada života. 5. Boží príkaz 19. hodiny dňa plaziaceho sa hada života. 6. Boží príkaz 20. hodiny dňa plaziaceho sa hada života.
 6. Výživa vrchnej strany: 7. Boží príkaz 21. hodiny dňa plaziaceho sa hada života. 8. Boží príkaz 22. hodiny dňa plaziaceho sa hada života. 9. Boží príkaz 23. hodiny dňa plaziaceho sa hada života. 10. Boží príkaz 24. hodiny dňa plaziaceho sa hada života.

Z toho vyplýva, že sme deti otca – slnečnej sústavy v sile guľového blesku, ktoré sú poludníkmi našej aury a matky – ktoré sú rovnobežkami našej aury, to sú mesiace roka. Podotýkam, mesiace s počtom dní sú správne rozdelené? Mne vychádza číslo pre mesiac 26 dní a to sú rovnomerné častí rovnobežky, preto máme opakujúc sa rovnosť medzi všetkými: ,,Miluj svojho blížneho, ako seba samého“, aby si obohatil svoje informačné pole staticky pre stavbu guľového blesku: ,,poludníkmi – mužská energia a rovnobežkami – ženská energia“ prirodzenej rotácie človeka.

Slovom prosím, sa aktivuješ v Slnečnej sústave. Slovom ďakujem, opúšťaš ukotvenie plameňov slnka v slnečnej sústave, ktoré sú spermiou života a získavaš odhalenie zodpovednosti v kolobehu života Matky planéty Zem pre Vesmírnu harmóniu života, naplnenou prirodzenou vegetáciou pre koliesko – fúrik – guľu človeka, ktorá je výkonným ložiskom v krabici človeka – prebdelá minulá noc môjho života v načúvaní informácií.

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 16.08.2022

Konzultanti: Beáta Vojčíková, Iveta Pavelová, Mária Bednárová

Vytlačiť Vytlačiť