Aktivácia sily

Hľadajme v sebe dobrosrdečnosť v každej prítomnej chvíli, tak následne nastáva cez blížneho aktivácia vzácnych kameňov – skrytá uložená sila človeka. Úcta k blížnemu kresaním aktivuje vzácne kamene, ako dva čarovné palice, kde duchovno má označené meno, ktoré telo – chrám Boží sa aktivujme – zaznamenaná detskou zvedavosťou. Dajme všetkému patričnú vážnosť, všetko obsahuje vzácny kameň a je pripravený na aktiváciu, pochopiť dielo Boha Univerzum. Dávajme pozor na úctu, kameň v momente pozná čistotu úmyslu detskej zvedavosti – dokonalé váhy jednoty obrazov: ,,puzzle“.

Nespracované emócie sú odpojením od Univerzum. Špinou zanesené drahé kamene sú podcenené emócie, znehodnocujú fyzické originálne telo, preto nechajme pozorovaním koridorom plynúť strachy, krivdy … pýchu svojou čestnosťou kolobehom života: biblicky Adam pozoruje, židia kráčajú do plynových komôr – vo všetkom hľadajme kyslík – dôkladná práca so šesť – cípou hviezdou aktivujme dary nebeského otca: vzácne kamene – diadémy siedmej čakry – prstenca planéty Saturn.

Úcta a detská a zvedavosť k sebe, k blížnemu a ku komukoľvek vytvára kyslík a ničí výbušný plyn a tak tvoríme jednotu s planétou Zem a s Univerzum dych života.

Dnešný dátum 18.02.2023 nás posilňuje:

  1. 2 x 0. = pevný základ života je rovnocenným vybavením: duše pre stavbu tela cez takzvanú zápalkovú krabičku: svojich blížnych a všetko takzvane živé i neživé
  2. 1 x 1. = som, si Božím dieťaťom s právom obhájiť si vzácne kamene v sebe cez blížneho
  3. 3 x 2. = stíš sa, aktivuješ si svojou čestnosťou svoj vzácny kameň – osobnú liečivú silu
  4. 1 x 3. = daj všetkému čas, nech patričná sila sa rozžiari a ukáže svoju moc
  5. 1 x 8. = spracuj svoje emócie, je to zákazka v kolobehu života pre aktiváciu cirkulácie drahých kameňov v tele

Plaziaci sa had nás posilňuje:

  1. 18 – /18-14=4/ štvrtým bodom dobromyseľného človeka je naša planéta Zem, štvrtá časť satelitu pre komunikáciu s Univerzom. Aktivácia čestnosti otvára štvrtú čakru, štvrtého Božieho príkazu: Cti si otca svojho a matku svoju, je podporovaná a vysvetlená gramatikou slovných druhov Slovenského pravopisu: ,,Zámena“
  2. 02 – stíš sa, všetko má vzácny kameň s označenou nálepkou majiteľa produktu, kde ťa posunie dobrosrdečnosť k rastu, zloba je dutosť – manipulácia, praskne ako bublina
  3. 20 – /20-14=6/ šiestym bodom dobromyseľného človeka je planéta Jupiter, šiesta časť satelitu pre komunikáciu s Univerzom. Šiesty bodom je čakra tretieho oka, aktívna korešpondencia so šiestym Božím príkazom: Nezosmilníš, vysvetlené gramatikou slovných druhov Slovenského jazyka: ,,Príslovky“
  4. 23 – /23-14=9/ deviatym bodom dobromyseľného človeka je planéta Neptún, deviata časť satelitu pre komunikáciu s Univerzom. Aktivácia deviatej časti, ktorá je plodom života, vysvetlená deviatym Božím príkazom: ,,Nepožiadaš manželku blížneho svojho“ a potvrdená gramatikou slovných druhov Slovenského pravopisu: ,,Častice“

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 18.02.2023

Vytlačiť Vytlačiť