Aktivácia inteligencie zlatého veku

Čítame z tabuľky prvýkrát: zvládam/š/ myšlienky

 1. telo je ohňom – matka Zem
 2. rozum je svetlom života, riadený mesiacom oblohy za tri a pol času /28×3+14+1+1 putovania po oblohe, pre usporiadanie psychiky a fyziky – získať Archu zmluvy
 3. zrakom poznávame nové 24 hodín dennodenne, vrývaná čistota: myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou ,,24×4+1+1+1+1″
 4. chuť k životu máme, alebo prebúdzame, je to rovnodennosť – chuťou živené telo
 5. sluch je Sfingou pre počutie všetkých frekvencií pre rovnocennosť – sluchom živená prítomná chvíľa otvára budúcnosť
 6. čuch je kompasom života: myslieť – zima, hovoriť – jar, konať skutky – leto, zberať úrodu v odbornosti – jeseň
 7. jadro je kolobehom života – sila živlov hľadania a nachádzania Božej pravdy: A – pre myšlienky – živel vietor, B – pre slová – živel oheň, C – pre skutky – živel voda, D – pre odbornosť – živel zem
 8. základ života určený Bohom Univerzum, aktivovať predložených sedem bodov – zmyslov podsvetia, pre následnú výživu orgánov tela

Čítame z tabuľky druhýkrát: zvládam/š/ slová

 1. žiara ohňa hmatu v základoch /-7 až 00/ 01 až 08, je hľadaním a nájdením Božskej pravdy cítiť hmatateľnú silu v rukách, v nohách. Žiť realitu života v prítomnej chvíli. Hlúposť nemá žiaru ohňa statiky.
 2. žiara svetla v dokonalosti /-6 až 01/ 02 až 09, hľadať a mať reálne poznatky.
 3. žiara poznávania nového /-5 až 02/ 03 až 10, dennodenne byť tvorivo konfrontovaný v praxi života
 4. žiara rovnodennosti pre možnosti /-4 až 03/ 04 až 11, všetko je možnosť rastu, prebúdzať sám seba
 5. žiara rovnocennosti pre otca slovo a matku skutok /-3 až 4/ 05 až 12, informačná rovnocennosť pre výkon kvalitného skutku
 6. žiara kompasu života vnútorne rozpráva /-2 až 05/ 06 až 13, dovolím/š/ si vnútorne počúvať kompas života
 7. žiara živlov v kolobehu života je viditeľná /-1 až 06/ 07 až 14, dovolím/š/ si vnútorne napojiť sa na silu živlov v kolobehu života?
 8. čistá žiara základu života je zrozumiteľná /00 až 07/ 08 až 15, dovolím/š/ si stáť na pevných základoch života?

Čítame z tabuľky tretíkrát: zvládam/š/ skutky ,,zlatý vek“

 1. žiara pevných základov je konfrontovaná s blanou kvetu života /00 až 08/ 08 až 16
 2. žiara dokonalosti je jasným slnkom na oblohe pre škrupinu plodu života /01 až 09/ 09 až 17
 3. žiara tvorivosti je meraná planétou ,,Merkúr“ pre zdravú vyhriatu bunku /02 až 10/ 10 až 18
 4. žiara nových možností je meraná planétou ,,Venuša“ pre slobodu psychiky – duše a fyziky – funkčného tela /03 až 11/ 11 až 19
 5. žiara slova otca a žiara skutku matky je meraná plodnosťou planéty ,,Zem“ pre rozhovory s Univerzum /04 až 12/ 12 až 20
 6. žiara počutého slova pre dospelosť zodpovednosti je zmŕtvychvstaním spojená s planétou ,,Mars“ /05 až 13/ 13 až 21
 7. žiara videného slova je realitou zlatého veku, je spojená s planétou ,,Jupiter“ /06 až nekonečno/ nekonečno pre nekonečno
 8. žiara siedmej čakry zachytáva nové a nové informácie pre uchopenie pravdy rozumom s Univerzum, stáť na stračej nôžke funkčných chytačov nazývaných ,,zmysly“

Dnešný dátum 27.05.2024 nám pripomína zmysly na stračej nôžke – život zlatého veku:

 1. 2 x 0. = pevný základ pre zmysly, tvrdosť práce so zmyslami na stračej nôžke pre výkon Božej pravdy zlatého veku
 2. 3 x 2. = stíšim/š/ sa pre príkaz rozumu, aby zmysly na stračej nôžke hľadali a našli riešenia pre zlatý vek
 3. 1 x 4. = pre plodnosť života, každá chvíľa má rozum – plodnosť života postavenú na stračej nôžke pre fujaru zmyslov, ale aj hlupákov – neplodnosť života – zanedbaná fujara zmyslov
 4. 1 x 5. = pre prijatie blížneho, s blížnymi, ktorí sú pre mňa/teba/ puzzle, si otváram nové informačné pole pre múdrosť plodnosti života, alebo pre hlúposť fujara, je neplodnosťou života – nehrá
 5. 1 x 7. = slovo Božie žije sedem dní v týždni, pre reálnu múdrosť doby zlatého veku pochopenú rozumom – počuť fujaru funkčných zmyslov

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 27.05.2024

Vytlačiť Vytlačiť