Ako slúži kód DNA

 • čokoľvek kritizuješ, mozog nepracuje a duch človeka je podvyživený a tak dosahuje aktivitu rozumu od 1% do 5%
 • čokoľvek požehnávaš (používaš detskú zvedavosť), mozog nalaďuje správne frekvencie pre zvýšenie informačnej aktivity sýtosti ducha človeka a tým človek následne používa dušu – dokonalý internet – obnovuje bunky – spevňuje fyziku pre zdravé pružné telo.

Každý je živou čítačkou, človek načítava programy pri úcte k blížnemu a ku čomukoľvek (živému, i neživému, všetkému okolo nás na planéte Zem i vo vesmíre, preto sa Slovania klaňali všetkému, aby videli a počuli nové obrazy života). Pri zvedavosti človek načítava – otvára nové programy, je jedno akej si národnosti, nalaďuješ v sebe všetkých šestnásť frekvencií – lekcie učiva: ,,Manuál života“. V každej krajine sú múdro mysliaci, hovoriaci, pracujúci odborníci a to je základ človeka môcť sa duchovne – psychicky realizovať, aby psychika a fyzika slúžila ako Švajčiarske hodiny.

Každý rozhodne sám, ako bude svoj rozum rozvíjať – cez kolektív blížnych zveľaďovať svetlo života detskou zvedavosťou. Za svetlom života sa kráča po úzkom chodníčku poznania pre osobné bohatstvo zdravej psychiky a fyziky. Alebo si bezbožná kategória ľudskej existencie, ktorá pravdu zahmlieva, keď pátraš po obohatení svojej osobnej pravdy, ktorá zneužíva kolektív, prekrútená pravda slúži niekomu na jeho manipulatívny osobný účel, všetko dočasu, všetkému raz príde večer zúčtovania výbuchu jadra krištáľu – zotročenie v päť – cípej hviezde, príde výbuch svetla pravdy, ktorý sa získava odbornosťou v šesť – cípej hviezde, osobne ťa odhalí, že si zostal stáť – stagnovať, slúžiš zatrateniu a temnotou zamoruješ svoj rod, obec, štát, kontinent, planétu Zem.

Je čas používať duchovno: prosiť a ďakovať. Emócia ,,nie“ vyžaduje sa stíšiť, prosením zapíname čítačku, čítame novú knihu života. Emócia ,,áno“ ďakovaním s čítačkou čítame medzi riadkami, a tak následne odhaľujeme nové zátišia – skúsenosti poznania. Právo rozumu je spojené s čítačkou cez svojich blížnych a ku čomukoľvek a tak sa človek následne spája s Univerzom pre bohatý život na planéte Zem podľa vesmírnych pravidiel, lebo má rešpekt pred vetou: ,,Miluj svojho blížneho, ako seba samého“, si opraný, idú ti čisté myšlienky? To znamená byť majiteľom dokonalého internetu v olympijskej rýchlosti.

Kto je človek? Čítačka, aby cez blížnych zvládal frekvencie, a tak zvyšoval svoju kapacitu rozumu.

 1. Emócia ,,nie“ stíš sa, načítavaš, je to dar pre rozum a jedlo pre ducha človeka
 2. Emócia ,,áno“ stíš sa, spoznávaš nové zátišia – prijímaš, poznávaš nové skúsenosti pre charizmatické chvíle života

Ako zvýšiť kapacitu rozumu? Použijeme pravidlá krížovej cesty v praxi v novodobom ponímaní:

 1. úvod, viem že mám ducha, ktorý je závislý na rozume – svetle života
 2. pán Ježiš je na smrť odsúdený – prišiel problém, ohlásená popolcová streda /som Božím dieťaťom/
 3. pán Ježiš berie kríž na svoje plecia – popolcová streda ohlasuje pôst – tma /stíšim sa/
 4. pán Ježiš prvýkrát padá pod svojím krížom – pôst trvá štyridsať dní – nerozumiem /dávam všetkému čas/
 5. pán Ježiš sa stretáva so svojou Matkou – Kvetná nedeľa – prišiel nápad, pochopenie /pre plodnosť života/
 6. Šimon s Cirenei pomáha pánu Ježišovi kríž niesť – zelený štvrtok – prišla situácia pochopenia /pre prijatie blížneho/
 7. Veronika podáva pánu Ježišovi ručník, na ktorý jej otlačil svoju svätú tvár – veľký piatok – situácia sa nás bytostne týka /pre prijatie nového slova – nápad/
 8. pán Ježiš druhýkrát padá pod svojím krížom – veľký piatok – vidíme novú príležitosť /slovo Božie žije sedem dní v týždni/
 9. pán Ježiš napomína plačúce ženy – veľký piatok – máme o sebe pochybnosti, ako to zvládneme /zákazka života/
 10. pán Ježiš tretíkrát padá pod svojím krížom – biela sobota – pustili sme sa do práce /múdrosť života/
 11. pánu Ježišovi šaty zvliekajú – veľkonočná nedeľa – práca sa vydarila s vydareným výsledkom /vytrvalosť života/
 12. pána Ježiša na kríž pribíjajú – veľkonočný pondelok – všetko naplnilo môj úmysel, účelovo slúži k mojej a ku blížnych spokojnosti /zvládnuté pokrokové učivo v praxi/
 13. pán Ježiš na kríži zomiera – Turíce nedeľa – delegácia vesmíru, ktorá nás učila používať nové možnosti odchádza (anjeli strážcovia) /vyššie Ja/
 14. pána Ježiša z kríža skladajú – Turíce pondelok – delegácia obdivovateľov – blížnych odišla do bežného života /kraľovanie s myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou/
 15. pána Ježiša pochovávajú – obdobie roka v rutine života /zdravá psychika a fyzika/
 16. záver: A život prúdi ďalej podľa horeuvedenej predlohy.

Zvyšujeme kapacitu rozumu podľa čarovných výdobytkov doby:

 1. Hľadáš čistotu? Obrus prestri sa – používaj rozum, aby prišiel nápad, pohostíš svojho hladného ducha pravdy
 2. Hľadáš návod na použitie? Tam kde stojíš je tvoj: Čarovný koberec – nápad s receptúrou
 3. Nerozumieš? Neviditeľná čiapka – sústredenosť v prítomnej chvíli na to, čo robíš, aby si tomu porozumel
 4. Praxuješ? Čarovný meč – zlaté ručičky, ktoré zhmotňujú, bojujú s nápadom a brúsením receptúry
 5. Súdiš? Čarovné zrkadlo – vidíš a počuješ, či je všetko v najlepšom poriadku z každej strany – práca je najväčšia parádnicou človeka
 6. Kráčaš vpred? Klbko ukazuje cestu – tanečník sa vždy ponúka – je to robota, ale robotu potrebuješ vidieť, pozvať ju do tanca, obdarí ťa novými skúsenosťami pre tvoje zveľadenie, aby si si z nej zobral ponaučenie, lepšie je raz vidieť, ako stokrát počuť.
 7. Máš zdravé jadro, kód DNA? Čarovná lutna – vezmi túto lutnu, nech jej struny neutíchnu vo vašich rukách – Božia pravda

Si strojcom aj obhajcom svojho života. Čas ťa odhalí, ako si spĺňal poslanie ladiť frekvencie bohatstva života medzi svojím rozumom a svojím duchom, načítavania zo živých kníh života ,,ku blížnym a čomukoľvek“.

V Bardejove:10.04.2022

Konzultanti: Mária Mihaliková, Beáta Vojčíková

Človeka chránia dary stvoriteľa ,,neba i zeme“. Návod na použitie čarovných darov:

 1. V každej chvíli používaš čarovné klbko (ľavá strana), kráčaš vpred? Poznávaš Boha Univerzum – nebo a zem?
 2. V každej chvíli používaš čarovnú lutnu (zadná strana), si verný stvoriteľovi? Pracuješ s kritikou – s emóciami? Vyvýšiš – spáliš, ponížiš – zmrazíš. Svojou detskou zvedavosťou si dávaš, si objednávaš dych života, alebo učením blížnych si udržiavaš svoj dych života. Blížni ti dávajú dych života – učia ťa tvoriť, poznávať nové? Alebo ti udržiavajú dych života – veria ti, majú v tebe dôveru, lebo spoločne rozkvitáme v plodnosti? Pamätáš na výstražnú vetu stvoriteľa? ,,Nesúď, odsúdiš seba.“
 3. V každej chvíli používaj čarovnú neviditeľnú čiapku (horná strana), sústredíš svoj rozum pri emócii? Si vytrvalým pri hľadaní pravdy pre dych života? Si sebavedomým? Rozpoznávaš vedome svoje tvorivé úmysly pre dych života? Rozpoznávaš vedome blížnych tvorivé úmysly pre dych života?
 4. V každej chvíli používaš čarovný obrus (pravá strana), svojím konaním prestieraš vesmíru čistotu pre seba a blížnych?
 5. V každej chvíli používaš svoj lietajúci koberec (spodná strana), dar nebeského otca, na ktorom sú vpísané tvoje tebou spracované – vyprosené i nespracované – nevyprosené žiadosti, tam, kde si stál – bol, sám si si doprial, alebo nedoprial, všetkému sa vyhovuje – chemická reakcia s vojenskou poslušnosťou človeka.
 6. V každej chvíli automaticky uchopíš svoj dar čarovného meča – svoje ruky (predná strana) psychicky aj fyzicky: Tvoríš zvuk lutny? Zabíjaš, umlčíš zvuk lutny?
 7. V každej chvíli v čarovnom zrkadle (jadro, stred) sú relevantné – spoľahlivé informácie z každej strany v prítomnej chvíli o tvojom tele: Počíta sa vedomé i nevedomé sústredenie, píšeš hore, kde sídlo má tvoj dar neviditeľnej čiapky kráčať v šľapajach tvorivého otca. Požiadavky spracované i nespracované, pravda i lož padajú dole, do lona tvojej matky ako si myslel – prijímal učenie, hovoril – hlásal učenie, konal – trénoval, slovo overoval v praxi, tým sa slovo stáva učením, tak následne slovo praxe odovzdávaš v odbornom učení, ktoré si svojím životom nadobudol, to všetko je tvojím hniezdom posvätných vajec tvorivej mysle, slova, skutku, odbornosti, v tvojom osobnom sídle pre dar čarovného koberca. Akým úmyslom hostíš seba a svojich blížnych? Hľadáš (nehľadáš) osobnú čistotu usídlenej po tvojej pravici: ,,dar čarovného obrusu.“ Dar čarovného klbka sa gúľa po tvojej ľavici, pýta sa, ako si si razil cestu vpred? Prosíš – otváraš pravdivú, novú, čistú cestu? Ďakuješ – rozkvitá plodne tvoja stopa činu? Celý svet vidí a počuje tvoje tvorivé ruky, sídlo tvojho daru čarovného meča z prednej strany. Za tebou kráča tvoja poslušná čarovná lutna, hrá tak, ako Ty pískaš.

Sústreď sa na slovo líder, koľko tajomných slov naskladáš? – íl – máš neplodnú ílovitú zem, drel, dre – odkaz múdrych predkov, slová skryli vo výrazoch, vydrieš sa na uznávaného odborníka v praxi, len tak dodržíš poslanie čítačky živej knihy z Univerzum pre zázračnú lýru, ktorá ťa obíjme charizmatickou chvíľou života, pamätaj, zahrá každú pieseň, tak, ako Ty sám pískaš, preto dávaj pozor na polopravdy, slová vytrhnuté z kontextu a zámernú lož. Indiáni hovoria: ,,Zem máš požičanú od svojich detí, vnukov, pravnukov …, príde účtovná chvíľa, kde sa berie použitá večná čistota: ,,čarovný obrus prestri sa.“ Žil si, žiješ, budeš žiť pre dokonalé Božie dielo? Si chránený Bohom Univerzum.

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 14.04.2022

Konzultanti: Beáta Vojčíková, Lucia Sobolčíková

V Bardejove: 22.04.2022

Vytlačiť Vytlačiť