Aká myseľ, slovo, skutok, taký program

Aká myseľ, slovo, skutok, taký program – liek, alebo jed, rozsievaš v sebe a okolo seba.

Stíš sa, nech sa tvoja myseľ, slovo, skutok, telepaticky napája naslovovzatým odborníkom. Programom aktivuješ svoje bunky.

Pokoj s tebou prvýkrát, je slovo „pros“. Aktivuješ svoju čistotu rastu. Programuješ sa božou dokonalosťou. Si milostivý – vyberavý k svojim myšlienkam, k slovám, ku skutkom.

Pokoj s tebou druhýkrát, je slovo „ďakujem“. Si naslovovzatým odborníkom. Udržuješ silu zdravej zrelosti v neobmedzenom časopriestore.

Boh urobil dokonalé dielo. Každému človeku dal slobodnú vôľu programovať sa tvorením.

V Bardejove 30.08.2019

Vytlačiť Vytlačiť