Aby ťa mohol svet prijať, potrebuješ svetové uznanie – dostať rating

Začíname úplne od začiatku. Najprv sa obzrieme po slove strom. Strom poznania a poznávania. Kde sme sa s tým slovom každodenne stretávali?

To slovo sa volá strach. Žili sme s ním ruka v ruke sedem dni v týždni. Aby sme to slovo mohli lepšie rozpoznať, budeme ho riešiť v siedmom páde, aby sme uvoľnili našu myseľ. Siedmy deň je nedeľa, hovoríme o tom dni, o dni voľna. Tak poďme do práce, začína sa nám prvý deň: „Viacrozmerné myslenie.“

Kedy sa človek začína strácať v živote? Keď má strach. Strach ho nepustí nikam. Privlastní si ho, spúta si ho, zakáže mu pohyb. Na stole máme slovo strach. Zo slova strach vytvoríme nové slovo, skloňujeme ho v siedmom páde. S kým? S čím žijem : „ so strachom?“

1. Vznikla nám vzácnosť, počúvanie ozveny v tele OM, aby napätie z nás opadlo a cítili sme silu ozveny, silu koreňa.
2. Keď uvoľníme, vyberieme písmena zo stredu slova, vidíme a počujeme naše nadšenie poznania: „ACH.“ Zostane nám koruna stromu.
3. Predložku „so“ čítame odzadu, vznikne nám kmeň stromu: „OS.“

Aby bol strom živý, za nadšenie, radosť máme ďakovať. Hovorí to samotné slovo: „Radosť.“ – „R“ a dosť.

Ten strach, ten strom- je mužsky rod. Postavíš sa k tomu ako chlap?

Tu je náš strom poznania a poznávania živý. Potrebujeme dýchať. Bežný strom spracúva kysličník uhličitý a vyrába nám kyslík. Pokiaľ to robí, jasne vidíme novú jar, počujeme šum lístia i vôňu živého stromu. Dobre sa nám dýcha.

Keď strom vyschne neprodukuje kyslík a bez kyslíka človek zomiera.

História:

Keď pán Tesla ponúkol prvý automobil, v tom čase ho nechápali. Dnes máme iný pohľad na auto.

Ľudovít Štúr nám zanechal bohatstvo slovenského jazyka ako desať božích prikázaní. Desať bodov, aby našli sme cieľ, poznali unikát a získali: „ rating – svetové uznanie.“ Svetový mier.

Aby sme súvislosti pochopili, poďme bod po bode na to.

Automobil na pohon, používa zapaľovanie. Keď má správne nastavené zapaľovanie, automobil naberá na rýchlosti, pohybuje sa. Zapamätajme si túto vetu a vráťme sa k človeku, je to detail ľudského dychu.

1. Pozitívne myslenie je iskra = dych človeka
2. Negatívna myšlienka – palivo = výdych
3. Detská zvedavosť – plynový pedál
4. Za pozitívne myslenie ďakuj – brzdy pedál = nádych kyslík
5. Moja práca, moje ruky – volant

Záver prvej hry:
Človek pochopil ako funguje ľudský systém, na tomto princípe zostrojil auto, ale pretože vymáha od druhých uznanie, postaví sa do cesty druhému človeku – aj druhý človek je ako auto a pohonný systém zabíja, zrazí ťa ako auto.

Zadajme si druhý diel, druhú úlohu, skúšku človeka. Keď nám stroj nefunguje – máme zlosť. Tá zlosť je ženského rodu. Funkčnosť celku. Začneme pekne od začiatku ako pri prvom bode.

Použijeme Štúra – Slovenčinu, siedmy pád. S kým? S čím bojujeme? So zlosťou.
Materiál slova má písmená: „S O Z L O S Ť OU.“ Poďme skladať funkčnosť materiálu!
A……..Všetko má svoju: „OS,“ už vieme, že kmeň stromu.
B……. Sol otuž – podáš mi soli?

Zaujmeme postoj. Táto veta sa rovná vete, je to bez chutí, podáš mi soľ= potreba jazyka – chuti. Skrýva v sebe výdych, žiadaš blížneho, jeho ruky, žiadaš mäkčeň na písmeno L.

Neviem, naučíš ma to? Pot, soľ pokožky = potreba rúk – hmatu. Potreba niečo pridať. V tom prípade sme použili pohľad dnu – prosba o soľ, nastavili sme ruky, vyrobili sme pot tela – zem nám vydala našu soľ. Našli sme pohyb tela, remeslo.

Sólo tuž – túžiš po receptúre, technológií, po funkčnosti diela = funkčne zdravé telo. Túžbou po receptúre prichádza lúč – dĺžeň na „O“ D. Sólo žuť – pridáš mäkčeň:

1. svoje ruky do ktorých si vložil lásku
2. ruky človeka veria, že majú nádej
3. ponúkajú dielo svojich rúk a veria Vám, že Vám ostatným sa bude dielo páčiť.
4. Ocenenie: „Viera, nádej, láska.“ Prijatie blížneho.

Poďme sa pozrieť na tretí hlavolam: „Krv človeka – miazga stromu, slovo ACH.“

Najprv poriadne si prezrieme slovo krv. Použijeme gramatiku slovenského jazyka, podstatné mená, ženského rodu, vzor kosť, siedmy pád. S kým? S čím?- s krvou! A máme nový materiál na stole: „K R V O U .“

Tento životný bod je úplne zanedbaný. Nebudem si dávať servítku pred ústa na slová, nemôžem slepo sa prizerať, akoby som tie slová nikdy nepočula. Priznajme si slovo: „kurvo,“ tak nazývame každé spochybnenie. Berieme právo ženám. Berieme právo svojmu telu. Žena nám dala základy telíčka, malého človeka. Brať úctu ženám, znamená -zastaviť miazgu stromu poznania.

Ach aká si krásna, vieme vábiť, rozpáliť ženu, poprosiť. Svoju okysličenú krv ženieme po aorte, po našich žilách odovzdať bunkám. Tu vidíme i počujeme dopad vzťahu muž a ženy na duchovnej úrovní- prácu aorty. Keď sme sa jej nasýtili… . nevieme poďakovať, v pokore sa stíšiť. Neporiadok prechádza po dutej žile, pomaly prichádza cez dokonalú srdcovú čističku.

Tak vzniká materiál: „krvou“ – „ruk ou“
Ruky ukazujú prázdnotu, prerušenú cirkuláciu krvi. Človek bez novej iskry.
Pravá predsieň je prázdna- dutá žila nepracovala. Nezaujimalo nás riešenie.
Povzbuď dutú žilu!
Boh urobil dokonalé dielo. On sa mi nevysmieva, ale pozýva nás k sebe ďalej. Rieš= medituj- si s ním. Medituj so slovami: „Pane chem pred Tebou obstáť myšlienkami, slovami, skutkami“. Poriadok robí v tele dutej žile systola – zatváranie chlopne srdca, začiatok učenia. To, čo sa ti nepáči, je od Boha dané volanie-nový prístroj na duchovej úrovni. Meditáciou sa učíš tento nový prístroj ovládať.

Srdce človeka.
Mužský rod: „Pravá predsieň.“ Otec.Meditáciou pros o riešenie, tlačíš dutú žilu, aby odpadová rúra vysávala odpad, plyny z tela von. Výdych. V tejto časti človek je beznádejný, navštívil plynovú komoru: „Ľudský odpad.“
Ženský rod: „Pravá komora.“ Matka.Uč sa novým zdravým návykom, tak na ceste života nezablúdiš. Vďačnosť ti prejaví tvoja stolica. Vyhráš chemickú vojnu – zdravé trávenie: „Získavaš posvätný oheň.“
Stredný rod: „Ľavá predsieň.“ Syn.Uč, do rúk ľudu vkladaj remeslo, nové zdravé návyky. Tak na ceste životom ovlažuješ ústa, prebúdzaš drevený jazyk, hluché ucho, slepé oči, otrávený nos. Vďačnosť ti prejaví tvoj močový mechúr. Vyhráš jadrovú vojnu – zdravé močenie. Podávaš kyslík: „Nádych.“
Cieľ cesty: „Ľavá komora.“ Dcéra.

Bonus ti podá radostná aorta, nasýtené i oplodnené bunky. Prechádzaš červeným morom do zasnúbenej zeme. Hojnosť tvojim bunkám.

Hudobníci nášho srdca.

Umiestnenie orchestra v našom srdci potrebuje dirigenta, náš dych. Podľa nálad rozložíme orchester.
Dobrú náladu, sýtosť v ľavej komore zásobujú drevené dychové nástroje. Pohyb má na starosti ľavá predsieň, tu sa usadili majstri sláčikových hudobných nástrojov. Hrajú na cestu aortou.

Zlú náladu majú na starosti bicie a plechové hudobné nástroje. V pravej predsieni bicie bijú na poplach dutej žile, aby vyzbierala všetok odpad z tela von. Plechové hudobné nástroje v pravej komore majú večný hlad.

Pozeraj poriadne na steny svojho srdca, aby ťa cudzie slovo nepomýlilo. Táto nádoba „ má smer.“

VzduchOheňVodaZem
OtecMamaSynDcéra
SeverVýchodJuhZápad
ZimaJarLetoJeseň
ZrakHmatSluchChuť
NeboPekloOčistecRaj
?ZdravieŠťastiePsychika
Oltár človekaPosvätný oheňDetské ihriskoVýstavná sieň
Pravá predsieňPravá komoraĽavá predsieňĽavá komora
Prevziať programNapáliť programOdskúšať programVýkon programu
ŠtartérPlynový pedálVolantBrzdný pedál
PríslovkyZámenaPrídavné menáČíslovky
ProstredníkPalecMalíčekPrstenník

Povoľ ručnú brzdu a staň sa človekom. Inač päťcípa hviezda ukáže na teba tvojim vlastným „prstom“ – „P“ strom : „zdrevenieš.“ Čas sa pohol, Ty si zaspal.

KovOheňVodaZemdrevo
Pľúca,hrubé črevoSrdce,tenké črevoObličky, močový mechúrŽalúdok, pankreas slezinaPečeň,žlčník
ČuchHmatSluchChuťZrak
PikantnáHorkáSlanáSladkáKyslá
PerúnLadaRodSvarogMokoš
Dutá žilaPravá komoraĽavá predsieňĽavá komoraPravá predsieň
Podstatné menáZámenáPrídavné menáČíslovkyPríslovky
DcéraSynOtecBabičkaDedko                 
RukaPalecMalíčekPrstenníkProstredník

Kde všade ľudia hľadali východisko, keď cítili vnútornú pravdu. Koľko tých právd si dopíšeš a bude sa dopisovať, lebo sa budeš tomu rozumieť. „Hymna lásky – keď príde nové staré opustíme.“

kovVodasvetlooheňZemDrevoSystém
dcéraOtecmamasynBabičkaDedkoRodina
Pľúca, hrubé črevoObličky, močový mechúrUm,Slepé črevoSrdce, tenké črevoŽalúdok, pankreas, slezinaPečeň, žlčníkMotor duša
čuchSluchUmhmatChuťZrak 
pikantnáSlanápoznaniehorkáSladkáKyslá 
Kto? Čo?Od koho?Od čoho?Ku komu?Ku čomu?Vidím Koho Čo?OslovenieKto? Čo?O kom?O čom?S Kým?S čím?
JaTyOn, OnaMyVyOni, Oni 
ChémiaMatematikaFyzikaZemepisDejepisBiológia 
PerúnRodWelesLadaSvarogMokošBohovia
rukaMalíčekukazovákpalecPrstenníkprostredníkPohyb
1.deň2. deň3. deň4.deň5.deň6. deň7.deň
pondelokUtorokstredaštvrtokPiatoksobota Nedeľa
Pravá stranaSpodná stranaVrchná stranaPredná stranaZadná stranaĽavá stranaStrany aury
VironalRenolStimaralKorolenGynexRegalenKingkong
hadFénixčlovekdrakkorytnačkaTigerSila umu
hadČiernyžltýdrakŠedýurýchľovačSviňa
hadMyšiufoblchynevinnosťObri Pohyb
komoraŽiakučiteľtréningpracovňaSieň slávyCelok
VýbersystémuOčistecEvapekloRajNeboAdam
pýchaObžerstvolakomstvozávisťSmilstvoHnevLenivosť
krstSpoveďSvätosť oltárnabirmovaniePomazanie chorýchKňazstvoManželstvo
LotAbrahámEliášSáraNoeMojžišJežiš
čertSatanLuciferDiabolĽudské hobyOn bosá ľad vôlĽudské strašiaci
Reč TomTas amenUčí férBalí domBohSlobodná vôľaProgram človeka
Dutá žilaĽavá predsieňAortaPravá komoraĽavá komoraPravá predsieňOzvena
Prvý deň stvorenia svetaDruhý deň stvorenia svetaTretí deň stvorenia svetaŠtvrtý deň stvorenia svetaPiaty deň stvorenia svetaŠiesty deň stvorenia svetaSiedmy deň stvorenia sveta s bonusom 
Prvé čítanieDruhé čítanieEvanjeliumKázeňObeta pod spôsobom chleba – celistvosť činnostiObeta pod spôsobom vína- spokojnosťSvätá omša Systém človeka.  

PľúcaHrubé črevoRukaDutá žilaPodstatnéMenáPrvéPrikázanie Božie
ObličkyMočový mechúrMalíčekĽavá predsieňPrídavnéMenáDruhé prikázanie Božie
UmSlepé črevoUkazovákAortaSlovesáTretiePrikázanie Božie
SrdceTenké črevoPalecPravá komoraZámenáŠtvrtéPrikázanie Božie
ŽalúdokPankreas slezinaPrstenníkĽavá komoraČíslovkyPiatePrikázanie Božie
PečeňŽlčníkProstredníkPravá predsieňPríslovkyŠiestePrikázanie Božie
MyšlienkyMyšlienkySystolaPredložkySiedmePrikázanie Božie
SlováSlováDiastolaSpojkyÔsmePrikázanie Božie
SkutkySkutkyImpulzČasticeDeviatePrikázanie Božie
Motor tela dušaInternetRiadený pohybOzvenaCitoslovceDesiatePrikázanie Božie

Prišiel Mojžiš a priniesol nám celé srdce = desať božích prikázaní, aby vyživovali a čistili naše orgány. Naši Slovania na čele s Ľudovítom Štúrom nám odovzdali zrozumiteľný zákon pohybu, každého jedného slova i jeho zaradenie.

Verím, že viera, nádej a láska zvíťazí v našom živom srdci. Tu sme sa presvedčili, že Boh učinil dokonalé dielo. Tak, ako pán Tesla neuspel v čase s prvým automobilom a čas ukázal svoje čaro, tak múdrosť, ktorú nosíme vo svojom srdci, prebudí naša zvedavosť, aby sa našej planéte Zem obnovilo právo menovať sa „ RAJOM.“

Mojžiš aj dnes nás prevádza červeným morom, krvou človeka: „Pravá predsieň.“

Energia Mojžiša spracuváva prvky: dreva, svetla a kovu:
1. Postav sa ako strom a pomaly dýchaj, zasiahneš jadro, zapneš v sebe vysávač toxických látok, aby naplnili nádobu pravej predsieni.
2. Chceme s Mojžišom načúvať božiemu svetlu, s detskou zvedavosťou na najvyššej hore šesťcípu: „Chceme nazrieť stvoriteľovi do okna? Zapíname v sebe dokonalý Internet – dušu. Meditujeme s Mojžišom.
3. Každý toxický kov je pripravený zmeniť sa a mení sa na minerálny – prvky Mendelejovej sústavy.

Nikola Tesla geniálny fyzik: „Pravá komora.“
1. Byť vizionárom: „Vyhrať jadrovú vojnu.“
2. Nové veci ponúkať, zapájať sa, čím viac ľudí tým väčšie napredovanie: „Vyhrať chemickú vojnu.“
3. Sebectvo – zostávaš v predsieni srdca, prejdi posvätným ohňom: „Vyjdeš s plynovej komory von.“ Druhá duchovná revolúcia človeka.

Povstaneme Štúrovci, potrebujeme vnútorné presvedčenie – rating: „Ľavá predsieň.“Kto má vízie napredovania je trpezlivý, aby si prezrel každý detail z každej strany. Aby nové pokrokové veci našli svoje miesto, potrebujeme svoje ľavé ruky aby začali trénovať, učili sa pokroku.

Chcieť túžbu svoju žuť, obstať v novej veci: „Prekonať nespokojnosť.“ Vedieť premeniť a zaradiť každé slovo, ako v slovenčine gramatika.

Pôsobí ako: „Chemická zlúčenina, matematicky prepočítaná v každej fyzike, pôsobiaca na ľudský organizmus- auru človeka. Mení dejiny, genetickú bunku, aby vyrobila zdravú biológiu..“

Ľavá komora: „Srdce človeka.“ naša komora je pripravená podať svetlo aorte. Zvládla systolu – stiahnutie – učiť sa, aby použila diastolu- otvorí sa – pochopil si. Náš impulz skutku čaká ozvenu – víziu, do čoho sa spoločne pustíme teraz, aby sme ukázali, že sme skutočne božie deti.

Odkaz dnešnej duchovnej návštevy:
Mojžiš.
Neodmietaj nikoho, staviaš zlaté teľa. U pána Boha neexistuje nie, je to len nový začiatok pre áno.
Tesla.
„Túž.“ Spojenie s dokonalosťou.
Štúrovci.
Ukloň sa všetkému, spúšťaš šum vetra, aby objalo tvoje srdce.

Vytlačiť Vytlačiť