Absolútno

Dosiahnuť návyk vrcholu: „absolútno“
Zažité skúsenosti majú svoju hodnotu len vtedy, keď sa podelíme, odovzdáme ostatným.
Týždeň leta 2013 strávený Liverool a jeho okolí. Sprievodkyňa, moja kamarátka, ktorá obdivuje záhrady, chrámy, hrady. Jednoducho povedané odkazy predkov.
Nakoľko Ja som hypersenzibilná a kvantová fyzika je pre mňa vykúpením, môžem sa podeliť o svoje zážitky. Nebudem menovať chrámy, kde som sa rozprávala, ale poviem vám pointu.
Naďabila som na strážcu, poprosila som ho, že chcem sa rozprávať s jeho pánom. Pán hneď prišiel a povedal: „Už sa veľmi dlho so mnou boh nerozprával.“ Ja mu na to: „ Čo sa stalo?“ Pán mi odpovedal: „Sľúbil som ľuďom nebeské kráľovstvo a všetci ľudia dennodenne vyžadujú odo mňa nebeské kráľovstvo, ako živí tak aj mŕtví ,a Ja im to neviem dať.“ Ja mu na to: „ Boh urobil dokonalý systém. Nebeské kráľovstvo pre človeka na zemi, je mať jasnú myseľ. Ako to funguje, ako to urobiť, ako to naučiť.“ Vedieť sa orientovať ako počítač, načítať, urobiť, dokončiť a naučiť. Keď sa ti niečo nepáči, tvoje telo má hlad, po nových informáciách. Keď medituješ nastavíš myslenie na pozitívne. To značí vyzliekaš sa ako had – obnovuješ bunku. Negatívne, poškoduje mňa, alebo druhých. Práca s takou to myšlienkou, poprosím, aby moja myseľ mi to povedala ináč, chcem tomu rozumieť, tak som na ceste za vševedom – centrálna duchovná pamäť = duša človeka. My ju nazývame a hovoríme jej podsvetie, temno. Každú informáciu overíme v praxi. Dobré zostáva, ľud napreduje. Zle zostáva, pokiaľ niekto nie je detský zvedavý a energiu neodblokuje. Načíta u vševeda – centrálnej pamäti všetko čo potrebuje. Vyžaduje to zodpovednosť absolútna, dotiahnuť veci do víťazného konca. Na mysli som stále mala: „Minulosť – mŕtvych, ktorí sú pre nás nápomocní anjeli. Živých, ktorý môžu dennodenne meditovať, stretávať sa v centrálnej knižnici, vo svojom srdci, v obnove bunky, v strome poznania a poznávania. A budúcnosť, aby všetky duše videli, počuli, a voňali u vševeda tak každá múmia, mŕtvy bude chcieť sa prebudiť, napiť sa zo džbánu živej vody, aby zhmotnili telo – živé programy vševeda = absolútno. Každý jeden človek má tu istú možnosť, kráľovať, lebo je božie dieťa. Zablúdil každý, kto sa dostal do pazúrov krvilačných ľudí. Nesprávne informácie, sú na istý čas, kde každý v istom čase bude za to zodpovedať.
Bohom dané a vyžadované sú tri veci, myslieť viac rozmerné – meditovať = návšteva vševeda. Niekedy chvíľu, niekedy tri dni, a niekedy celé roky – pokrok človeka. Lúč energie prechádza energiou kovu = pľúca + hrubé črevo a energiou vody = obličky + močový mechúr. Obidva dvojice majú spracovanie a vylučovanie. Dosiahnuť múdrosť absolútna.
Až príde pozitívny nápad = svetlo. Náš mozog nainštaloval nový program z našej duši do nášho mozgu tak, aby náš rozum tomu rozumel. Ľudsky rozum je prehrávač a tvorí nerozlučnú dvojicu s našou dušou = svetlo motor života pre človeka. Prechádza k druhej dvojici a to je energia ohňa = srdce + tenké črevo. Odhalí koľaj čistoty človeka vyrobeného kyslíka = čistý úmysel človeka v svojej krvi. Poctivosť vykonanej práce, overenie ľudskej mysle. Čo dávaš do rúk druhým, dostávaš energicky ty a tvoj rod – gény získavanie kódu DNA. Dokonalý systém boží. Zlaté vajce. Čo je v ňom, odhalí budúcnosť. (Nasťa = diamanty + ženích + kone alebo Marfa + čierne myšlienky = vtáky + bez ženícha = zatratená duša + svine = chorý kód DNA)
Dôsledky nášho správania vidíme na našej zemi = ľudské telo. Energia zem zasahuje v človeku žalúdok++ pankreas + slezinu + hormonálny systém = plodnosť mysle človeka. Plodí len to čo premýšľa a s kým jedná. Strážca = negatívna myseľ, neprebúdzaš pána, neprebúdzaš strom poznania tak neprichádza k tebe nová jar, tvoj strom poznania vyschýna = odpojená duša od tela.
Ako strácame energiu dreva? Pečeň + žlčník = Strom poznania – drevo strácame svojou pýchou = spálime ho – narušený imunitný systém.
Negatívnym postojom zaplavíme zem, energiou vody. Energia ohňa – vševeda zablokovaná – nezáujem o hľadanie riešenia. Pochybený boží systém.
Fúkame zo svojich úst argumenty, ktoré s absolútnom nemajú nič do činenia.
Tak za nami zostane veľká slza, ktorá spája všetkých ľudí. Slza je podsvetie, voda, múdrosť. Záleží na nás, či stačí nám komunikovať so strážcom, ktorý berie stále úplatky = našu dušu.
Zapálime v sebe oheň lásky: „Miluj svojho blížneho, ako sebe samého?“
Tok energie ohňa – používať dušu, vševeda,
Tok energie vody – zdravý rod = vytváranie zdravého genetického kódu DNA
Tok energie zeme – zdravé telo
Tok energie vzduchu = práca s pozitívnou mysľou
Spojila som všetky rozhovory, ako odblokovať a šťastne žiť. Mať na mysli absolútno = celosvetový mier.

Slobodná vôľa človeka, používať dušu = vševeda.

S pozdravom a úctou Matejová Anna— Anna Matejová

Vytlačiť Vytlačiť