Abrahám

Všetko má svoju plodnosť – Božskú podstatu vývoja a neplodnosť – zaspať na vavrínoch doby. Vždy je pripravené niečo v systéme pre pokrokové situácie, kde zaznamenávame vrchol, alebo pád.

Dnešný dátum 29.10.2023 nás posilňuje Abrahám – plodnosť múdrosti života:

  1. 2 x 0. = pevný základ odstrániť poruchu /uchu rup/ psychosomatickej múdrosti so starým názvom Abrahám
  2. 1 x 1. = som/si/ Božím dieťaťom s vnútorným spojením s Univerzum pre pohyb tela
  3. 3 x 2. = stíšim/š/ sa pre načúvanie svojho vnútra – vedomého snenia, tak telo citlivo napájame na koordinovaný pohyb Univerzum /človek vo svojom vnútri skrýva Univerzum/
  4. 1 x 3. = dávam/š/ všetkému čas, pre vyostrenie snenia v každý čas, učivo múdrosti je dané vesmírom – Univerzum, život podľa postavenia hviezd, dopracovať sa k plodnosti, stačí sa stíšiť a zrkadlí sa počuteľné dianie v mojom /tvojom/ vnútri
  5. 1 x 9. = pre múdrosť života, A – obhajujem/š/ vavrínový veniec: ,,zvierač – uchopenie svalov“, B – hľadám/š/ stratený vavrínový veniec: ,,zvierač – uchopenie svalu – svalov /pravdivý pohyb hviezd – učivo neznámych i známych galaxií/

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 29.10.2023

Vytlačiť Vytlačiť