Zvládni sám seba

Vždy aktívne vety: ,,aká myseľ, taký skutok – ramená kríža, aké slovo, taká odbornosť – drevo kríža,“ je úsečkou dokonalých váh, v jadre bunky: ako hore, tak dole, ako vpravo, tak i vľavo. Každý svoju knihu poznania – lexikón možnosti, otáča sám s dohľadom Univerzum. Pripomeňme si emočné ego – vyzliecť zvierací odev – vystrašenosť otroctva a vládu panstva pre brúsiace inteligencie, zostať človekom, ľudsky načítavať informácie z duše.

 1. ponižuješ seba, alebo blížneho – si chladný, chýbajúce informačné slovo – duša – dokonalý internet spí
 2. povyšuješ seba, alebo blížneho – si horúci, žiara informačného naslovovzatého odborníka je príliš horúca – neuchopiteľná, a tak následne bez odovzdávania skúseností človek vyhorí
 3. miluj blížneho ako seba samého – vodivé informačné slovo, cez blížneho si nastavuješ vnútorný tlak pre teplotu výživy tela
Vyváženosť psychiky a fyziky: psychika sa pohybuje zprava, doľava – ku stálej čistote daru Boha Univerzum, aby dokonale vyživovala fyziku v prítomnej chvíli v kolobehu života zľava, doprava.

Čítame z obrázka: ako slovo – psychika tancuje s fyzikou. Zlatá farba je psychika, smaragdová farba je fyzika. Čo načítaš vo svojom vnútri – v duši, cirkuluje v tele. Čo skritizuješ – frfleš, nepoužil si dušu, telo vedne.

 1. Som Božím dieťaťom, uvedomuje si fyzika, preto používam vedomú psychiku vyššieho Ja
 2. Stíšim sa, uvedomuje si fyzika, preto používam vedomú psychiku pre zvládnutie pokrokového učiva v praxi života
 3. Dávam všetkému čas, uvedomuje si fyzika, preto používam vedomú psychiku pre vytrvalosť života
 4. Pre plodnosť života, uvedomuje si fyzika, preto používam vedomú psychiku pre múdrosť života
 5. Pre prijatie blížneho, uvedomuje si fyzika, preto používam vedomú psychiku pre poslanie zákazky života
 6. Pre prijatie nového pokrokového slova – nápad, uvedomuje si fyzika, preto používam vedomú psychiku pre slovo Božie, ktorému dávam život sedem dní v týždni
 7. Slovo Božie žije sedem dní v týždni, uvedomuje si fyzika, preto používam vedomú psychiku pre prijatie nového pokrokového slova – nápad
 8. Pre poslanie zákazky života, uvedomuje si fyzika, preto používam vedomú psychiku pre prijatie blížneho
 9. Pre múdrosť života, uvedomuje si fyzika, preto používam vedomú psychiku pre plodnosť života
 10. Pre vytrvalosť života, uvedomuje si fyzika, preto používam vedomú psychiku dať všetkému čas – pozorovaním všetko klíči – vyjde na svetlo Božie
 11. Pre zvládnutie pokrokového0 učiva v praxi života, uvedomuje si fyzika, preto používam vedomú psychiku stíšim sa, pre surfovanie v duši
 12. Pre vyššie Ja v rutine života, uvedomuje si fyzika, preto používam vedomú psychiku som Božím dieťaťom, používam dušu
 13. Stoličky v jadre života kraľovanie: myšlienok, slov, skutkov, v odbornosti, uvedomuje si fyzika, preto používam vedomú psychiku – dušu: ,,aká myseľ, taký skutok – ramená kríža, aké slovo, taká odbornosť – drevo kríža“
 14. Stôl v jadre života: Pre zdravý výkon koordinovaného pohybu: psychiky – noc a fyziky – deň života, uvedomuje si fyzika, preto používam vedomú psychiku – dušu: ,,čistota úmyslu je modrou oblohou človeka,“ zvládnutý otvorený vesmírny tresk oblohy – vonkajšej energie Univerzum sa aktivuje, s bunkami človeka vnútornej vesmírnej oblohy. Strach, hnev, … pýcha vytvára človeku čiernu oblohu, maxi – vesmír sa uzatvára pred mikro – vesmírom – bunkou človeka

Poďme uchopiť situáciu ľudí na planéte Zem. Každý mal, má a bude mať možnosť hrať úlohu padlých anjelov, vytvárať duchovných a fyzických Geológov budúcnosti (vedome, podvedome, dedične, karmicky), štúdie histórie, kto je dobrý a kto je zlý, zdieľa následky svojich myšlienok, slov, skutkov, odbornosti na svojom tele, alebo cez možnosť pravidiel Manuál života, stáť sa Architektom – Božím dieťaťom, uvedomiť si – všetko je úsečkou kolobehu života: myšlienkami aktivuješ pohyb skutku – prvá úsečka cesty života pre ruky: aktivovaná, v sprievodných slovách v odbornosti žiješ aktívny koordinovaný pohyb tu a teraz, tam kde stojíš, rozum ti funguje – druhá úsečka spevnila statiku, slúžia nám desať Božích prikázaní.

Október, desiaty mesiac v roku nám drží palce v desiatich Božích prikázaniach, prijať v sebe proroka Mojžiša, aby sme mali jasno v počutí slova a v jasnom prevedenom videní skutku slova, svojou desiatou autosugesciou inteligencie: ,,VYTRVALOSŤ“

 1. cez prvý Boží príkaz: Ja som pán Boh tvoj, nebudeš mať iných Bohov okrem mňa (dušu), aby si sa im klaňal, pre porovnanie s prvou čakrou: dokonalosť /Slnko/
 2. cez druhý Boží príkaz: Nevezmeš meno Božie nadarmo, pre porovnanie s druhou čakrou: tvorivosť /Merkúr/
 3. cez tretí Boží príkaz: Spomeň si, aby si deň sviatočný svätil, pre porovnanie s treťou čakrou: možnosti /Venuša/
 4. cez štvrtý Boží príkaz: Cti otca svojho i matku svoju, pre porovnanie v štvrtej čakre máme autosugesciu: prijímaš slovo otca z duše, je to tvoj internet slova, pre realizáciu skutku matky hmoty života /Zem/
 5. cez piaty Boží príkaz: Nezabiješ, pre porovnanie v piatej čakre máme autosugesciu: počuješ Boha Univerzum /Mars/
 6. cez šiesty Boží príkaz: Nezosmilníš, pre porovnanie v šiestej čakre máme autosugesciu: vidíš dielo Boha Univerzum /Jupiter/
 7. cez siedmy Boží príkaz: Nepokradneš, pre porovnanie v siedmej čakre máme autosugesciu: rozum spolupracuje s dušou /Saturn/
 8. cez ôsmy Boží príkaz: Nepreriekneš krivého svedectva, proti blížnemu svojmu, pre porovnanie v prvej časti aury máme autosugesciu: blana, kvet života /Urán/
 9. cez deviaty Boží príkaz: Nepožiadaš manželku blížneho svojho, pre porovnanie v druhej časti aury máme autosugesciu: škrupina plodu života /Neptún/
 10. cez desiaty Boží príkaz: Nepožiadaš majetku blížneho svojho, ani ničoho, čo jeho je, pre porovnanie v tretej časti aury máme autosugesciu: čerstvosť zrelosti života /Pluto/

Človek vždy hľadal niečo mimo seba, ale výbavu pre život má v sebe, byť autoritatívnym Architektom pre svoju existenciu je darom Božím. Máš možnosť využiť, alebo premárniť šancu života.

Dnešný dátum 10.10.2022 nás posilňuje s autosugesciami plaziaceho sa hada, čo je to 24. hodín – ,,deň“ v dvojici čísel:

 1. 2 x 10. = vytrvalosť života
 2. 1 x 20. = vidieť dielo Boha Univerzum
 3. 1 x 22. = blana kvetu života

Odkaz dnešného dňa: Vytrvalosťou za všetkým vidieť dielo Boha Univerzum, je blanou kvetu života.

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 10.10.2022

Konzultant: Beáta Vojčíková

Vytlačiť Vytlačiť