Žula – os pevnej lásky

Božská láska je pevná os, tvoriaca pevné základy. Os, je žiarou jadra, vytvára štyri kocky pre štvor – cípu hviezdu spracovanú hmatateľne hmatom v päťcípej hviezde a tak ukotvenú v šesť – cípej hviezde pre realitu života.

  1. Os, je žiarou bodov čísla 14, pre váhy ,,1 až 7″, ktorá otvára brány poznania pre zdravú bunku
  2. Možnosť kraľovania, ovládať v sebe päť zmyslov pre choď orgánov tela, získať životnú prax pre kroky života
  3. Čas každého odhalí, ako kraľovsky spolupracujú zmysly pre chod fyzického tela

Dnešný dátum 20.05.2024 nám pripomína, os pevných základov stojacich na žule:

  1. 3 x 0.= pevný základ hraníc žiary dúhy, ktorá pije vodu spravodlivosti zo svetla poznania
  2. 3 x 2. = stíšim/sa/, poznávam/š/ hranice žiary dúhy svetla, kde prší múdrosť a kde je už: oheň, svetlo, poznanie
  3. 1 x 4. = pre plodnosť života, na ktorej strane žiary dúhy som/si/: A – prší, som/si/ žiakom života ,,ohňa, svetla, poznania“, B – vyčasilo sa, som/ si/ majstrom života: ,,ohňa, svetla, poznania pre poslanie
  4. 1 x 5. = pre prijatie blížneho, v blížnom počujem/š/ a vidím/š/ sudcu i obhajcu pre kroky života: myslieť/ myšlienkami/, rozprávať/ slovami/, konať/ skutkami/ ukazovať/odbornosťou/

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Horažďoviciach – Chanovice 20.05.2024

Vytlačiť Vytlačiť