Znaky Ježiša Krista sú dennodennou praxou

Prebúdzanie a udržiavanie znakov sily človeka je výdrž vytrvalosti, upratať smetisko života – uvedomujem/š/ si, že žijem/š/, o tom je poslanie dvojice života harmonizujúce psychiku a fyziku:

psychika: slovo rozložíme:

 • psy – zvládať v sebe psí brechot: v tvrdosti hľadať mäkkosť
 • chi – vo všetkom hľadám/š/ smiech, ktorý cítim/š/ okolo štvrtej čakry – Jánošíkova krátka košeľa, takzvaná rana v boku Ježiša Krista
 • ka – spracujem/š/ jed, jedovatého hada

Práca s takzvaným jedom jedovatého hada:

 • prosím: znak sily spí, som/si/ bezmocný/á/, nespokojný/á/ … , prežívam/š/ peklo života
 • ďakujem: znak sily je aktívny, som/si/ v plnej sile života, žijem/š/ nebo života

Očistec života: vyžaduje čas, upratať smetisko života – bezmocnosť, nespokojnosť … pýchu, čas trvania výkonu vytrvalosti 100. dní, volá sa to záučná doba:

 • podľa mesiaca: ,,tri a pol času“, mesiac sa stráca z oblohy a následne mení podobu za 28 dní, potrebujem/š/ svoju psychiku a fyziku usmerniť v časovom rozpätí, tak sa dostanem/š/ k výsledku plodnosti ,,žiť svoje šťastie“, dostávame sa k číslu ,,100″ = 1+1+ 28+28+28+14 /zvládam/š/ psychicky – 1, zvládam/š/ fyzicky 1, tak zvládam/š/ mesiac tri a pol krát, ktorý mení podobu pre následný spln – splnenie výkonu pre radosť života, uspieť v 14. bodoch krížovej cesty, ktoré sa porovnávajú: 1. s roľníkom, 2. robotníkom. 3. zverokruhom, 4. s detskou inteligenciou, 5. s dospelou inteligenciou. 6. s kartami, 7. so šachom
 • každý deň nachádzať v sebe slovo ,,prezident“ – prežiť deň, ,,áno“, hra s písmenami, a v následnom nachádzaní citlivosti v rukách, v nohách – prejavený mäkčeň v tele, nájsť v sebe slovo ,,premiér“, žiť psychický a fyzický mier 24. hodín dennodenne v myšlienkach, v slovách, v skutkoch, v odbornosti: 24+1+24+1+24+1+24+1=100

Dennodenne pracujeme s myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou, so štyrmi smermi života:

 1. myseľ spásonosná – pomaly používaj nos – čuch života, všetko má svoju vôňu – esenciu – aviváž: ,,slinu na jazyku“ prejav radosti tvorí pás krátkej Jánošíkovej košele, takzvaná rana v boku Ježiša Krista
 2. slovo Ježiš – rýchlosť slova, keď sa povie jahoda, za aký čas zachytím/š/ esenciu vône poznania – preto poznávaj nové – znovuzrodené chute života
 3. skutok Kristus – prax psychiky a fyziky sa podpisuje dennodenne, ako vychádzame z pekla nevedomosti, očistíme sa praxou, tak sa následne stávame vedomými v nebi radosti
 4. odbornosť Mesiáš – všetkému príde večer, za všetko poďakuj, prechádzam/š/ štyrmi fázami: A – peklo – to čo bolo a je zanedbané, B – očistec – učím/š/ sa poznávať, trénujem/š/ nové, C – nebo – žijem/š/ radosti dňa, D – neviem/š/ akej skúške budem/š/ vystavený/á/ zajtra, ale s tebou dokonalým stvoriteľom, zvládnem/š/ kroky života

Dennodenne slúžim/š/ svätú omšu, sedem dní v týždni:

 1. prvé čítanie: nespokojnosť, bezmocnosť – peklo života – ustáť v sebe chlieb života – Krista v sebe – koordinovaný pohyb
 2. druhé čítanie: stíšim/š/ svoju psychiku a fyziku – očistec života
 3. evanjelium: čistota psychiky a fyziky vydá nápad – novú esenciu hry života – realizovať sa – získať skúsenosti
 4. kázeň: pre každú životnú hru potrebujem/š/ svoj čas, prípravy náradia a potrebných surovín – materiálov
 5. obeta chleba: realizujem/š/ sa výkonom a nadobúdam/š/ dennodennú prax k novým hrám hodnoty života, ktoré voláme ,,robota
 6. obeta vína: podaný výkon sa chváli sám, ďakujem/š/ za účasť olympijského ohňa v sebe
 7. amen: tak je, dennodenné poslanie čeliť nástrahám života, ktoré voláme: slnkom – dušou – dokonalým internetom – psychikou pre stavbu chrámu božieho – telo – zoznámenou fyzikou

Položíme si otázku, som si vedomý/á/ Ježiša Krista v sebe? Kontrolujem/š/ si ho dennodenne pri každej situácii:

 1. cit v rukách: takzvaných ranách Ježiša Krista
 2. cit v nohách: takzvaných ranách Ježiša Krista
 3. cit v boku: takzvanej rany Ježiša Krista /Jánošíkova krátka košeľa – veniec radosti srdca/
 4. žíznim: A – nemám slinu na jazyku, B – mám hlienitú slinu na jazyku, C – mám čistú esenciu slín na jazyku – čisté slovo ,,Ježiš“ pre skutok ,,Kristus“ – rýchlosť esencií v tele človeka

Dnešný dátum 11.02.2024 nás vyzýva používať vedomé znaky Ježiša Krista pre výkon zdravej psychiky a fyziky:

 1. 2 x 0. = pevné kroky viery používania psychiky pre výkon fyziky v rýchlosti liečenia s esenciou situácie života
 2. 2 x 1. = som/si/ Božím dieťaťom, pomalým tichým dýchaním spoznávam/š/ a užívam/š/ nové liečivé esencie pre pevné kroky psychiky a stavbu chrámu Božieho – tela – fyziky
 3. 3 x 2. = stíšim/š/ sa pre cit v rukách, nohách, radostný veniec srdca, čistú esenciu slín na jazyku slova Ježiša a skutku Krista
 4. 1 x 4. = pre plodnosť života: som/si/ vedomý/á/ znakov Ježiša Krista na kríži, tým prekonávam/š/ peklo pre získanie nových esencií dychu života, pri vytrvalosti v očistci – v praxi života, tak zaznamenám/š/ úspech spokojnosti esencií života ,,nebo“ – dotyk Boha Univerzum

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 2024.11.02

Vytlačiť Vytlačiť