Živý chlieb

Človek je mysliteľom svojho živého pohybu ,,chleba“, pre blahodarný výkon vzájomnej spokojnosti ,,vína“ – byť opitý s priateľom i nepriateľom.

Dnešný dátum 17.06.2024 nám pripomína živý chlieb pohybu, pre blahodarnosť prirodzeného vína ,,spokojnosti“:

  1. 2 x 0. = pevný základ čestného slova pre pohyb živého chleba – začiatok cesty pre cieľ získania prirodzeného vína – spokojnosti rozkvetu ľudstva
  2. 1 x 1. = som/si/ Božím dieťaťom, som/si/ pohybom živého chleba /spracovávam/š/ emóciu NIE/ , som/si/ v zátiší rajskej záhrady opojený/á/ prirodzeným vínom spokojnosti /spracovávam/š/ emóciu Áno/
  3. 2 x 2. = stíšim sa, pre naladenie novej chutí chleba, dostať sa do raja – byť opojený prirodzeným vínom – vzájomnou spokojnosťou, biblia ,,Izaiáš“ 10-11
  4. 1 x 4. = pre plodnosť života, byť pre seba a blížnych mysliteľom živého chleba, pre výkon opojenia prirodzeným vínom – vzájomnou spokojnosťou
  5. 1 x 6. = pre nové pokrokové slovo – nápad, každá situácia má riešenie – začiatok pohybu živého chleba, pre výkon prirodzeného opojenia vínom – organizácia slova majstra mysliteľa
  6. 1 x 7. = slovo Božie žije sedem dní v týždni, majster – mysliteľ vie, kde je jeho raj, prirodzené opojenie vínom

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 17.06.2024

Vytlačiť Vytlačiť