Živočíšna výroba

Človek je živočíšna výroba – živo šíč na výr oba /živo dýchaj, bojuj z výrom, zožerie – rozpustí vás oboch/. V kostole v Kľušove je nápis: ,,Dedičstvo otcov zachovaj nám pane“, poďme sa pozrieť na slová s čítaním a porozumením:

 • dedičstvo – t svedčí od /ticho svedčí od stvorenia sveta/
 • Kľušov – lúk voš
 • Bosna Hercegovina
 • bos – bosí
 • rán – rany na nohách
 • ceh – majster super schopnosti vo svojom remesle
 • ego – brúsi svoje ego
 • navi – navíja z múdrosti Božieho dokonalého života
 • kapacita – AA kap cit /žiadny začiatok skapal cit k super schopnostiam/
 • rakovina – kor ovíňa /svoju myseľ kor ovíňam/š/ nový program, inač ideš na program sebazničenia rak – otáčam/š/ svoju myseľ dozadu – Lotova žena, kov – v tele tvorím/š/ kov, lebo stratil/a/ si úctu k blížnemu, usvedčila ťa vina
 • muslin – um slín, plný zakús so svojimi 20 detskými zubami detskej zvedavosti, tak vyzriem/š/ na 32 dospelých zubov pri hľadaní čistých slín umu života – mať čistú slinu v ústach – telo Kristovo – mám/š/ Božie šaty – zdravotná vizitka človeka
 • kostol – sok Lot, utekám/š/ ako Lot pred sokom – sírou, v sebe mám/š/ chrám Boží: A – myseľ – pyramída slnka, B – slovo – pyramída mesiaca, C – skutok – pyramída draka, D – odbornosť – pyramída lásky
 • pyramída – dám pýr ia /burinu dávam/š/ somárom, tým si navzájom ničíme svoje super schopnosti/

Dnešný dátum 22.11.2023 nás napomína živočíšna výroba chrámu Božieho – tela:

 1. 1 x 0. = pevný základ slov čítania s porozumením
 2. 2 x 1. = som/si/ Božím dieťaťom, navzájom sme si puzzle – živým živočíšnym kresadlom ohňa života
 3. 4 x 2. = stíšim/š/ sa, v každej rane je uvedomenie nového poznania, zorientovať sa v dokonalosti pri aktivácii super schopností
 4. 1 x 3. = dávam/š/ všetkému čas, pre plný zakús detskej zvedavosti, nájsť čistý um slín vo svojich ústach – zodpovednosť za odbornosť – Mesiáš mal, má, a vždy bude mať obrazných 33 rokov – kalvária v mojich /tvojich/ ústach /kal – špina, var – rozmýšľaj varím/š/ môjho/tvojho somára – ia/

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 22.11.2023

Vytlačiť Vytlačiť