Zdvihnutý boží prst

17 00 – 19 00 h / KOV + VODA / ČUCH + SLUCH:

 všetko si dobre premyslím, aké výhody pre mňa a moju rodinu, pre moje pokolenie z toho vyplýva.

17 00 – 21 00h / KOV + ZEM / ČUCH + CHUŤ:

všetky vrtochy, chúťky mám pod kontrolou, aby moja rodinka a ja sme boli stále upravení a vzorní.

17 00 – 23 00h /  KOV+ DREVO / ČUCH + ZRAK:

Ja a moja rodina má diplom, papier v rukách, hoci danú tematiku vôbec nechápeme, ani nás to vôbec nebaví. Tak činnosť nie je dotiahnutá do konca. Otvára voľné následky- voľné radikáli v tele.

17 00 – 01 00 h / KOV + SVETLO / ČUCH + PREDSTAVIVOSŤ:

Ja a moja rodina pozná a je o všetkom informovaná, aby mi to neuškodilo a nezasiahlo moju česť, neubralo mi to na cti.

17 00 – 03 00 h / KOV + OHEŇ / ČUCH + HMAT :

Ja  sa vždy čestne postavím a zastanem si svoju prácu, veď mám na to diplom.

Nakresli si kruh väčší ako ruka, aby si prsty v hodinách hviezdy mohol voľne položiť.

Uvidíš, že ukazováčik ti pôjde stále z čísla 9. na číslo 11.

Tak pochopíš a sám na svoje oči uvidíš prst Boží.

Použi kruh rôzne, podľa prednosti svojich zmyslov.

                                                                                                                                  1

Čo zrádzame.

18 00 – 23 00 h /  BEZNADEJ + DREVO / VÄZENIE + ZRAK

 Beznádej človeka- dno ľudskej priepasti, hľadá košatú korunu profesie, hľadanie božích plánov.

18 00 – 01 00h/  BEZNADEJ + SVETLO / VÄZENIE+PREDSTAVIVOSŤ:

Beznádej človeka, podceňovanie svojho ohňa- svojej profesie.

                                                                                                                                       2

Na čo spoliehame.

17 00 – 19 00 h / KOV + VODA / ČUCH + SLUCH:

rýchlosť svetla, alebo problém neriešené znásobená rýchlosť svetla.

19 00 – 21 00 h / VODA+ ZEM / SLUCH + CHUŤ:

 človek nepátra po múdrosti.

21 00 – 23 00 h / ZEM + DREVO / CHUŤ + ZRAK:

pozerá len na svoje chúťky.

23 00 – 01 00 h / DREVO + SVETLO / ZRAK + PREDSTAVIVOSŤ:

nepoužívaním vody- múdrosti zastavuje rast, obnovu buniek, svetlo je len pre maxi vesmír a naše JA v ňom horí- pravá múdrosť remesla, pravé slnko.

01 00 – 03 00 h /  SVETLO + OHEŇ /  PREDSTAVIVOSŤ + HMAT:

práca našich rúk nám nevonia,  prácu nedoťahujeme do konca, nie sme prítomní pri našej práci. Je to energia hmatu, zhmotnenia a my ju nepoužívame.

03 00 – 05 00 h /  OHEŇ + KOV /   HMAT + ČUCH:

pod plným napätím si ničíme svoj vesmír, rozbíjame mikrovesmír našich buniek, tak sa objaví v plnej paráde náš umieračik – zvon.

                                                                                                                         3

Čo znášame.

05 00 – 11 00 h  / KOV + DREVO /  ČUCH + ZRAK:

 Človek v prítomnej chvíli má na zreteli svoj rast.

09 00 – 01 00 h  /  ZEM + SVETLO / CHUŤ + PREDSTAVIVOSŤ:

Každú chuť si musí človek vedieť predstaviť. Tlačí svoju chuť ostatným, aby ju každý obdivoval ako hviezdu na oblohe.

07 00 – 03 00h  / VODA + KOV /  SLUCH + ČUCH:

Človek pozná toľko chutí ako piesku v morí. Pre svoje omamné vône zabúda dýchať. Myslí si, že on pozná najlepšiu vôňu. Iné vône pre neho sú len vykali ľudských výmyslov. 

                                                                                                                                4

Čo nás tlačí.

01 00 – 03 00 h / SVETLO + OHEŇ /  PREDSTAVIVOSŤ + HMAT:

Dotykom svojich rúk- ohňa so svojím svetlom, odvaľuješ kameň svojho Ja, zo svojho hrobu. Vidíš rany Ježiša Krista na svojich rukách. Vo svojich rukách v objatí, objímaš našu planétu Zem, ukazuješ v ktorej zemepisnej rovnobežke udržuješ svoju existenciu.

03 00 – 05 00 h /  OHEŇ + KOV /   HMAT + ČUCH:

Maria a Marta skoro ráno idú  k hrobu svojho pána , aby ho natreli voňavými masťami.

Vidíš rany Ježiša Krista na svojich nohách tam, kde vkročíš. Spievajúci kohút ťa odhalí. Keď práca, remeslo človeku vonia, potom má remeslo zlaté dno. Brúsiš svoj kameň, tavíš svoj kov, zo svojho Ja. Prítomný krok a dopad chémie na naše telo.

05 00 – 07 00 h / KOV + VODA / ČUCH + SLUCH:

Kameň svojím tlakom mení  svoju podobu , svoj tvar, hodnoty. Matematicky sa nám vytvárajú nové čísla- nový geometrický tvar. Naše ja pri nových hodnotách vychádza z hrobu svojej nevedomosti. Zrnká piesku v mori- znamenajú možnosti načítavania pokrokových systémov vo svojej tichosti. Učenie nových systémov sa učí na pokojných vodách. Vytváraš zrkadlo svojej duše. Vytváraš minerály pre svoje funkčné telo.

07 00 – 09 00 h / VODA+ ZEM / SLUCH + CHUŤ:

Tak nášmu telu, nášmu chrámu pre našu dušu dodávame živiny.

Zmenou  hodnoty  svojho tela, meníme genetický kód svojich buniek. Učme sa

z dejín ľudstva. Pri každom probléme zostáva človek sám- človek v púšti. Chce nájsť spoločnú chuť, tak sa učí múdrosti, využíva svoj talent. Človek v prítomnej chvíli vie presne definovať pôsobenie elektromagnetických vĺn. (Elektrická energia v tele človeka. )

09 00 – 11 00 h / ZEM + DREVO / CHUŤ + ZRAK:

Rast našich buniek. Biológia nášho tela je podporovaná našou samotou – originalitou nášho Ja. Každé remeslo má svoj vrchol, košatá koruna vyjadruje možnosti remesla. Využitím  všetkej dostupnej literatúry, sa dostávame čo najvyššie k svojim pôžitkom.

11 00 – 13 00 h / DREVO + SVETLO / ZRAK + PREDSTAVIVOSŤ:

Naša bunka má problematické obnovovanie. Aby sa človek v čase a v priestore zabezpečil, robí a prepína sa. Hľadá možnosti v  prítomnej chvíli, aby nezranil svoj vlastný cit.

Pre zraniteľnosť svojho Ja sa stiahne do ústrania. Pohonná hmota spojí dve čísla 7 a 1. Vytvorí priemerný ľudský vek, vytvorí voľnú cestu nášmu strachu. Tak kameň nášho Ja – smrť, prichádza vo svojej skutočnej podobe.                                                                             5

5

Čítanie na morskej hladine vo svetle osoby.

  5 00 – 11 00 h  /  KOV – DREVO /  ČUCH – ZRAK  /

  človek v prítomnej chvíli hľadá a nachádza stále riešenie.

13 00 – 15 00 h  / SVETLO – OHEŃ  /  PREDSTAVIVOSŤ – HMAT

  každý človek chce napredovať, chce plniť svoje sny

7 00 –   9 00 h  / ZEM – VODA  /  CHUŤ – SLUCH

človek potrebuje maximálnu tichosť, aby na morskej hladine našiel pre svoje zmysly recept k napredovaniu

                                                                                     6

Kde spejeme.

05 00 – 07 00 h / KOV – VODA / ČUCH + SLUCH: REMESLO

prítomný krok znie ako hudba. Keď môj pocit hovorí jasnou rečou nie, idem zlým smerom. Zastanem, stíšim sa, pomaly prichádzam na kruhový objazd, aby som križovatkou prešiel správne na bod voda- múdrosť človeka.

07 00 – 13 00 h / VODA – SVETLO / SLUCH + PREDSTAVIVOSŤ:

Keď som si istý sám sebou  – bod svetla – načítaná technológia – recept, jadro bunky je obnovované jadrovou energiou v našom ľudskom tele. Tak naše Ja stoji v jasnom svetle -objatí. Svetlo preniká do jadra našej bunky a tak spôsobuje človeku jasný pohľad na jeho činnosť.

13 00 – 15 00 h / SVETLO  – OHEŃ / PREDSTAVIVOSŤ + OHEŇ:

 Robiť prácu rukami, ktoré sa sami vyhŕňajú, tancujú, krúžia a obracajú sa. Oheň

 ( remeslo odborníka), odborník v rukách ukáže svoje činy.

15 00 – 09 00 h / OHEŇ – ZEM / HMAT + CHUŤ:

Dejiny píšeš svojim prstom sám, ako si zmýšľal. Srdce máš na pravom mieste. Taká je tvoja zem- tvoje telo, tvoja riadiaca bunka.

09 00 – 11 00h / ZEM – DREVO / CHUŤ + ZRAK:

Tu na toto miesto a týmto bludiskom prejde cestu len smelý človek. Čisté srdce je podmienkou. Chcieť mať svoje ruky zručné – „Kristova Koruna vytvára Kristove Rany.“

11 00 – 05 00h /  DREVO – KOV   / ZRAK + ČUCH:

Funkcia veterného mlyna v človeku, znak hovorí sám za seba.

                                                                                                            7

Znak jadrovej energie.

Záver: V prítomnej chvíli ako vojak napreduj. Len vpred za svojim cieľom srdca sa riaď. Stále budeš počuť za sebou hudbu hlas remesla. Svoj cit vidíš, hlas svojho mlyna počuješ ako napredovať vpred. Tak vyjdeš ako víťaz s rýchlosťou svetla (Lót) ales znásobenou rýchlosťou svetla (Lót a jeho dcéry).

Vytlačiť Vytlačiť