Zdravie je pravda Božích detí?

Na začiatok položme si otázku? Som zdravo vzdorujúce Božie dieťa? Požehnaním, čiže statikou – krížom objavia sa mi tri účtovnícke chlievy, pre štvrtý chlievik revíznu kontrolu prevencie. Čo všetko sa mi účtuje?

 1. Viem sa rozhodovať? – alebo pri myslení chytí ma krč a vytvorí sa mi čierna diera – stop – neviem? Čo je to čierna diera? Blud autorít, ktorí hypnotizujú – uspávajú svojich fanúšikov. Myslieť, znamená vedieť používať dušu – dokonalí internet. Na jednej svadbe pri rozhovore s kňazom, pripomínam – myslela som si, že je odborníkom na dušu, rýchle sa ukončil rozhovor. Povedal: ,,Mne duša vôbec nezaujíma“. Pýtam sa: ,,Akých v sebe máme duchovných vodcov autorít?“ A: manipulatívnych B: naslovovzatých Dôveruj, ale preveruj, len tak nájdeš nebo – prácu s emóciami ,,deň a noc“ skutočného stvoriteľa – mysľou tvoríš prax pre skutok
 2. Viem slovom osloviť blížnych? alebo pri oslovení ma chytí krč a vytvorí sa mi čierna diera? Čo je to čierna diera? Blud autorít, ktorí hypnotizujú – uspávajú svojich fanúšikov. Hovoriť, znamená vedieť používať rozum, lebo sme použili dušu – dokonalí internet. V roku 1998 som zašla za dekanom nášho mesta, bol pre mňa veľkou autoritou, myslela som si, že vie používať dušu – dokonalý internet. Ako sa rýchlo rozhovor skončil? Dekan vrieskal červený bez seba: ,, Už na mňa nikdy ani nepomyslite“, Áno, je to príbeh zo zástupcom cirkvi, ktorí sú planení štátom a musia rozprávať to, čo im prikážu autority, ich slobodná vôľa je udusená nariadením a prísahou. Akých v sebe máme politických autorít? A: predajných B: nepredajných Dôveruj, ale preveruj, emóciami vyživuješ svoje telo, tu nájdeš nebo – váhy vážia emócie ,,deň – viem a noc – neviem“, aké slovo, taký odborník, slovo sa viditeľne overuje praxou, odhaľuje skutočného tvorí – teľa, stvoriteľa slová pre odbornú realizáciu
 3. Som trpezlivá – trénujem? alebo pri tréningu ma chytí krč, pripomenie mi čiernu dieru? Blud autorít, ktorí hypnotizujú svojich otrokov vetou: ,,dajte mi ľudí, Ja to urobím“. Socializmus vytvoril nám raj, každý sa naučil čítať, písať, vzdelávať sa, musel pracovať, prejsť praxou, aby videl, že slovo sa skutkom stalo a prebývalo medzi nami. Doba mala všetkého hojnosť. Doma má učili: ,,Všetko rob tak, aby malo hlavu a pätu, tým získaš spokojnosť – charizmatickú chvíľu“. Nemohli sme tárať do vetra, lebo tárať bludy znamenalo, stať sa chorým, špiniť zážitok charizmatickej chvíle, ktorá vznikala pri aktivite vytvorenej práce, bola aktívnym liekom v prítomnej chvíli. Vyrástli sme v kluse vidiac dielo rúk za nami bez slov, potom sa na to akosi zabudlo, všetci ôsmy súrodenci sme si našli partnerov, zatienení vášňou pre spravodlivosť, plná dôvera k blížnemu, zlomila, vymazala informáciu: ,,Liekom je poriadna robota“, doba priniesla novú módu, všetko má vyriešiť tabletka. Tabletka sa stála lekárom špecialistom s praxou nevedomých ľudí s plnou dôverou, kto má diplom otvára cestu života. Z úprimného srdca sa pýtam?: A: získal si životom: ľahostajnosť, bezcitnosť k blížnym, odpor k odborníkom B: získal si životom: náklonnosť, cit srdca k blížnym, obdiv k odborníkom Dôveruj, ale preveruj, len tak nájdeš nebo – prax s emóciami ,,deň a noc“ slovo sa overuje praxou skutočného stvoriteľa, precítená práca tvorí zdravú pečeň, podľa tabuliek stávaš sa Mojžišom, vodcovskou autoritou pre svojich blížnych vo svojom odbore.
 4. Myslíš, hovoríš, praxuješ – obsluhuješ s citom svoje chlieviky, aby si získal sladkú Božiu odmenu? Je to svätá trojica pre preventívnu revíznu kontrolu života. Alebo pri trojici ma chytí krč pripomenie sa mi čierna dier bludu autorít, ktorí hypnotizujú svojich fanúšikov a tým pochovávajú odbornosť? Čo hovoria vykopávky – pozostatky nevysvetlených záhad budov a všemožných odkazov našich predkov? A: neveríš v dokonalosť Boha Univerzum, ktorý má všetko pod kontrolou a musíš znášať následky pre svoju závisť – netrávi ti, B: veríš v dokonalosť Boha Univerzum, ktorý má všetko pod kontrolou a nachádzaš pokrok – rozhľad nápadov – trávi ti. Dôveruj, ale preveruj, len tak nájdeš nebo na zemi – prax s emóciami ,,deň – máš poznanie a noc – nemáš, ale hľadáš poznanie“ slovo sa overuje odbornou praxou skutočného stvoriteľa, precítená práca tvorí kvalitné umelecké dielo, je zdravým žalúdkom s prínosom plodnosti pre celú populáciu planéty Zem

Deň a noc pre človeka sú emočným nebom poslania človeka obrábať v sebe telo – takzvanú Zem, tým máme možnosť prebúdzať v sebe svoju dušu – dokonalý internet. Požehnaným kráčame po ceste pravdy, máme obhospodárené chlieviky: mysle, slova, skutku pre odbornosť. Pozrime sa na seba! Pozreli sme sa na autority sveta, na smrť minulosti!

 1. pre myseľ: holokaust vytvorený cirkvami – zanedbaná duša
 2. pre slovo: holokaust vytvorený politikmi – prekrútené slovo – kúpené média hlásajú blud slova
 3. pre skutok: holokaust vytvorený lekármi – tableta skutkom
 4. pre odbornosť: holokaust inteligencie na planéte Zem – revízna kontrola prevenciou neprešla, skúška správnosti riadiacom systéme v odbornosti totálne zlyhala pre neplatné diplomy skorumpovaných ľudí, ktorí zaspali v čase podstatnú vetu: ,,Slovo skutkom“

Na poplach bijú posledné sekundy nálože pre inteligenciu. Lož má krátke nohy, vždy vyjde na povrch, preukáže sa diagnózou, lebo si sa nepoučil, že dokonalý Boží systém je spravodlivý. Zobudíme pravdou svoju dušu, aby sme mysleli, hovorili, trénovali v pravde? Preukážeš sa ako naslovovzatý odborník, užívaš dokonalý systém svoju česť. Buďte zvedavý, vzdorovitý ako deti, kým nám nebude všetko jasné ako jediné hrejivé slnko na nebi, postavme sa v tvárou tvár, aby sme rozpoznali hviezdy na nebi, že všetko riadi dokonalosť, ku ktorej sa primkneš – si semenom života, alebo odpadneš – si plevou života: A: holokaust B: pravda, vo všetkom hľadaj pravdu, je to spoľahlivý nástroj života.

Mne žiť je Kristus, lebo smrť je ziskom, hovorí Pavol, ktorý spadol z koňa a obrátil sa. Kôň je sila človeka, na akom koňovi sedíme? Hľadáme vinníkov? Hľadáme pravdu pre inteligentné bytosti, ktoré vedia spracovávať emócie pre nové významné hry života? Slovo Pavol je možno rozdeliť na ,,pá val“ – vedome podvedeného človeka, alebo slovo Pavol čítame odzadu: ,,lov ap“ – lov na otca – do budúcna si venovať život – stať sa otcom situácie v štyroch podobách:

 1. myslíš spásonosne
 2. slovo autorite sú ústa Ježiša
 3. skutok Kristov
 4. odbornosť Mesiáš, ktorý na kríži zomiera pre hymnu lásky: ,,Keď príde nové, staré opustime“- keď vidíme a počujeme nové hry života nastúpime na nový vlak poznania vychytať rozmanitosť novej doby, alebo situácie.

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 05.08.2022 Pozrieme sa na dnešné čísla: 2x nula – zdravý, pevný základ života statiky – kríža, 1x päťka – prijať svojho blížneho nové semeno života, ktorí je šípom pravdy, začiatok novej olympiády pre nové ciele (Šimon z Cirenei pomáha pánu Ježišovi niesť kríž), 1x osmička – zákazka života je poslaním človeka tvoriť, nie plakať nad rozliatym mliekom (pán Ježiš napomína plačúce ženy), 3x dvojka – stíš sa a preveruj, vychytávaj, cibrí sa v sebe (pán Ježiš prvýkrát padá pod svojim krížom): A. holokaust B: pravda

Krásne video, ako funguje používanie rozumu. Ďakujem zainformácie
Vytlačiť Vytlačiť