Zdravá bunka – diamantová doba

Zdravý duch slnečnej sústavy je závislý na zdravej pomoci Univerzum pre zdravú bunku slnečnej sústavy, preto sa stíšme, aby sme mali zdravé duchovné spermie pre vývoj zdravej bunky. Nič, nikoho neponižuj – hnije, robíš zo seba bahno, nič, nikoho nepovyšuj – zhorí, robíš si spálenisko, smetisko – diagnózu vo svojom tele, ničíš si inžinierske siete pre zdravý chod orgánov tela. Preto použi detskú zvedavosť, tak sa následne dotýkaš dokonalosti Boha Univerzum, pros – štartuješ novú diamantovú dobu zdravej bunky (obnova bunky), ďakuj udržiavaš v pokore novú diamantovú dobu zdravej bunky.

Sme deťmi slnečnej sústavy s vedomou silou. Človek je vajíčkom Univerzum, preto sa nechváľ, lebo sa uvaríš ako vajce, nič neponižuj, lebo sa zachladíš, pokazíš sa ako vajce. Psychika je duchom človeka, ktorý naberá pre vajíčko silu, aby sa bunky mohli obnovovať a tak fyzika pracuje koordinovane.

Cvičenie – meditácia: každú čakru v myšlienke uchop medzi ruky, ako čarovnú guľu a spoj sa so slnečnou sústavou podľa predlohy obrázka, tak si posilníš ducha pravdy s Bohom Univerzum pre prietok sily. Sila vyviera zo slnka ako každý prameň, ktorý tečie do mora, alebo do oceánu, tak aj človek kdesi začína, vyviera jeho sila a zanecháva more – oceán skúsenosti.

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 25.11.2021

Vytlačiť Vytlačiť