Záver z učiva: „Manuál života.“

Originalita v pohybe a hmote je prebudením tvojho/môjho/ vnútra, stať sa študent = TUŠ DEŇ T mäkčeň navyše za vyprosenú pokojnú myseľ tvojho/môjho/ vnútorného ticha) v zdraví úspešným človekom ozbrojenej vrchnej sily prezidenta, trikrát dvíhaš/m/ ruky hore: myšlienkami, slovami, skutkami, obhajuješ/m/ informáciu slova „prezident“ a nachádzaš/m/ slovo = PREŽIŤ DEŇ mäkčene sú ruky, známka tvorivosti človeka a tak prichádza slovo života „premiér“ = PRE MIER, dĺžeň nad slovom premiér, stojí ako slnko v zdraví, ukazuje ti dvihnutý prst hore, stať sa odborníkom života v múdrosti, v hojnosti a v plnej vyzbrojenej sile, spoznávať vojenský deň, tvrdý boj s tvojimi/mojimi/ emóciami, zvládnuť pudy – nástrahy života, získať múdrosť znamená pochopiť: kto si a čo si, prebúdzaš/m/ tvoju/moju/ charizmu.

Odkaz géniov pre súčasnosť: génius – gén uši, pridaným mäkčeňov do slov nájdeš inteligenciu géniov pre tvorivosť tvojich/mojich rúk. Študent TUŠ DEŇ T mäkčeň navyše za vyprosenú pokojnú myseľ tvojho/môjho/ vnútorného ticha.

Motto dňa:

  1. študent – tuš deň T (myseľ)
  2. prezident – prežiť deň (slovo)
  3. premiér – pre mier (skutok)
  4. génius – gén uši (odbornosť)

Manuál života je napísaný ako príbeh dieťaťa slnečnej sústavy. Všetky vojenské funkcie používaš/m/, pre zdravú psychika, máš/m/ nevestin závoj pre zvládnutie emócií ducha a tela. Odhalil/a/ si/som/, ako má fungovať fyzika na pytačkách ženícha života pri použití vojenskej sily, pre overenie emočných informácií, ktoré tvoria tehličky svalov zdravého inteligentného tela.

Zistil/a/ si/som/ a overil/a v štrnástich častiach, v lekciách od mínus tri až po lekciu desať, pravdivosť myšlienok, slov, skutkov a odbornosti, že psychika a fyzika sú rovnocenní partneri pre harmonický život človeka.

Každý človek je samostatnou jednotkou dokonalého vesmíru, vieš/m/ sa stíšiť a byť zvedavý/á/, tým sa napájaš/m/ na Boha – Univerzum – používaš/m/ dokonalý internet, chceš/m/ riešiť a v riešení dospieť k pokroku a rozkvetu, máš/m/ zdravý úmysel. Máš/m/ presne nastavené podmienky pre potvrdenie, že si/som/ dieťa slnečnej sústavy, používaš/m/ správne nariadenie vlády – vlád na psychickej a fyzickej úrovni. Dodržuj päť duchovných nariadení (popis o piatich nariadeniach nájdeš/m/ v desiatej – poslednej lekcii Manuálu života), tak ti/mi/ fyzika zhmotní výkon v plnom zdraví: „A slovo sa skutkom stalo.“

Dodržaním zákona sa stávam/š/ dieťaťom slnečnej sústavy. Máš/m nevestin závoj čistoty – zdravú psychiku. Máš/m/ ženícha pre telo „ZEM“ – zdravú fyziku.

Zvládnuť každé zemetrasenie (šomračku – kritiku – neúspech, nevedomosť o danej situácii, pýchy, závisť, …), tým sa učíš/m/ spevniť, zomknúť sa, prijať nový klinový remeň = práca so psychikou, aby si/som/ dosiahol/a/ vedomosť, plodnú Zem života – obhájiš/m/ zdravé telo. Každé dieťa slnečnej sústavy sa programuje psychikou – prijíma nový klinový remeň, zvláda emócie, nastavuje si takzvaný klinový remeň prúdu energie, praxou zhmotní overenú informáciu, vytvára zdravú silu človeka – tehličky pružnosti na fyzickej úrovni.

Fyzika je mocná veda, citujem: „Neexistuje hmota bez pohybu a pohyb bez hmoty“. Na zvládnutie súboru toku energie pre iskru inteligentného života dáva zdravá psychika človeku nápad – informáciu, ktorá rozhýbe telo, tým získavaš/m/ prax a tak tvoríš/m/ zdravú fyziku – tehličky pružnosti.

Výstraha: Ak porušíš/m/ zásady toku energie fyziky, to znamená, že nezvládaš/m/ emócie – neprijal/a/ si/som/ alebo zničil/a/ si/som/ takzvaný klinový remeň fyziky, tak klinový remeň toku energie fyziky má nesprávnu pružnosť toku energie, takému človeku zlyháva postup archeológa: v mysli, v slove, v skutku alebo v odbornosti, pácha na sebe, alebo na blížnych kriminálny príbeh života, je vojenský utečenec od Boha: DEZERTÉR, ničiteľ/ka/dieťaťa Božej dokonalosti Univerza – zavrhneš/m/ si vetu ochrany: „Ja som vo Vás a Vy ste vo mne“, stratil/a/ si/som/ Božiu niť napredovania pokroku, netúžiš po vzácnom ráne s Bohom – všetko má mnoho riešení, čo pohľad odborníka, to nové riešenie.

Tri prvé autosugescie pre spevnenie klinového remeňa, aby sa zomkla psychika a fyzika tvojho/môjho prezidenta = pre žiť deň:

  1. Si/som/ esom tvojho/môjho života
  2. Stíšiš/m/ sa
  3. Všetkému dávaš/m/ čas

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 06.02.2021

PS: si/som/, tvoj/môj/, š/m/ je rozhovor psychiky a fyziky. Píš/píšte svoj/môj/ originálny príbeh podľa svojho remesla daného odboru – profesie. Stačí ti/mi/ podľa predlohy pomenovať štrnásť autosugescií, aby si vyrástol/a/ cez štrnásť lekcií Manuálu života, spevnil/a/ si klinový remeň, mal/a/ Boží poriadok života v každej prítomnej chvíli. Každý pre každého nesie dar lásky Boha – Univerzum, pre vzájomný rešpekt vytrvalej lásky. Každé slovo má pohyb procesu zdolať vrchol pre zdravú psychiku – nápad, zrealizovať -zhmotniť, vychytať – vychutnať slovo, mať hmotu – dosiahnuť druhý vrchol života pre zdravú fyziku. Rovnocennosť dvoch partnerov: PSYCHIKA – FYZIKA v človeku, dobrota Božia pre bohatstvo človeka.

Poďakovanie za nové pokrokové učivo „Manuál života“

Vytlačiť Vytlačiť