Zamatová revolúcia ukazuje desať Božích prikázaní

Dnes vstupujeme do prvého kroku roka, otvárame 33 rokov po zamatovej revolúcii = rímskych XXXIII, preto čítajme z obrázkov desať Božích prikázaní. Čo hovorí dnešný rímsky cisár o žiarivých desiatich Božích prikázaniach? A čo hovorí ľud na stálych platných desať Božích prikázaní? Poďme si pozrieť hĺbku významu ,,desať Božích prikázaní“ podľa obrázkov, aby sme správne používali príkazy v praxi, je jedno akej si pleti a v čo veríš: ,,Sme deťmi slnečnej sústavy.“

Duch človeka pracuje s čakrami, ktoré sa napájajú na slnečnú sústavu podľa desiatich Božích prikázaní, v ponuke sú dve verzie: ,,Kohút a vajce a Strom poznania – Budha.“ Kohúta potrebujeme nájsť v sebe, je to duch človeka, aby strom poznania mal koreň života – ,,Boha“, korene života – ,,miluj svojho blížneho, ako seba samého“, korienky života – ,,miluj seba:“

 1. Slnko: Ja som Pán Boh tvoj! Nebudeš mať iných Bohov okrem mňa, aby si sa im klaňal. Prvá čakra, žĺtok alebo kmeň
 2. Merkúr: Nevezmeš meno Božie nadarmo. Druhá čakra, žĺtok alebo kmeň
 3. Venuša: Spomeň si, aby si deň sviatočný svätil. Tretia čakra, žĺtok alebo kmeň
 4. Zem: Cti otca svojho i matku svoju. Štvrtá čakra, bielok alebo koruna
 5. Mars: Nezabiješ. Piata čakra, bielok alebo koruna
 6. Jupiter: Nezosmilníš. Šiesta čakra, bielok alebo koruna
 7. Saturn: Nepokradneš. Siedma čakra, bielok alebo koruna
 8. Urán: Nepreriekneš krivého svedectva proti blížnemu svojmu. Osmička je blana alebo kvet života
 9. Neptún: Nepožiadaš manželku blížneho svojho. Deviatka je škrupina alebo ovocie života
 10. Pluto: Ani nepožiadaš majetku blížneho svojho, ani ničoho, čo jeho je. Desiatka je žiara alebo zdravý plod semena života – ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i naveky vekov. Amen

Obrázok – otváranie systému: Každý systém má statický bod, požehnávaním zaznamenáme v každom človeku alebo v systéme statický bod sily pre tvorivosť – detskú zvedavosť, ale aj pre rozklad – ľudskú hlúposť, narušiť statiku.

Obrázok – váhy človeka: V každej myšlienke hľadaj odbornosť – možnosti (detskú zvedavosť, alebo ľudskú hlúposť), otváraš si cestu do budúcna, potom príde pozitívne slovo radosti – nápad, ktorý vytvorí receptúru, aby si mohol urobiť skutok – hýbať sa. Vždy maj na mysli váhy života! Na jednej strane váh, stojí tvoja myšlienka s úmyslom odbornosti a na druhej strane váh, stojí slovo s praxou odborníka.

Obrázok – poznávanie nového v praxi: ,,Duch človeka obnovuje bunku“, podľa päť – cípej hviezdy, spúšťanie sily od pása dole, pre statiku človeka – žĺtok alebo kmeň

 1. Ja som Pán Boh tvoj! Nebudeš mať iných Bohov okrem mňa, aby si sa im klaňal – /myseľ/
 2. Nevezmeš meno Božie nadarmo – /slovo/
 3. Spomeň si, aby si deň sviatočný svätil – /skutok/
 4. Cti otca svojho i matku svoju – /odbornosť/
 5. Nezabiješ – /myseľ svoju/
 6. Nezosmilníš – /slovo svoje/
 7. Nepokradneš – /skutok svoj/
 8. Nepreriekneš krivého svedectva proti blížnemu svojmu – /tvoj vrchol života/
 9. Nepožiadaš manželku blížneho svojho – /odbornosť = manželka človeka je bunka menom Eva/
 10. Ani nepožiadaš majetku blížneho svojho, ani ničoho, čo jeho je – /zdravé jadro pre obnovu bunky je duch človeka menom Adam/

Obrázok – inteligencia človeka: Je zdravá bunka. Čo hovorí dnešný rímsky cisár? Ježiš nám zanechal a ponúka nám prietok energií pre minulosť, budúcnosť a prítomnosť, pre zdravé orgány tela v zdravej bunke je prítomný: ,,Neobmedzený časopriestor – XXXIII“, udržanie sily od pása hore, prijať korunu života

 1. Ja som Pán Boh tvoj! Nebudeš mať iných Bohov okrem mňa, aby si sa im klaňal. Som Božím dieťaťom, používam pľúca, hrubé črevo.
 2. Nevezmeš meno Božie nadarmo. Stíšim sa, používam obličky, močový mechúr.
 3. Spomeň si, aby si deň sviatočný svätil. Všetkému dávam čas, používam rozum, plodnosť života.
 4. Cti otca svojho i matku svoju. Pre plodnosť života, používam srdce, tenké črevo.
 5. Nezabiješ. Pre prijatie blížneho svojho, používam žalúdok, pankreas, slezinu.
 6. Nezosmilníš. Pre prijatie nového pokrokového slova – nápad, používam pečeň, žlčník.
 7. Nepokradneš. Slovo Božie žije sedem dní v týždni, používam jadro bunky.
 8. Nepreriekneš krivého svedectva proti blížnemu svojmu. Pre zákazku života, používam prietok sily z minulosti.
 9. Nepožiadaš manželku blížneho svojho. Pre múdrosť života, používam prietok sily do budúcnosti.
 10. Ani nepožiadaš majetku blížneho svojho, ani ničoho, čo jeho je. Pre vytrvalosť života, používam prietok sily v prítomnosti.

Tak získaš bonus života:

11. Božie prikázanie – zvládnuté nové pokrokové učivo v praxi života, je to stopa koordinovanej mysle

12. Božie prikázanie – vyššie Ja v rutine života, je to stopa koordinovaného slova

13. Božie prikázanie – kraľovanie mysle, slova, skutku, odbornosti, je to stopa koordinovaného skutku

14. Božie prikázanie – zdravá psychika – telepatia, zdravá fyzika, je to stopa koordinovanej odbornosti

Ako vidíme, Ježiš v človeku je večne živý, správne čítaj slovo Ježiš: Je ži š = všetko je, ži, š = stíš sa, aby si počul svojho dokonalého ducha menom Adam, pracoval podľa Boha Univerzum v prítomnej chvíli, pre zdravú cirkuláciu systémov, pre zdravé orgány tela, v zdravej bunke menom Eva.

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 17.11.2021

Vytlačiť Vytlačiť