Začína sa pôst – rešpekt pred dokonalosťou

Včera som si zašla ku kozmetičke. Jej salón má výhľad na kalváriu s malými domčekmi krížovej cesty. Pozerám na les, na domčeky a kostol kalvárie. V mojich myšlienkach mi prišla otázka? Prečo je tam štrnásť domčekov, prečo krížová cesta má štrnásť zastavení? Pomaly som pohládzala les, domčeky, kostol, akoby som sa ohrievala na teplom ohni. Každá nespokojnosť funguje ako vybitá baterka, ktorú treba nutne nabiť pre jej funkčnosť. Po chvíli pokojného dychu mi prišla odpoveď – nápad! No!!! Dvanásť je preto, aby si prešla ročné obdobia, dvanásť mesiacov. Trinásta je tvoja zvládnutá nespokojnosť, a štrnásta je zvládnutá tvoja spokojnosť. Tak chrám človeka funguje ako kostol kalvárie – poslanie človeka.
Poďme sa prejsť na kalváriu.
1. Zastavenie: Pán Ježiš je odsúdený na smrť.
Každého koho zradia ľudia, blízki, vzdialení, kamaráti …, dostáva sa do zúfalej situácii. Keď si uvedomujeme, že zrada je modernizácia – cesta pokroku. Tak zvládneme prvý domček na kalváriu.
2. Zastavenie: Pán Ježiš berie kríž na svoje plecia.
Uvedomíme si cestu pokroku. Pomaly dýchame, akoby sme sa ohrievali na božom ohni – každý, kto ťa zradí, je boží posol pre človeka. Tak zvládneme druhý domček na kalváriu.
3. Zastavenie: Pán Ježiš prvýkrát padá pod svojim krížom.
Vieme, že starý vychodený chodníček už je podmínovaný zradou. Potrebujeme otvoriť svoju myseľ a nájsť nové riešenie pre svoju existenciu. Tak zvládneme tretí domček na kalváriu.
4. Zastavenie: Pán Ježiš sa stretáva so svojou matkou.
Staré návyky meníme a učíme sa rekvalifikovať na novú pozíciu, aby sme zostali v hre. Tak zvládneme štvrtý domček na kalváriu.
5. Zastavenie: Šimon Cirenejský pomáha Pánu Ježišovi kríž niesť.
Keď sme sa slušne správali, stále niekto stojí pri nás, aby nám podal ruku. Tak zvládneme piaty domček na kalváriu.
6. Zastavenie: Veronika podáva Pánu Ježišovi ručník.
Každé nie je otázka – dopravný prostriedok – nové auto, do ktorého máme nasadnúť. Sadáš na svoj kríž, aby prišli nové nápady – ideš sa rekvalifikovať. Tak zvládneme šiesty domček na kalváriu.
7. Zastavenie: Pán Ježiš druhýkrát padá pod svojim krížom.
Učíme sa novým návykom, kde potrebujeme výdrž naučiť svoje telo novým pohybom. Na začiatku naše telo je kamenné, učíme ho dennodenne novým pohybom. Využijeme naplno záučnú dobu – tri mesiace. Tak zvládneme siedmy domček na kalváriu.
8. Zastavenie: Pán Ježiš napomína plačúce ženy.
Každé ľudské telo je od Boha pomenované Eva. Duša človeka – dokonalý internet sa volá Adam. Naše prvé pohyby tela rekvalifikácie, sa učia citu k činnosti. Dopraj si čas, aj biblia ti ponúka sto dni, čo je to 144 000 minút ľudského života. Dopraj si sám, stať sa vyvoleným – prejsť citom činnosti rekvalifikácie. Tak zvládneme ôsmy domček na kalváriu.
9. Zastavenie: Pán Ježiš padá tretíkrát pod svojim krížom.
Každá činnosť prechádza stálou modernizáciou. Voláme to rozkvet človeka. Je to preto, aby sa človek nenudil, ale vytváral nové podmienky pre život. Voláme to rast človeka. Človek, ktorý sa nudí, už nerastie – krpatie. Tak zvládneme deviaty domček na kalváriu.
10. Zastavenie: Pánu Ježišovi zvliekajú šaty.
Svoje skúsenosti odovzdávame svojim nádejným žiakom. Vidíme a počujeme, ako naši blížni, prechádzajú zmenami, ktoré im ponúkame. Tak zvládneme desiaty domček na kalváriu.
11. Zastavenie: Pána Ježiša pribíjajú na kríž.
Ako je nám dobre, keď sa máme koho opýtať, aby sme sa uistili a neurobili chybu. Majster, ktorý prešiel citom rekvalifikácie vie dobre a isto poradiť. Drží sa receptu, projektu, návodu na použitie. Tak zvládneme jedenásty domček na kalváriu.
12. Zastavenie: Pán Ježiš na kríži zomiera.
Disciplinovaní a talentovaní žiaci, majstra prerastú. Jeho učenie je už zastarané, jeho žiaci priniesli na svetlo božie nové technológie pokroku. Aj hymna lásky hovorí: Až príde nové, staré opustíme. Tak zvládneme dvanásty domček na kalváriu.
13. Zastavenie: Pána Ježiša z kríža skladajú.
Každý, kto dosiahol niečo, potrebuje poďakovať tímu ľudí, ktorí ho podržali pri jeho raste. Úcta k človeku zostáva, možnosť rásť – napredovať – rekvalifikovať sa. Stále učenie pokroku. Tak zvládneme trinásty domček na kalváriu.
14. Zastavenie: Pána Ježiša pochovávajú.
Nič neberme osobne. Všetko, čo sa nám nepáči, sú odpovede uložené v hrobe – v našej duši, ktoré voláme Adam – dokonalý internet. Tak zvládneme štrnásty domček na kalváriu.
Dokončenie:
Pre každého je pripravená krížová cesta. Každý jedinec, či už verí v Boha, v Alaha, v Budhu, je neveriaci …. prechádza takouto krížovou cestou od pradávna. Je to systém pokroku. Preto neste svoj kríž s láskou, je to váš dopravný prostriedok pokroku. Každé zvládnuté „nie“ je ohrev stuhnutých kostí – istota dňa. Každé zvládnuté „áno“ je pružnosť svalov. Obhajujeme svoje zdravie, šťastie a psychický chod jedinca človeka.
V Bardejove 02.03.2017
S pozdravom a úctou Matejová— Anna Matejová

Vytlačiť Vytlačiť