Všetko je originál

Všetko a každý je Boží originál: čítačka pre načítavanie a spracovanie energie informačných ciest – polí – dokonalých kníh života. Minulosť svoju stíš, kde skrývaš svoje skúsenosti: ,,výhry – prehry“ – stavba múrov chrámu, prítomnosť je energia duše, ktorej dovoľujeme hýbať sa a nachádzať nové poznatky, budúcnosť si budujeme v prítomnej chvíli, následne, ako si chránime v tichosti svoje výhry a prehry, aby duša bola prínosom pre telo informačného ducha v plnej aktivite.

Dnešný dátum 27.07.2023 nás posilňuje: Božena: Bože – ne

 1. 2 x 0. = pevný základ pre emočný prach s odkazom nachádzame pre výraz ,,NIE a ÁNO“ v mene ANNA nachádzame jadro pre N – nie a okruh prúdiaci v dúhových – tlakom rýchlostných energiách v čakrách /z rozumovej siedmej čakry dostať sa pokojom do nultej čakry/ pre A – ÁNO – základu života. Anna pre Máriu je matkou: slovo sa skutkom stalo, a Ježiš je vnukom Anny: posvätné slovo spí, alebo ho prebúdzame svojou detskou zvedavosťou
 2. 3 x 2. = stíš sa, skroť v sebe divokosť – blok vedomý, podvedomý, dedičný, karmický, každý a všetko sa delí na čítačku a informačné pole. Detská zvedavosť je kresadlo – čítačka pre načítavanie informácií. Pohládzaním objektu, ktorý je informačným prachom pre cit v hlave, v rukách a v nohách, pristupovať tak ku všetkému, aby sa nezvíril informačný prach, tým následne: /1/osedláš koňa pokoja pre myseľ, /2/ načítaš informácie: osedláš informačného koňa – slovo, /3/ použiješ informácie: osedláš pohybového koňa – skutok, /4/ svojou vytrvalosťou osedláš koňa odbornosti, staneš sa odborníkom vo svojom fachu
 3. 1 x 3. = daj všetkému čas pre výkon čítačky, ktorá hľadá vo všetkom a v každom odborníka: ,,odbornosť vloženú od Boha Univerzum“, utíšiť myseľ, tak sa prebúdzajú ukotvené slová, pre pohyb s takzvaným elektrickým nábojom – energie pre koordinovaný výkon, ktorý nazývame: odbornosťou
 4. 2 x 7. = slovo Božie žije sedem dní v týždni, pokoj detskej zvedavosti uchopí energiu poznania pre zázrak dokonalého výkonu

Myšlienka dňa: Aký hotel mama čakrovej dúhy používaš v sebe? Si len žabí princ a kvákaš ako žaba, tým máš nekvalitný materiál, alebo hľadáš hĺbku kvality hviezd, svojho životného hotela? Kvíz dúhy mama pre svoj osobný hotel: dušu:

 1. hviezdičkový hotel: fialová – korunná čakra – slovu rozumieš
 2. hviezdičkový hotel: tmavomodrá – šiesta čakra – tretie oko – slovo vidíš
 3. hviezdičkový hotel: svetlomodrá – piata čakra – slovo počuješ
 4. hviezdičkový hotel: – zelená – štvrtá čakra – slovo má otca a matku skutok
 5. hviezdičkový hotel: – žltá – tretia čakra – možnosti
 6. hviezdičkový hotel: – oranžová – druhá čakra – tvorivosť
 7. hviezdičkový hotel: – červená – prvá čakra – dokonalosť

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 27.07.2023

Vytlačiť Vytlačiť