Vojenská sila človeka

Človek bojovník má možnosť prebúdzať tmu svojím učením – plodnosť v kolobehu života – vavrínový veniec, tak si brúsi zmysly svojho ega, do daru dostal päť zmyslov, kde pre plodnosť života velí uchopenie rozumu – svetlo poznania

 1. štvor – cíp, kolobeh plodnosti života pre hormonálny systém, vždy tu bol a bude boj o uchopenie: ,,hmat – srdce, rozum – svetlo poznania
 2. päť – cíp, zvierací princíp, chýba tu zodpovedný riadiaci rozum – svetlo poznania – horný pohon nazývaný ,,nebo“
 3. šesť – cíp, automatika Božieho systému pre plodnosť inteligencie života

Bojovníci hmatu – BIOohňa, ktosi, kdesi, akosi pomenoval zmysly a pri tom použil/a/ písmená:

 1. kov – čuch /huč citovo, pros a ďakuj/
 2. voda – sluch /lúč slova, z písmena Hovno /novo), z písmena ,,H“ sme urobili mäkčeň a dĺžeň na slovo lúč/
 3. strom, drevo – zrak /raz K – všetko sa raz končí KAR, mať možnosť získať ochranný systém – AR, ponuka druhej verzie: rak ostáva písmeno Z – konečná – koniec školy BIOohňa života, ináč vyhorím/š/, nič naopak nefunguje
 4. oheň – hmat /tam Hovno (novo), ham Ticho/
 5. zem – chuť /huť citu/ (huť – továreň)

Dnešný dátum 16.10.2023 nás posilňuje:

 1. 2 x 0. = pevný základ vojenskej disciplíny pre zmysly, vždy je tu štvor – cípa hviezda, sám sa rozhodnem/š/ poznávať úctu k sebe a ku každému – všetkému, to znamená – mať dočinenia s päť – cípou hviezdou. Hmatom /BIOohňom/ zvládam/š/ a vyrovnávam/š/ tlaky, tak si dovolím/š/ vidieť a počuť premenu v sebe, darovať si vôňu dychu poznávanú čuchom a tým sa následne prirodzene zbavujem/š/ stolice, lebo chutnám/š/ prirodzenú silu systému, tam kde žijem/š/ a z čoho žijem/š/, dosiahnem/š/ otvorenie šesť – cípej hviezdy, automatický pohon /zázrak/
 2. 2 x 1. = som, si Božím dieťaťom, mám možnosť poznávať a riadiť sa dokonalým Božím systémom – prvá čakra ,,SLNKO pre rozum“
 3. 2 x 2. = stíšim/š/ sa, v stotine sekundy si žiak – poznávam/š/ nové, alebo si vodcom, odovzdávam/š/ poznatky života
 4. 1 x 3. = dávam/š/ všetkému čas, hmatom /Bioohňom sa prejaví v plnej sile sluch a zrak, kde sa spružnia čuch a chuť
 5. 1 x 6. = pre nové pokrokové slovo – nápad, každý deň je v ponuke šesť bodov /šesť – cíp/ pre naštartovanie plodnosti hormonálneho systému /štvor – cíp/, otázka znie: ,,Prešiel/a/ si päť – cípom, učením poznania citu systému?“ Všetko má systém rastu a rozkladu: A – velí prebudená múdrosť rozumu, aby srdce mohlo rozpoznávať materiál /dutá žila – Kain/ od výsledkov práce /aorta, tepna – Ábel/, B – múdrosť hormonálneho systému sladko spí, aj keď je hovno /novo/ vysoko na oblohe

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 16.10.2023

Vytlačiť Vytlačiť