Vody obnovy vo vzduchu – šiesty deň stvorenia

Žijeme v časoch sviatostí kňazstva – ,,moria“/odborníci vo svojom živle“ pre vody obnovy SVETLA vo vodách s duchom svätým, kohokoľvek, kdekoľvek, kamkoľvek, kedykoľvek, čokoľvek, odpájam/š/ sa od celebrít zo všetkých zotročených časopriestorov v prítomnej chvíli tu a teraz: ,,Dnes je 30.03.2023, /povedz si aktuálny deň v ktorom žiješ/ som, si spojený s Univerzum.

Posvätné vody strácajú celistvosť: ponižovaním, povyšovaním kazíme materiál pokroku bez vnútornej detskej zvedavosti spoznávania zvieracích inštinktov, strácame sa, likvidujeme sa/strachom, hnevom, krivdou, závisťou … pýchou/ zamoria sa hnusom vody – moria, alebo sa vyparia štvorprúdové toky riek /okysličovanie krvi v pľúcach/ depa, tak telo podľahne skaze.

Detskou vnútornou zvedavosťou sa dostávame do šiesteho dňa obnovy duchovných riek zraku, ktoré pretekajú z duše do tela. Trikrát sa stretávame s Mojžišom: dnes po tretíkrát pracujeme s hmatom – 1, chuťou -2, zrakom -3, aby sme spoznali Božiu dokonalosť, už poznáme a vieme uchopiť spracovaný zvierací inštinkt: čuchom, sluchom, svetlom, stali sa z nás ľudia: pomaly pokojne dýchame bránicou, spracovávame materiál pokroku premeny negatívnu silu myšlienok, slov, skutkov, odbornosti: kritiku, vinu, strach, zlosť, krivdu … pýchu pre pozitívne ciele života. Aj dnes použijeme štvor cípu hviezdu podsvetia, pevných múrov a šesť – cípu hviezdu, ktorá nám dáva aj podlahu a strop s tabuľkami, pohybujeme sa v tretej časti aury s Bohom Univerzum spojený, ktorá je prúdiacim gejzírom SVETLA obnovy života, tvorí hranicu všetkých svetových strán, ponúka sa nám ,,previerka učenia učiva chodu vody s treťou dvojicou: škrupina plodu života s Bohom Univerzum, preto hľadaj tvorivosť pohybu vo svojom vnútri, obohacuj svoje myšlienky, slová, skutky, v odbornosti pre svoje zopnuté ruky. Vždy ide každému o hlavu, o piatu krčnú čakru: ,,Jadrový pohyb energie“ – počuť učenie Božie, v bránici – v lone svojho vnútra.

Obrázok tretej časti aury: škrupina plodu života a Boh Univerzum pri stvorení neba človeka s Mojžišom – vodcu národov, nám pripomína šiesty Boží príkaz: ,,Nezosmilníš“

Štvor cípa hviezda upevňuje zákon: ,,Miluj svojho blížneho, ako seba samého“ myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou, je gejzírom vody vo vzduchu: ,,SVETLA ŽIVOTA“ čísla 14 – slobody psychiky a fyziky, dnes poznávame tretie políčko: skutok

 1. prijať sviatosť posvätenia kňazstva, duchovný gejzír pre zrak – strom, čistenej vody skutku slova ,,SVETLA ŽIVOTA „ – sloboda psychiky a fyziky tvorí jadro – čísla 14, leje pary vody svetla života pre čísla: 1,2,3,4,5,6,7, pre získanie čísla 13 – srdca
 2. Duch svätý je požehnanie – rešpekt pred číslami: 8,9,10,11,12, získať číslo 13. Mať pevnú reťaz pre depo srdca /hmat/

V šesť – cípej hviezde sa stretávame s číslo 11, pozrime si ich názvy:

 1. 11- pokračujeme číslom jedenásť
 2. šiesty deň stvorenia
 3. strom – prvky tela
 4. žlčník, pečeň – orgány tela
 5. zrak – zmysel tela
 6. kyslá – rozpoznávanie chutí tela
 7. zvládnuté pokrokové učivo v praxi života – rozpoznávame zrelosti
 8. ľavá strana – ľavá stena – zo šesť stien človeka /krabica/
 9. prostredník – všetko spočítaš na jednej ruke
 10. babka – zrod pre rozšírenie skúsenosti obzorov mysle
 11. sobota – deň týždňa
 12. zelena farba – farebné výstražné označenie pre chod tela
 13. čarovné kĺbko – svet rozprávkových zázrakov
 14. Ony, Oni – osobné zámená, energia ktorá sa týka jedinca: tela a duše
 15. O kom? O čom? – sedem pádových otázok pre stvorenie sveta
 16. Mojžiš – prorok v človeku
 17. Mokoš – Slovanský Boh v človeku
 18. biológia – výsledok reakcie v človeku v prítomnej chvíli
 19. Európa – kontinent v človeku
 20. obor – moja prvá náuka s Univerzum
 21. urýchľovač – slovanské zvieratá
 22. slobodná vôľa – výzva človeka /prvá časť trojice/
 23. slobodnou vôľou – spracovaná výzva človeka /druhá časť trojice/
 24. on vôl ľad bos – pochopená výzva človeka /tretia časť trojice/
 25. hnev – sedem hlavných hriechov
 26. posvätenie kňazstva – sedem sviatostí
 27. obeta pod spôsobom vína – šiesta časť svätej omše

Štrnásť pohybov druhej časti aury: oplodnená fyzika so psychikou – pracujeme na základoch statiky /štvor – cípu/, prešla náukou zvieracích inštinktov s päť – cípou hviezdou, pre prijatie sviatosti posvätenia kňazstva SVETLA s duchom svätým, prináša nám nový zrod: ,,Mojžiš“ – zrelý muž – psychika sedí na tróne skúsenosti, má svoj pohľad – priamy zrak – vedieť sa vždy pozrieť priamo do očí – pohľadom do duše, rozpoznávať šiestu pádovú otázku: O kom? O čom? – je prítomná chvíľa? Kde má posunula skúsenosť prítomnej chvíle? Nasleduje: A – deštruktívnosť – strachu – spadnuté uši vyplašeného zajaca, B – konštruktívnosť – veľké zajačie uši strčíme až ku bránici, tak počujem svoju dušu vo svojom vnútri. Nachádzať vieru v Boží zákon – každý z nás je obohatený dušou samoty, lieči si rany svoje, spolu s blížnymi, kde rozumie, pochopil a je pochopený. Vie, že je to materiál pokroku, spracovať v sebe zvierací inštinkt. Spodná hranica: strach, krivda, zlosť, závisť … . Vrchná hranica: pýcha, je to materiál pokroku pre poslanie na planéte Zem.

Jedno čomu človek verí, dôležité je, mať záujem poznávať Boží zákon. Jedno k čomu sa myseľ slova v danej chvíli odkloní, vždy /ne/posilní dychom depo srdca/okysličovanie krvi v pľúcach/. Pozrime si detailne štvor a šesť cípu hviezdu, dych života pre chod zdravej bunky, kde sa nachádza v účtovnom políčku: skutok pre čisté vody psychiky života, viditeľne pretekajú vody vzduchu: ,,zdravé ramená vôd zhmotňuje svetlom minulosti, v prítomnosti leje sa vodopád a ukazuje na budúcnosť v šesť – cípej hviezde.

Človeka poznáš podľa ovocia: pozri článok písaný 30.03.2023: príbehy celebrít

Dátum 30.03.2023 posilňuje tých ľudí, ktorí majú, alebo pracujú na spracovaní zvieracieho inštinktu, sme posilnený prítomnou výnimočnou konšteláciou hviezd:

 1. 3 x 0. = všetko má pevný základ pre sviatosť posvätenia kňazstva svetla – čistého slova, pre prijatie ducha svätého – výsledky zvedavosti prevedené v praxi čistej mysle, uchopené zmyslami: voňať, počuť, chutnať, vidieť, hmatať, odbornosť
 2. 2 x 2. = stíš sa, riadiš zrakovú vytrvalosť, svoje štvorprúdové depo srdca /okysličovanie krvi v pľúcach/
 3. 3 x 3. = daj všetkému čas, dychu čuchom – spoznávať – mať skúsenosť afrodiziakum vo svojej bránici, vypneš vonkajšie uši, pre svoje a blížneho úspechy: O kom? O čom? vidíš osobné zámena: Ony, Oni – svoje, tvoje depo srdca si riadim sám – sama. Otázka znie: A – chcem silnieť – načúvam svojmu srdcu, ako sa robia pravidelné kruhy vo vzduchovej vode svetla pre život/telepatia/, s dotykom kruhov k blížnemu sa posilňujem sám, to je dôvtip Boží, B – osobné Ja, nepoužíva spoločenstvo Ony, Oni – slobodnou vôľou likvidujem – udupávam nárazmi srdca svojich blížnych – materiál pokroku zanedbaný, C – pýcha – prepálený – nechladený materiál pokroku – nenačúva blížnemu, tým si likviduje mantinely života, zničí si depo srdca sám, dnes sa už nečičíka, dnes sa depo pružne otáča, sme v novej dobe, už nejaký ten čas, hovorí obraz minulosti:
Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je 20171206_153351-1-816x1024.jpg

Odkazom o postavení hviezd v týchto dňoch prináša revolúciu celému svetu a evolúciu Božieho zákona, 30.06. oslávime osem/zákazka života/ rokov obnovy. Pracuj na sebe, sny sa stávajú skutočnosťou, majú štyri fázy srdca depa: o čom premýšľaš, o čom hovoríš sa stáva skutkom si odborníkom svojho tela. Nesúlad s Bohom v prítomnom čase označ prstom, pros o ,,Vykúpenie /14/“ a požehnaj, spustíš gejzír slobody psychiky a fyziky pre komunikáciu s Bohom Univerzum. Minulosť je o Ježišovi /o slove/ Kristovi /skutku/, budúcnosť je o Mesiášovi /o odbornosti/ Spasiteľovi /vyprodukované nové myšlienky/, mať na každého niečo dobré, mať zdravé osivo: stálu čerešničku na torte, priať nite Božskej dokonalosti.

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 30.03.2023

Vytlačiť Vytlačiť