Vánok všetkého

  • Štefan – fest van

Vo všetkom hľadám/š/ mäkčeň – malé ,,v“, pokročme v stratenom hľadaní vánku ku všetkému a ku každému, používame dušu – vyslobodenie svetla dychu dňa.

Dnešný dátum 26.12.2023 nám pripomína mučeník Štefan – priať si fest vánok zrkadlenia duše do tela dňa – počuť hovoriť dušu – svetlo dychu dňa:

  1. 1 x 0. = pevný základ postoja dotyku k hrubohmotnému /zuby, kosti/, takzvanej čarovnej moci k jemnohmotnosti /mäkké tkanivá/, používania vnútorného malého ,,v“ – mýtickú kolísku Ježiša – spodný hrot EKG – odraziť sa zo samého dna /DNA/, k vrcholom poznania
  2. 1 x 1. = som/si/ Božím dieťaťom, používam/š/ malé ,,v“ k načúvaniu duše – mať rádio – mýtického Ježiša, mať video – vízie života pretransformované v tele, používam/š/ mýtického Krista – matku Božiu pre výkon ,,poriadna robota sa chváli sama“
  3. 4 x 2. = stíšim/š/ sa, kontrolujem/š/ funkčné malé ,,v“, odraz zrkadlenia sa zo samého dna, k vrcholom srdca – pozerám/š/ a počujem/š/ výsledky používania rozumu pre pravidelný chod srdca – situáciu šťastlivo začať a ukončiť, vyjsť zo samého dna hore na kalváriu – ukrižovať vsugerovanú hlúposť – poriadna robota sa chváli sama /keď to dokázali iní s tréningom, to dokážem/š/ i Ja/Ty/ stačí chcieť, udržiavať silu vytrvalosti
  4. 1 x 3. = dávam/š/ všetkému čas, vnútorným dotykom odstraňujem/š/ vsugerovanú hlúposť s malým ,,v“ – cítiť dušu – liečivý vánok zrkadlenia sa duše a tela – mýtická kolíska Ježiša Krista – s pestúnom a matky Božej
  5. 1 x 6. = pre zvládnutie nového pokrokového slova – nápad, kráčam/š/ v zrkadle vánku života, vďaka detskej zvedavosti ku blížnemu a ku všetkému, svojím dotykom vnútra vánok zrkadlí malé ,,v“, načítavam/š/ informácie z informačného poľa. Výstraha dňa: Dávaj pozor na tenis premnožený medzi ľuďmi /život bez citu, porozumenia stratenej lásky/ – vsugerovaného hlúpeho Ďura Truľa – tieň rozumu, každému slovu potrebujem/š/ rozumieť, čo dané mýtické slovo robí, hovorí o tom trinásta komnata: ,,kraľujem/š/ myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou“, dovoliť si zdroj – živiť sa s uchopeným prameňom života

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 26.12.2023

Vytlačiť Vytlačiť