Tu a teraz

Uchopiť situáciu tu a teraz dokáže pozorovaním, pre kraľovanie: myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou. Zodpovednosť hýbe svetom. Zodpovedný človek má uchopené slova. Keď chceme byť zodpovedný, všetko sa nás týka tu a teraz, preto som odpozorovala a skladala tabuľky, viď môj denník. Potrebujem vysvetliť, prečo je v horoskope: ,,Jednorožec a Hadonos“. Pripomeniem svoju myšlienkovú udalosť. Bola so na Kréte – Bali, hrali sme karty, pri srdci mi prišlo úzko, vyslovila moja myseľ myšlienku: tu pre mňa nič nie je? lebo sa tam nič pre mňa duchovného nedialo. Zrazu v záblesku mysle, som videla všetky karty Joker poukladané podľa vzoru: inteligencia človeka. Tu sa mi začala nová éra života, začala som pracovať z kartami. Po dvoch týždňoch na výstave skla Železnom Brode som na schodišti videla krížovú cestu, zábleskom mysle som sa stotožnila, že je to toto isté. Tak som sa už len z ľahkosťou zamyslela a dopísala som tabuľky podľa vzoru: dospelá inteligencia, detská inteligencia, príroda, remeslo, zverokruh, krížová cesta, šach … . Ako vieme, náhody nie sú, sú len učenia o ktoré ste požiadali. V tom čase sme sa zúčastnili na stretnutí o Indií, stretnutie bolo pri chatke a čierny mrak búrky bolo treba vyriešiť. Zrazu za mnou prišiel muž, od ktorého som očakávala, že sa podelí o poznatky o Indií. Poprosil ma, aby som zrušila búrku. Pozrela som sa na neho a povedala som: ,,Neskoro“, búrka bude, ale západ slnka bude jasný. Stalo sa, búrka rýchlo prehrmela a program pokračoval. Okrem iného hrali tam na fujarách a jeden z účastníkov stále používal slovo ,,Hadonos.“ Jednorožca som už mala predtým.

Tak milé dámy a páni, znalci oblohy, informujem Vás, že Jednorožec pre Vás je postavenie hviezd v prítomnom okamihu a vaša znalosť náuky je Hadonosom. Áno, znamení je dvanásť v prítomnom okamihu, kde detská zvedavosť, robí proces pohybu, keď ste králi vo svojej brandži, to ste Hadonosmi, nie že slovo Hadonos nič neznamená, urážate účtovníka chvíle, jedno či ste vedomí, alebo nevedomí.

Keď chceme kraľovať myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou, prítomno okamihu, zapíname v mysli niť života, ktorá nám vyhodí čistú prapodstatu v trojici od pása hore, kde máme:

 1. štvrtú čakru: pre pohyb a ukotvenie máme planétu Zem, kde nás vedie štvrtý Boží príkaz: ,,Cti si otca svojho i matku svoju“. Otec je ti Jednorožcom – postavenie hviezd, matka je Hadonosom znalcom učenia v odbornosti, vysvetlené gramatikou slovných druhov Slovenského a Českého jazyka: ,,Zámena“ – na čo náš prštek – hmat ukazuje a ťahá, sluch, zrak, aby sme si uvedomili čuch – dych života a chuť – trávenie svojich chvíľ pre skúseností napredovania? Ako reaguješ? A: konštruktívne B: deštruktívne
 2. piatu čakru: pre pohyb ukotvenia máme planétu Mars, kde nás vedie piaty Boží príkaz: ,,Nezabiješ“ dokonalosť Božiu, číslo päť je aj Jednorožcom – napomína nás postavenie hviezd v prítomnom okamihu, počuť riešiť situáciu, mať poznatky skúsenosti vyriešiť situáciu ako superhviezda ,,Hadonos“ -, vysvetlené gramatikou slovných druhov Slovenského a Českého jazyka: ,,Číslovky “ – počuť o tvojom tréningu: A: konštruktívny, B: deštruktívny
 3. šiestu čakru: pre pohyb a ukotvenie máme planétu Jupiter, kde nás vedie šiesty Boží príkaz: ,,Nezosmilníš“ dokonalosť Božiu, číslo šesť je o vízií porozumenia žitia s Jednorožcom – napomína nás postavenie hviezd v prítomnom okamihu vidieť riešiť situáciu – mať viditeľné poznatky skúsenosti, vyriešiť situáciu ako superhviezda ,,Hadonos“ -, vysvetlené gramatikou slovných druhov Slovenského a Českého jazyka: ,,príslovky “ – vidieť tréning: A: konštruktívny, B: deštruktívny

Dostať sa do neba:

 1. siedma čakra: pre pohyb a ukotvenie máme planétu Saturn, kde nás vedie siedmy Boží príkaz: ,,Nepokradneš“ dokonalosť Božiu, číslo sedem je o vnútornom porozumení žitia s Jednorožcom – akceptujeme postavenie hviezd v prítomnom okamihu, rozumne riešiť situáciu – mať počuteľné a viditeľné poznatky – skúsenosti, vyriešiť situáciu ako superhviezda ,,Hadonos“ -, vysvetlené gramatikou slovných druhov Slovenského a Českého jazyka: ,,predložky“ – počuť a vidieť tréning: A: konštruktívny, B: deštruktívny
 2. ôsma časť, je prvou časťou aury: pre pohyb a ukotvenie máme planétu Urán, kde nás vedie ôsmy Boží príkaz: ,,Nepreriekneš krivého svedectva proti blížnemu svojmu“ dokonalosť Božiu, číslo osem je o vnútornom porozumení žitia s duchom Jednorožca stáva sa zákazkou života – akceptujeme postavenie hviezd v prítomnom okamihu, rozumne riešiť situáciu – mať počuteľné a viditeľné poznatky – skúsenosti o blane kvetu života, vyriešiť situáciu ako superhviezda ,,Hadonos“ -, vysvetlené gramatikou slovných druhov Slovenského a Českého jazyka: ,,Spojky“ – počuť a vidieť tréning: A: konštruktívny, B: deštruktívny
 3. deviata časť, je druhov časťou aury: pre pohyb a ukotvenie máme planétu Neptún, kde nás vedie deviaty Boží príkaz: ,,Nepožiadaš manželku blížneho svojho“ dokonalosť Božiu, číslo deväť je o vnútornom porozumení žitia s duchom Jednorožca vo viditeľnej zákazke života – akceptujeme postavenie hviezd v prítomnom okamihu, rozumne riešiť situáciu – mať počuteľné a viditeľné poznatky – skúsenosti o škrupine plodu života, vyriešiť situáciu ako superhviezda ,,Hadonos“ -, vysvetlené gramatikou slovných druhov Slovenského a Českého jazyka: ,,Častice“ – počuť a vidieť tréning: A: konštruktívny, B: deštruktívny

Komunikovať s nebom:

 1. desiata časť, je treťou časťou aury: pre pohyb a ukotvenie máme planétu Pluto, kde nás vedie desiaty Boží príkaz: ,,Nepožiadaš majetku blížneho svojho, ani ničoho, čo jeho je“ dokonalosť Božiu, číslo desať je o vnútornom rozhovoroch porozumení žitia s duchom Jednorožca, je to vytrvalosť zákazky života – akceptujeme postavenie hviezd v prítomnom okamihu, rozumne riešiť situáciu – mať počuteľné a viditeľné poznatky – skúsenosti o zdravej bunky života, vyriešená situácia sa stáva superhviezda ,,Hadonos“ -, vysvetlené gramatikou slovných druhov Slovenského a Českého jazyka: ,,Citoslovce“ – počuť a vidieť tréning: A: konštruktívny, B: deštruktívny
 2. jedenásta časť je sloboda psychiky a fyziky, ktorí program akceptujeme
 3. dvanásta časť je Boh Univerzum: ,,Ja a Boh Univerzum je jedno“ – uplatnenie Božieho programu v sebe

Dnešný dátum 13.03.2023 nás napomína:

 1. 2 x 0. = pevný základ pre každého Jednorožca je postavenie hviezd – znalosti slova prevedené v praxi vytvára komunita, príroda, remeslo … dovoľuje si každá osoba, je kráľom svojich myšlienok, slov, skutkoch v odbornosti, účtuje ,,Hadonos“
 2. 1 x 1. = som, si Božím dieťaťom, zoznam sa so svojim poslaním, zodpovednosť za 3 x 6 v osemnástich bodoch
 3. 2 x 2. = stíš sa, tak včerajšie skúsenosti sa stávajú otázkami pre odpovede dneška, pamätaj aj tu je zrýchlenie
 4. 3 x 3. = daj všetkému čas, každá situácia má svoje postavenie hviezd, trénuj s pokorou. Pochopené slovo rozumom je Jednorožec aj príchod Ježiša do tvojho vnútra, pre následnú silu Krista robiť zázraky: overiť slovo v praxi je skutok účtovník: ,,Hadonos“

Plaziaci sa had nás posilňuje, ponúka tabuľky pre uchopenie slova:

13.poručíkhadonosXIII.zber úrodyodovzdávanie skúsenosti remeslakráľsom pripravený do životakraľovanie mysle slov skutkov odbornosť
3.slobodníkrybyIII.dávam semenu časčakám na majstrapešiaksedím v lavicidávam všetkému čas
20.generál majorJupiter6. čakratmavomodrávidieť dielo Univerzum6.príslovkyNezosmilníš
23.armádny generálNeptún2. časť aurysmaragdováškrupina plodu života9.časticeNepožiadaš manželku blížneho svojho

Začneme žiť tu a teraz, aby sme použili všetky skúsenosti života, slobodne si dovoľme krok za krokom posúvať sa do novej doby? Generál major v sile planéty Jupitera, pomáha nám v stavbe chrámu Božieho – tela, zotrvá s nami ešte 77 rokov.

Nakoniec použijem anketu, o troch zvieratkách, v rýchlosti napíš tri zvieratka: najmilšie, menej milšie a ktoré nemusíš. Moja myseľ vyhodila:

 1. pes
 2. mačka
 3. krava

Vyhodnotenie:

 1. kto si? pes – som narodená v znamení psa a vždy brešem, keď sa moja nespokojnosť odrhne z reťaze a zabúdam na vnútorný pokoj /dospelým v prítomnom okamihu/
 2. ako ťa berú blížni? – mačka, keď má niekto požiada o pomoc, snažím sa načítať a vysvetliť: konštruktívny a deštruktívny dopad /rodičom v prítomnom okamihu/
 3. Čím si? Kravou – žeby Indickou …/dieťa v prítomnom okamihu/

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 13.03.2023

Vytlačiť Vytlačiť