Tri kroky k úspechu

Zrelosťou človeka sú tri profesionálne kroky k úspechu – prejsť krajinou Ďura Truľa, tak počujeme a vidíme Božskú dokonalosť. Ako človek prechádza krajinami Ďura Truľa, aby zazrel v sebe znovuzrodenie?

  1. tréningom tichosti dychu upokojiť búrlivú myseľ voči: komukoľvek, kdekoľvek, kamkoľvek, ku čomukoľvek … /Ja a nespokojnosť – aktivácia svetla – pros/
  2. tréningom tichosti dychu upokojiť búrlivý jazyk voči: komukoľvek, kdekoľvek, kamkoľvek, ku čomukoľvek … /Ja a nespokojnosť – aktivácia svetla – pros/
  3. tréningom tichosti dychu zharmonizovať svoje telo, pre výkon remesla voči: komukoľvek, kdekoľvek, kamkoľvek, ku čomukoľvek … /Ja a nespokojnosť – aktivácia svetla – pros/
  4. zrelá trénovaná tichosť dychu prináša človeku výkon pre inteligenciu odbornosti, tak sa uchopuje myseľ, jazyk, telo voči: komukoľvek, kdekoľvek, kamkoľvek, ku čomukoľvek … /Ja a spokojnosť – aktivované svetlo života – ďakuj/

Dnešný dátum 23.12.2023 nás posilňujú tri profesionálne kroky:

  1. 1 x 0. = pevný základ úcty pre rovnocennosť, tichosťou búrlivosť v sebe upokojiť a tak následne sa harmonizuje myseľ, slovo, skutok pre odbornú zrelú inteligenciu
  2. 1 x 1. = som/si/ Božím dieťaťom, v tichosti prechádzam/š/ troma profesionálnymi krokmi, tým sa harmonizuje myseľ, slovo, skutok, uchopiť zrelú odbornú inteligenciu
  3. 4 x 2. = stíšim/š/ sa, pádlujem/š/ v tichosti v búrlivých situáciách pri harmonizácii mysle, slova, skutku, uchopiť v sebe celistvosť v odbornosti
  4. 2 x 3. = dávam všetkému čas, pre tichosť počutia a videnia harmonizácie mysle, slova, skutku, odbornosti, voči každému a všetkému: kdekoľvek, kamkoľvek …, vždy ide o náboj hlúposti – búrlivých tieňov tmy – nevedomosť – ,,Ďura Truľa“, dopriať si život vo svetle dokonalosti – vedomosť ,,s Bohom Univerzum“

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 23.12.2023

Vytlačiť Vytlačiť