Symbióza

Všetko má dokonalú symbiózu, voláme to rutina života ,,raj“. Ponižovaním a povyšovaním sa narušuje symbióza dokonalosti. Každý je súčasťou symbiózy – svojho rozhodnutia: ,,byť, či nebyť otrokom“. Pre niekoho prítomná chvíľa je hrou s vôňou afrodiziakum, pri tom počuje nebeskú hudbu pre tanec života, žije v dokonalej chuti života.

Koľkí zdieľajú moju/tvoju/ rutinu – symbiózu harmónie života?

1. čuchom voňajú môj /tvoj/ afrodiziakum

2. sluchom počujú moju/tvoju/ hudbu života

3. zrakom vidia môj/tvoj/ tanec života

4. hmatom hmatateľne majú na pamäti môjho/tvojho/ učiteľa

5. mám/š/ spracované chute života, ponúkam/š/ sebe/tebe/ rutinu života

Dnešný dátum 17.02.2024 /17. február 2024/ nás posilňuje v slobodnej symbióze: čuchu, sluchu, zraku, hmatu, chuti:

1. 2 x 0. = pevný základ kolobehu života dosiahnuť symbiózu zmyslov

2. 1 x 1. = som si Božím dieťaťom, pre výkon celku symbiózy, ponižovanie a povyšovanie je zanedbávanie symbiózy

3. 3 x 2. = stíšim/š/ sa pre výkon poslania zachovania raja, žiť v dokonalej symbióze

4. 1 x 4. = pre plodnosť života, každý si vytvára priestor pre svoju rutinu života, hľadať a nájsť svoju spokojnosť – oslavovať svojho hmatateľného učiteľa

5. 1 x 7. = slovo Božie žije sedem dní v týždni, každý sám si vyberá kroky svojho učiteľa – žiť v hmatateľnej symbióze

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Kraskove 17.02.2024 /17. február 2024/

Vytlačiť Vytlačiť