Svet tanca spočíva: precítiť seba

Precítiť seba – svoje telo, to znamená: môcť sa koordinovane pohybovať tanečným krokom. Mať v sebe víziu – nadšenia, to je energia, ktorá nás nosí na svojom chrbte, dvíha naše nahé telo, aby za sebou zanechalo skúsenosti – šatník udalostí, kde sme boli účastníci celku. Žiješ sám za seba, cez blížnych naberáš skúsenosti záťaže. Záťaž je nespracovaná železná ruda v nás – zákazkou našej originality. Cítiš osamelosť? Nemôžeš si aktivovať nové programy pokroku ľudstva. Prestaň byť sudcom, staň sa podnikateľom pre nové možnosti života. Vyhovujúca spoločnosť človeka, je mať jednu, dva spriaznené duše okolo seba, je to ako mať zo sebou zásobu kyslíka – môcť sa nadýchnuť – hýbať sa. Tam, kde nás vietor zaveje odovzdávame a prijímame nové skúsenosti. Každý má energiu v sebe, volá sa psychika – duša – rozložená v každej jednej bunke tela, preto sa stíšme, aby sme dali slovo bunke – naslovovzatému odborníkovi v sebe. Energiu prehlušujú iné bunky, dajme tomu čas, nájdime svoj pomalý dych života nádychu a výdychu: poslania zákazky života, oprieť sa o svoje bunky s podporou svojich blížnych. Pozri na obrázok, ako energia prúdi v šiestej čakre, vyživuje orgány tela, pre jasnú víziu pohybu buniek s podporou tretieho oka – planéty Jupiter v človeku:

 1. vždy sú to skúsenosti čistoty pečene a žlčníka, zvládnutého kvasenia chutí v človeku, prezrádzajú dosiahnutú kvalitu pohybu k danej situácii v prítomnej chvíli: A – zvládnuté pokrokové učivo v praxi života
 2. rozpoznávaš prácu – výkon činnosti svojho žalúdka, pankreasu, sleziny, zvládnutej sladkosti chutí v človeku, prezrádzajú dosiahnutú kvalitu pohybu k danej situácii v prítomnej chvíli: B – vytrvalosť života
 3. si, som skúšaný vždy rozpoznávať v prítomnej chvíli čo viem – ďakujem a čo nepoznám – prosím, tu zohrávajú svoju úlohu obličky, močový mechúr, zvládnutého potu tváre slanej chuti človeka, prezrádzajú dosiahnutú kvalitu pohybu k danej situácii v prítomnej chvíli: C – múdrosť života
 4. každý je originál, kde sa týči jeho prápor jadra osobnosti, zvládať centrálu rozličných chutí v človeku, prezrádzajú dosiahnutú kvalitu pohybu k danej situácii v prítomnej chvíli: D – psychika a fyzika života
 5. každý má právo realizovať sa používať rozum, kde je ukrytá dôstojnosť ,,um“ zvládnutý prehrávač chutí človeka, prezrádza dosiahnutú kvalitu pohybu k danej situácii v prítomnej chvíli: E – vyššie Ja v rutine života
 6. v prítomnej chvíli meníš budúcnosť, tu je tvoje srdce, ktoré ťa ukryje pred nevedomosťou vedomou, podvedomou, dedičnou, karmickou skúsenosťou v neokysličenej časti srdca a chráni ťa pred tvojimi dobrými vedomými, podvedomými, dedičnými, karmickými skúsenosťami v okysličenej časti srdca, kde sa srdce opiera o tenké črevo, tak zvládaš horkú chuť svojho života, dvojica prezrádza dosiahnutú spoluprácu kvality pohybu k danej situácii v prítomnej chvíli: F – kraľuješ myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou života
 7. každá vízia udalosti má konečnú poslania v pľúcach, hrubom čreve, zvládnutá pikantná chuť človeka, prezrádza dosiahnutú kvalitu pohybu k danej situácii v prítomnej chvíli: G – zákazka poslania života

Vždy sa dostaneme do situácie, kde sa naše vnútro cíti roztrhané, stíšme sa, aby naše fyzické telo otvorilo brány buniek pre informácie v psychickej podobe, ktorá je dušou – dokonalým internetom človeka. Svojou tichosťou a zvedavosťou zosobášime situáciu, aby prišli nové nápady pre fyzické telo a tak následne žili šťastné chvíle svojho života, ktoré sú pracovitými deťmi – pomnožené zdravé bunky, tvoriace orgány fyzického tela. Vždy prichádza kontrola z vonku cez našich blížnych pre naše vnútro, stojíš tam ako prápor svojej čestnosti: ,,slovo sa skutkom stáva a prebýva medzi nami.“

Dnešný dátum 20.10.2022 nás posilňuje s autosugesciami plaziaceho sa hada, čo je 24. hodín – ,,deň“ v dvojici čísel:

 1. 1 x 10. = vytrvalosť života
 2. 2 x 20. = planéta Jupiter, tretie oko, vidieť dielo Boha Univerzum života
 3. 1 x 22. = blana kvetu života
 1. 3 x 0. = základ života
 2. 1 x 1. = som Božím dieťaťom
 3. 4 x 2. = stíš sa

Október, desiaty mesiac v roku nám drží palce v desiatich Božích prikázaniach, prijať v sebe proroka Mojžiša, aby sme mali jasno v počutí slova a v jasnom prevedenom videní skutku slova, svojou desiatou autosugesciou inteligencie: ,,VYTRVALOSŤ“, pri odovzdávaní a prijímaní skúseností, zvládnuť svoju myseľ, slová, skutky v troch fázach pre vetu: miluj seba, tak následne sa stávaš odborníkom v budovaní chrámu Božieho – svojho tela.

S pozdravom a úctou Anna Matejová www. immanuel.eu

V Liberci: 20.10.2022

Konzultant: Mária Mihaliková

Vytlačiť Vytlačiť