Súd človeka – Miluj svojho blížneho, ako seba samého

Záver: Život je komínom života, viete prečo bocian nosí deti? Máš pevnú zrelú bunku spojenú s Univerzom – informácie sú zdravé spermie života, spojené so slnečnou sústavou – zdravé vajíčko života, pre zdravé orgány tela spojené s kontinentami planéty Zem.

Pluto života, desiata lekcia: vždy čerstvý vo svojom vnútri podľa vzoru ,,kohút a vajce,“ desiata lekcia: vždy rozvážny k vonkajšku podľa vzoru ,,strom poznania,“ rozpozná zimu – myseľ, jar – slovo, leto – skutok, jeseň – odbornosť. Pre zdravú psychiku a fyziku. Zrelosť človeka.

Neptún života, deviata lekcia vo vnútri človeka je škrupinou človeka podľa ,,vzoru kohút a vajce,“ deviata lekcia je vonkajškom človeka pre plod života podľa vzoru ,,strom poznania.“ Pre kraľovanie myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou. Pre zrelý výkon človeka, dosiahnuť výšku orla, kde každá vrana odpadne ako zhnité jablko zo stromu poznania.

Urán života, ôsma lekcia vo vnútri človeka je blanou života, podľa vzoru kohút a vajce, ôsma lekcia je vonkajškom človeka pre kvet života. Pre vyššie Ja v rutine života. Pre citlivý – spravodlivý kvet života.

Saturn života, siedma lekcia v siedmej čakre: Pre zvládnutie nového pokrokového učiva. Slovu rozumieš.

Jupiter života, šiesta lekcia v šiestej čakre: Pre vytrvalosť života: Slovo vidíš.

Mars života, piata lekcia v piatej čakre: Pre múdrosť života. Slovo počuješ.

Zem života, štvrtá lekcia v štvrtej čakre: Pre zákazku života. A slovo sa skutkom stalo.

Venuša života, tretia lekcia v tretej čakre: Slovo Božie žije sedem dní v týždni. Možnosti života.

Merkúr života, druhá lekcia v druhej čakre: Pre prijatie nového pokrokového slova – nápad. Tvorivosť života.

Slnko života, prvá lekcia v prvej čakre: Pre prijatie blížneho. Dokonalosť života.

Lekcia nula: Pre plodnosť života. Plodnosť je základom života.

Lekcia mínus jeden: Všetkému dávam čas. Hľadanie Božej pravdy: ,,Človek je pre človeka učiteľom“ s čistým srdcom hľadaním Božej pravdy na psychickej a fyzickej úrovni, ozdobou je čin doby, nezastaví ho potupa bezbožných vetroplachov, viditeľná a počuteľná vláda na všetkých kontinentoch, bojuje s pýchou ďura truľa, zavrhujúc meditáciu – rozhovory s Bohom Univerzum. Nechajme tichú hudbu života v sebe znieť, aj v hudbe má nota štyri doby, počíta sa, vyklepkávaš: prvá – myseľ, druhá – slovo, tretia – skutok, štvrtá – odbornosť, len tak spoznáme, kto stojí na pevných Božích základoch koreňov pravdy a kto uniká Božej pravde a ženie nás do záhuby satana, kde slovo nemá žiadnu cenu, stíšme sa, aby sme tasili meč pravdy: ,,satanem zmenili na tas Amen – tas meč, tak je – pravdivé slovo, na ktorom sa dá stavať, len tak spevníme svoj klinový remeň – spojenie s Bohom Univerzum..

Lekcia mínus jeden preverená zubom času klinovým remeňom – bájna pyramída, dokonalá cirkulácia systémov. Systém je postavený na psychike, ktorá je pevnou oporou závislej na fyzike a tou je spracovanie emócií. Pozri obrázky, v každom riadku je súčet štrnásť, zrkadlenie zubu času. Dnes a dnešná doba spomína na Troch kráľov, štvrtý kráľ sa nám vynára z hmly, vždy keď niečo potrebujeme a hľadáme naslovovzatého odborníka, ktorého medovým slovom lákame do našej priazne. Je čas prebudenia, kolieska priazne sú štyri: myseľ je myrhou Melichardom života, slovo je kadidlom Gašpárom života, skutok je zlatom Baltazárom života a odbornosť je medom Dobroslavom, ktorý nám otvára dvere k bohatstvu života na planéte Zem.

Zdravá cirkulácia systémov
Záťaž cirkulácie systémov: psychika – noc, fyzika – deň, bájna pyramída v človeku je klinovým remeňom rozloženej sily v sústave štrnásť v prítomnom okamihu.

Vážme si vzácnu záťaž psychiky, keď fyzika zvládla požadovanú záťaž života v prítomnej chvíli, dotkla sa vrcholu života, štvrtej doby. Kráčajme vpred riešiť nové úlohy, nové výzvy božej hudby života, vždy bude:

 1. prvá svetová vojna hudobnej doby – prvá doba je Bohom určená pre plemennú myseľ človeka
 2. druhá svetová vojna hudobnej doby – druhá doba je Bohom určená pre plemenné slovo človeka
 3. tretia svetová vojna hudobnej doby – tretej doby je Bohom určená pre plemenný skutok doby človeka
 4. štvrtá hudobná doba je svetový mier, poznanie celku, Božou pravdou brúsený plemenný odborník štvrtej doby človeka

Čas ťa preverí, hľadal si vnútornú pravdu spojenia celku s Bohom Univerzum podľa programu: ,,Kohút a vajce? Prúdi ti pevný klinový remeň, sila celku, spojenia s Bohom Univerzum vo všetkých štrnástich bodoch. Vonkajšia sila, ktorú preveruje program: ,,Strom poznania“, vidíme vôňu, počujeme hmatateľnú chuť rozumového vyspelého človeka, kde vkročila jeho noha. Čo vidieť a počuť? Odpovedaj si sám. Máš pravdu, prešiel si, žiješ štyri doby kolobehu života.

S pozdravom a úctou Anna Matejová

V Bardejove: 06.01.2022

Konzultanti: Beáta Vojčíková, Mária Mihaliková V Bardejove 17.01.2022

Lekcia mínus dva: Stíšim sa. Zrelosť doby vyberá.

Lekcia mínus dva má dva vzory: ,,Kohút a vajce – vnútorný svet človeka a Strom poznania – vonkajší svet človeka. „Strom poznania v lekcií mínus dva učí o trojici vonkajšieho sveta: koreň – Boh, korene – blížny, korienky – Ja človek. Každý nový nápad zrkadli sa v zrelosti doby, výber pokroku pre nemé ústa a vypúlené okále osloví doba pre nové prítomné chvíle. Vždy je na výber: ,,Bohatstvo: alebo chudoba v myslení, v slove, v skutku, v odbornosti. Pokorný – spravodlivý človek je predátorom – gazdom pre rodinu, obec, štát, planétu Zem. Pyšný márnotratný predátor je hrozbou pre rodinu, obec, štát, planétu Zem. V mínus druhej lekcií: ,,Kohút a vajce“ učíme sa o plodnom, plemennom kohútovi. Vnútorný svet učiva delíme na dve časti: ,,Ja a Boh.“ Je to človek mysliteľ tvorby, zamyslením sa – detskou zvedavosťou viesť rozhovory s Bohom Univerzum, takémuto človeku príde časom nápad, stáva sa objaviteľom nového, lebo sústredil svoju pozornosť na riešenie, tak sa stáva hadom, ktorý riešeným žerie svoju korisť. Všetko čo sa nám nepáči je to sústo potravy človeka pre osobný pokrok. Pomaly ujedá z celku ako sa spieva: ,,Pokapala na salaši slanina, slanina, povedali na nášho Martina …“ Po kúsku človek spracuje informácie, až pochopí princíp celku, ktorý je hybnou silou diania, tak kráča cestou zvedavosti, kde vsúva nové poznanie do reality človeka a to nazývame rast inteligencie človeka. Kritika, nárokovanie si, tlak na psychickú úroveň zničí spojenie s Bohom Univerzum, fyzika prestane pracovať v rozkvete. Pýcha spáli prepojenie s Bohom Univerzum, spáli kvet života. Všetko má ovládací priestor panelu začiatok a koniec.

Vnútorný pohľad človeka podľa programu: ,,Kohút a vajce.“
Vonkajší pohľad človeka podľa programu: ,,Strom poznania.“

Čas je lekárom života, ukáže aké máš trávenie zodpovednosti, ktorá je palicou života. Strávil si svoj ranný rituál s hadom? Dole prešlo všetko s veľkou ľahkosťou, stolica, moč je v poriadku, môžeš používať svoju hlavu – palicu múdrosti sú viditeľné a počuteľne rozhovory s Bohom Univerzum.

S pozdravom a úctou Anna Matejová

Konzultanti: Beáta Vojčíková, Mária Mihaliková

V Bardejove 06.01.2022

Lekcia mínus tri: Som Božím dieťaťom, esom života. Všetko má svoj pár prezrádza história, rozpoznávame celé srdce a pol srdca. Celé srdce má cit zodpovednosti, pracuje s mŕtvou a živou vodou a tou je neokysličená – dutá žila a okysličená krv – aorta, tepna. Vedie rozhovory s Bohom Univerzum. Človek pracuje rozumom len s polkou srdca, kde prechádza neokysličená krv – vhodný materiál na zneužívanie predátorom pre ľudskú neznalosť – nevedomosť, ktorý zneužíva ľudí na svoje vlastné ciele. Predátor pracuje s druhou polkou srdca, svojim úmyslom nerieši problémy, ale zneužíva blížnych, tým spáli mosty pokroku s Bohom Univerzum. Následky história potvrdzuje opakovaním sa každých 2500 rokov. Nová diamantová doba dáva pravidlá, vyžaduje: V srdci človeka sa neokysličená krv aktualizuje zvedavosťou – pokrstím, aby udržala silu pokroku v rozkvete, zarodením, vyzretím a tú úlohu tvorí okysličená krv.

V prítomnej chvíli si vždy dajme rečnícku otázku ku komukoľvek a k čomukoľvek. Kto si? Si predátorom? – človek má ťahy manipulácie pre emócie zneužívania, ale nemá cit ľudskosti, preto zneužíva emócie svojich blížnych, situácia mu vytvorila priestor vyvýšiť sa nad svojimi blížnymi. Si matkou Terezou? – človek má spracované emócie s ľudským cítením, vždy čaká na pomoc, situácia mu vytvára priestor ponížiť sa Božiemu systému a overiť systém v praxi.

 1. Čo chceš človek stavať, alebo rúcať – ničiť? Vnútorný pohľad človeka. Tento človek stavia, alebo rúca – ničí. Vonkajší pohľad človeka.
 2. Čakám na matku Terezu – vykrútiť sa zo všetkého? Tento človek je predátorom, na všetkom zarába, ale pokrok človeka stagnuje, ponára sa.
 3. Buďme matkou Terezou pre tých, ktorí potrebujú pomoc pre napredovanie, pomáhajme blížnym. Ďakujme za šťastie šikovnosti, aby sme si chránili svoje predátorské vnútro.

Postavené bojové vojsko pre psychiku a fyziku v štyroch radoch so štrnástimi účastníkmi rastu života, so silou pre úmysel:

Tabuľka pre páry: psychiky a fyziky

Tabuľky pre štvor – rad: psychiky a fyziky

Tabuľky štrnástich bodov inteligencie človeka s poradovým číslom páru psychiky v štvor – rade

Učivo cvičenia, otvorené podmienky ľudskosti života, pre rozhovory s Bohom Univerzum: mať ružové okuliare – celé srdce

Skladáme páry psychiky a fyziky:

psychikafyzika
nocdeň
alfaomega
začiatokkoniec
plynbrzda
… skladaj páry ďalej, aby pravá a ľavá hemisféra zdravo spolupracovali

Skladáme podľa farby, aby sme pochopili – uzreli kolobeh života:

Skladáme podľa inteligencie človeka, kde nachádzame uvedené obrázky, prírodu, remeslo, krížovú cestu, zverokruh …:

zimajarletojeseň
severvýchodjuhzápad
sýpkasiaťpestovaťžať
nádejvieraláskaživot
myrhakadidlozlatomed
myseľslovoskutokodbornosť
… skladaj farby ďalej, aby si pochopil, že všetko je o mysli, slove, skutku, odbornosti človeka
 1. som Božím dieťaťom
 2. stíšim sa
 3. dávam všetkému čas
 4. pre plodnosť života
 5. pre prijatie blížneho
 6. pre prijatie nového pokrokového slova – nápad
 7. slovo Božie žije sedem dní v týždni
 8. pre zákazku života
 9. pre múdrosť života
 10. pre vytrvalosť života
 11. pre zvládnuté nové pokrokové učivo v praxi
 12. pre vyššie Ja v rutine života
 13. pre kraľovanie mysle, slova, skutku, odbornosti
 14. pre zdravú psychiku – noc života, pre zdravú fyziku deň života

… tvoríme ďalšie tabuľky, známa krížová cesta, príroda, remeslo, zverokruh … . Ťahák nájdeš v denníku www.immanuel.eu menu Listy: 07.11.2021 Nájdi svetlo blížneho

S pozdravom a úctou Anna Matejová

Konzultanti: Beáta Vojčíková, Mária Mihaliková, Mária Bednárová

V Bardejove: 03-04.01.2022

Úvod: Každý v sebe nosí silu semena, kde si vytvára svoje podmienky

Samotný názov článku vystihuje všetko, čokoľvek si vyvýšime – spálime, alebo ponížime – hnije a tak programujeme v sebe smetisko – výkal, zbavujeme sa kvalitnej informačnej vojenskej sily vo svojej podstate, o tom píše môj denník www.immanuel.eu v úvodnej časti. Uvedomujeme si emóciu Nie? Tadiaľ cesta života nevedie, nevedomosť neospravedlňuje, je to zakotvené v dvadsiatich štyroch vojenských hodnostiach žitého dňa, pre svetový mier na planéte Zem. Pripravení sa posilňujú a zdieľajú, aby informácie prúdili celým svetom pre dynamický vstup do novej Diamantovej doby.

Dennodenne v sebe hľadáme informačnú silu svetového mieru pre každú funkčnú maličkosť života. Pracujeme so semenom nádeje pre plodný život, uvedomujeme si, že maličkosti nám tvoria veľké veci. Zopakujeme rast vojenských hodností, ktorý je silou disciplíny človeka načúvať Bohu Univerzum,“ vo svojom vnútri, vo svojej pravej podstate spomienky na moment začiatku svojho zrodu života: spojenia semena – Adam a vajíčka – Eva, takto poznávame nové produkty systémov života. Zvedavý človek sa zoznámi so silou človeka, ktorá je darom od Boha Univerzum. Slovo BOH je skratka: ,,Bohatstvo osobnosti hľadaj.“ Uvedomme si: ,,Každý človek je pre človeka vstupnou bránou k Bohu Univerzum.“ Ovládajme svoje emócie: Povyšovaním emócií vstupná brána horí, ponižovaním emócií vstupná brána hnije, preto sa to nazýva smetiskom ľudských výkalov. Dajme si pozor na hračky detstva: svalnatého siláka kena a hlúpu bárby, lebo skončíme v koši, ako opotrebované, nepotrebné hračky.

Vnútorná vojenská disciplína človeka pre rast pochopenia celku hybnej sily systémov, udržiavať v sebe osobnú slobodu bola pomenovaná v týchto bodoch, pre žitý svetový mier dňa:

 1. vojak
 2. desiatnik
 3. slobodník
 4. čatár
 5. rotný
 6. rotmajster
 7. nadrotmajster
 8. štábny nadrotmajster
 9. podpráporčík
 10. práporčík
 11. nadpráporčík
 12. štábny práporčík
 13. poručík
 14. nadporučík
 15. kapitán
 16. major
 17. podplukovník
 18. plukovník
 19. brigádny generál
 20. generálmajor
 21. generálporučík
 22. armádny generál
 23. generál
 24. prezident – prežiť deň
 25. premiér – pre mier

Keď si uvedomujeme úvod denníka www.immanuel.eu pre ,,Manuál života“ môžeme pokračovať v učení, pre lepšiu predstavivosť použiť gazdovský rozum použijeme pomôcky, viď obrázok:

Ako narábame s emóciami? Tíško, detskou zvedavosťou, stíšením sa, dávame všetkému čas pre vnútorný priestor, pracujeme so svojím vnútrom vzácnej psychiky. Všetko má návod na použitie, v tom sa vyznamenala autorita odborníka remesla – profesie. Poznáme autosugescie: ,,Klopte a otvorí sa vám. Hľadajte a nájdete. Detská zvedavosť. …“

Denník www.immanuel.eu bol aktivovaný na web stránke v lete 2008, v lete web stránka bude mať trinásť rokov. Pripomína súčet dvanástich apoštolov s príchodom učiteľa. Ukazuje celému svetu kompletný celok pre slobodu s prácou – hrou s emóciami Áno, a takto prijať slobodný výber pre uličku cesty života a tou je emócia Nie, ktorá otvára nové ciele, hry Univerzum. Učivo lekcia mínus tri rozpráva o vojenskej prehliadke disciplíny všetkých systémov, to sú tabuľky a hviezdy: štvor – cípu, päť – cípu, pre zvládnutie puberty v ktoromkoľvek veku. Kresťanom sa pripomína veta: ,,Pán Ježiš vystupuje pred zrakom blížnych do neba,“ sú to priehľadné chodníčky ciest života, podľa vojenských hodností denných kvalít človeka.

Najprv rozdelíme farbu čiernu a bielu, aby nám slúžila batéria života: čierna farba nám znázorňuje, že energia spí a biela farba znázorňuje energiu prebudenia. Uvedomujeme si proces prebudenia pre batérie života, tým sú tabuľky pre mínus a plus. Ovplyvňujú pár, ktorým je zdravá psychika a fyzika slobodnej cesty človeka. Kritika je zamínovaným úsekom cesty života, ktorá tvorí diagnózu a následnú smrť.

V tejto prítomnej chvíli života poznávame informácie o funkčnosti batérií vojenských síl v človeku, čím vyššia hodnosť, tým vyšší elektrický náboj. Učivo máme za sebou, spoznali sme skryté dno jadra svojej podstaty, kde sa nachádza sila človeka – múdrosť života, stíšme svoje vnútro prapodstaty, pokračujme cez web denník www.immanuel.eu v lekcii mínus tri, v poznávaní emócií Áno, spoznávať vrchol podstaty človeka, kde sa nachádza charizma žatvy života, zhmotnený živý pohyb informácií.

Vždy, keď sa ti niečo nepáči, je to energia plaziaceho jedovatého hada, ktorá je úvodom ,,Manuál života“, preto stíšením pros, nájdeš riešenie.

Vždy keď sa ti páči, stíšením ďakuj za hybnú silu riešenia, had je pevnou palicou, o ktorú sa opieraš – staviaš hrady = poriadna robota sa chváli sama. Kvalitná práca pretrvá veky. A slovo sa skutkom stalo.

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

Konzultanti: Beáta Vojčíková, Mária Mihaliková, Mária Bednárová

V Bardejove 02.01.2022

Vytlačiť Vytlačiť