Srdce a rozum

Srdce a rozum sú dokonalým párom človeka. Srdce získavame – dávame do pohybu v päť – cípej hviezde – chceme poznávať nové a nové. Zdravý rozum používame v šesť – cípej hviezde, vieme:

  • pár – rovnodennosť a rovnocennosť
  • začať – kompas
  • predviesť – učiť
  • exportovať – letí to do celého sveta
  • bonus – lietajúci tanier so živými znameniami

Spoznávať pečať disciplíny ku psychickému a fyzickému výkonu, pre uchopenie kyslíka nádychu v srdci a pochopenie ukončenia výdychu rozumom, tak každá bunka disciplinovane beží po kyslík štyrikrát, navštívi srdce – materiál chodu a päťkrát pre materiál rozumu, tak zodpovedne staré opustí a pustí sa do nových zásluh, vyšších princípov života.

Dnešný dátum 04.12.2023 nás napomína na dokonalý pár, ktorý sa oživuje v pľúcach, pre pružnú inteligenciu človeka používania čerpacej stanice v srdci a pre následnú čerpaciu stanicu rozumu

  1. 2 x 0. = pevný základ v bunkách pre čerpacie stanice výživných živočíšnych látok zo všetkého a z každého
  2. 1 x 1. = som/si/ Božím dieťaťom, si vedomý emočných párov: A – nocí a dní – nádychu a výdychu v rovnocennosti, B – kompas života pre spustenie mysle, slova, skutku, odbornosti – zamilovanosť srdca, C – v kolobehu života naštartovať zdravý rozum pre vetu: ,,Miluj svojho blížneho, ako seba samého“ – všetci sme na tom rovnako
  3. 3 x 2. = stíšim/š/ sa, pre prebúdzanie a uspávanie krokov života
  4. 1 x 3. = dávam/š/ všetkému čas, plne si uvedomujem, že sa prebúdzam cez blížneho a udržiavam zdravú energiu cez blížneho
  5. 1 x 4. = pre plodnosť života, opatrnosť medzi slovami história a hystéria: A – história receptúry pre pokrok ľudstva, B – hystéria v začiatkoch receptúry: – uchytiť sa – vyjsť na vrchol kalvárie poznania a v koncoch receptúry: pustiť sa – učenie odovzdávať – vrátiť sa s pokorou so svetlom receptúry medzi ľudí

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 04.12.2023

Vytlačiť Vytlačiť