Spojené nádoby

Myseľ človeka zaznamenáva dve slnka mantinelov života, ktoré mňa/teba/ spája na čokoľvek intenzívne myslím/š/:

  • chcem/š/ pochopiť a odovzdávať skúsenosti – spájam sa s učením
  • kritizujem/š/, stála nespokojnosť – transformuje – presúvame neopracovaný nefunkčný materiál
  • vyvyšujem/š/ celebrity – som/si/ na spálenisku – krematórium

Dnešný dátum 17.01.2024 nám pripomína možnosti očisty – jestvujúcich sĺnk – mantinely života

  1. 2 x 0. = pevný základ pre napredovanie, ale aj na sebazničenie
  2. 2 x 1. = som/si/ Božím dieťaťom detskou zvedavosťou kráčam/š/ a udržiavam/š/ Božie poznanie
  3. 2 x 2. = stíšim/š/sa pre načúvanie a udržanie nových informácií – silu prietoku systémov tela
  4. 1 x 4. = pre plodnosť života, všetko je materiál plodnosti – ktosi detskou zvedavosťou napíše receptúru ako na to
  5. 1 x 7. = slovo Božie žije sedem dní v týždni pre načúvanie detskej zvedavosti – telepatiou teleportujem/š/ informácie, tým vyživujem/š/ svoje telo, zaznamenávam/š/ informácie pokroku

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 17.01.2024

Vytlačiť Vytlačiť